open access

Vol 44, No 3 (2010)
Artykuł paglądowy
Submitted: 2009-07-02
Get Citation

Pharmacoresistant epilepsy – epidemiology and current studies

Krystyna Pierzchała
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60043-8
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(3):285-290.

open access

Vol 44, No 3 (2010)
Artykuł paglądowy
Submitted: 2009-07-02

Abstract

W ostatnich latach zainteresowania epileptologią zogniskowały się na wyjaśnianiu przyczyny i patomechanizmu oporności na leczenie w padaczce. Oporność na leczenie dotyczy ok. 30% chorych na padaczkę, przeważnie płata skroniowego ze stwardnieniem hipokampa, często rozwija się na tle organicznego uszkodzenia mózgu – statycznego lub dynamicznego. Powoduje morfologiczne zmiany tkanki nerwowej oraz następstwa kliniczno-psychologiczne prowadzące do postępującej dysfunkcji intelektualnej i społecznej oraz wzrostu wskaźnika śmiertelności.

Oporność na leczenie dotyczy wielu leków przeciwdrgawkowych o różnym mechanizmie działania i różnych chorych z tą samą postacią padaczki, dlatego podjęto badania nad uwarunkowaniami genetycznymi. Dotychczas przeprowadzono różnokierunkowe badania, w których oceniano znaczenie polimorfizmu genu interleukiny IL-1β, prodynorfiny, receptora GABA, allela APOE∑4. W wielu badaniach oceniano polimorfizm genów dla białek transportujących (ABCB1, RLIP76/RALBP1), genetycznie modyfikowanych zmian receptorów w układzie aktywującym lub hamującym (SCN1A – kanały sodowe, KV7 – kanały potasowe) i polimorfizm genów dla enzymów metabolizujących leki (UG T1 A1*28).

Abstract

W ostatnich latach zainteresowania epileptologią zogniskowały się na wyjaśnianiu przyczyny i patomechanizmu oporności na leczenie w padaczce. Oporność na leczenie dotyczy ok. 30% chorych na padaczkę, przeważnie płata skroniowego ze stwardnieniem hipokampa, często rozwija się na tle organicznego uszkodzenia mózgu – statycznego lub dynamicznego. Powoduje morfologiczne zmiany tkanki nerwowej oraz następstwa kliniczno-psychologiczne prowadzące do postępującej dysfunkcji intelektualnej i społecznej oraz wzrostu wskaźnika śmiertelności.

Oporność na leczenie dotyczy wielu leków przeciwdrgawkowych o różnym mechanizmie działania i różnych chorych z tą samą postacią padaczki, dlatego podjęto badania nad uwarunkowaniami genetycznymi. Dotychczas przeprowadzono różnokierunkowe badania, w których oceniano znaczenie polimorfizmu genu interleukiny IL-1β, prodynorfiny, receptora GABA, allela APOE∑4. W wielu badaniach oceniano polimorfizm genów dla białek transportujących (ABCB1, RLIP76/RALBP1), genetycznie modyfikowanych zmian receptorów w układzie aktywującym lub hamującym (SCN1A – kanały sodowe, KV7 – kanały potasowe) i polimorfizm genów dla enzymów metabolizujących leki (UG T1 A1*28).

Get Citation

Keywords

padaczka, epidemiologia, czynniki prognostyczne, genetyka lekooporności

About this article
Title

Pharmacoresistant epilepsy – epidemiology and current studies

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 3 (2010)

Pages

285-290

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60043-8

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(3):285-290.

Keywords

padaczka
epidemiologia
czynniki prognostyczne
genetyka lekooporności

Authors

Krystyna Pierzchała

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl