open access

Vol 44, No 4 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-01-18
Get Citation

Dojelitowa postać lewodopy w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona

Jarosław Sławek, Andrzej Bogucki
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60299-1
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(4):396-403.

open access

Vol 44, No 4 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-01-18

Abstract

Leczenie zaawansowanej postaci choroby Parkinsona, w której występują wahania w stanie ruchowym (fluktuacje) i ruchy mimowolne (dyskinezy), za pomocą konwencjonalnej terapii doustnej jest bardzo trudne lub niekiedy niemożliwe. Dla tych chorych w ostatnich latach opracowano kilka metod postępowania: podskórne wlewy apomorfiny, zabiegi głębokiej stymulacji mózgu oraz dojelitowe wlewy lewodopy (Duodopa) podawanej bezpośrednio do jelita poprzez zewnętrzny zgłębnik założony poprzez powłoki skórne brzucha. Metoda ta jest bardzo skuteczna w redukcji czasu off i zmniejszaniu liczby dyskinez. Stosunkowo najwięcej powikłań wynika z awarii systemu zgłębnika, co jest jednak stale udoskonalane, podobnie jak wielkość i ciężar pompy. System Duodopa może być zastosowany u wielu chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia neurochirurgicznego, a jego skuteczność jest porównywalna lub nawet większa niż innych metod leczenia. W artykule przedstawiono teoretyczne przesłanki do stosowania tej metody leczenia, wskazania do implantacji systemu Duodopa, objawy niepożądane oraz porównanie z innymi metodami leczenia zaawansowanego okresu choroby Parkinsona.

Abstract

Leczenie zaawansowanej postaci choroby Parkinsona, w której występują wahania w stanie ruchowym (fluktuacje) i ruchy mimowolne (dyskinezy), za pomocą konwencjonalnej terapii doustnej jest bardzo trudne lub niekiedy niemożliwe. Dla tych chorych w ostatnich latach opracowano kilka metod postępowania: podskórne wlewy apomorfiny, zabiegi głębokiej stymulacji mózgu oraz dojelitowe wlewy lewodopy (Duodopa) podawanej bezpośrednio do jelita poprzez zewnętrzny zgłębnik założony poprzez powłoki skórne brzucha. Metoda ta jest bardzo skuteczna w redukcji czasu off i zmniejszaniu liczby dyskinez. Stosunkowo najwięcej powikłań wynika z awarii systemu zgłębnika, co jest jednak stale udoskonalane, podobnie jak wielkość i ciężar pompy. System Duodopa może być zastosowany u wielu chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia neurochirurgicznego, a jego skuteczność jest porównywalna lub nawet większa niż innych metod leczenia. W artykule przedstawiono teoretyczne przesłanki do stosowania tej metody leczenia, wskazania do implantacji systemu Duodopa, objawy niepożądane oraz porównanie z innymi metodami leczenia zaawansowanego okresu choroby Parkinsona.

Get Citation

Keywords

choroba Parkinsona, Duodopa, fluktuacje, dyskinezy

About this article
Title

Dojelitowa postać lewodopy w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 4 (2010)

Pages

396-403

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60299-1

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(4):396-403.

Keywords

choroba Parkinsona
Duodopa
fluktuacje
dyskinezy

Authors

Jarosław Sławek
Andrzej Bogucki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl