Vol 44, No 3 (2010)

open access

Page views 342
Article views/downloads 585
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Influence of subthalamic deep brain stimulation on dysautonomia observed in Parkinson's disease

Tomasz Tykocki12, Tomasz Mandat3, Paweł Nauman1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60042-6
Neurol Neurochir Pol 2010;44(3):277-284.

Abstract

Często obserwowane w chorobie Parkinsona (ChP) zaburzenia autonomiczne ujawniają się w fazie przedruchowej ChP i mogą wyprzedzać wystąpienie kardynalnych zaburzeń ruchowych o lata, a nawet dekady. Zaburzenia autonomiczne stanowią istotną przyczynę obniżenia jakości życia chorych na ChP. Ich występowanie jest związane z odkładaniem się ciał Lewy'ego zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Progresja zmian zwyrodnieniowych układu nerwowego oraz przewlekłe leczenie dopaminergiczne mogą nasilać objawy zaburzeń autonomicznych. Obustronna głęboka stymulacja mózgowa jądra niskowzgórzowego (STN DBS) jest skuteczną metodą leczenia objawów ruchowych ChP. Wpływ STN DBS na takie zaburzenia autonomiczne, jak objawy ze strony układu krążenia, dysfunkcja układu moczowego, pokarmowego i seksualna, w ChP nie jest jednoznaczny. U części pacjentów obserwuje się zmniejszenie tych zaburzeń, ale jednocześnie STN DBS może nasilać niektóre z objawów zaburzeń autonomicznych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska