open access

Vol 44, No 3 (2010)
Artykuł paglądowy
Submitted: 2018-10-24
Get Citation

Influence of subthalamic deep brain stimulation on dysautonomia observed in Parkinson's disease

Tomasz Tykocki, Tomasz Mandat, Paweł Nauman
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60042-6
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(3):277-284.

open access

Vol 44, No 3 (2010)
Artykuł paglądowy
Submitted: 2018-10-24

Abstract

Często obserwowane w chorobie Parkinsona (ChP) zaburzenia autonomiczne ujawniają się w fazie przedruchowej ChP i mogą wyprzedzać wystąpienie kardynalnych zaburzeń ruchowych o lata, a nawet dekady. Zaburzenia autonomiczne stanowią istotną przyczynę obniżenia jakości życia chorych na ChP. Ich występowanie jest związane z odkładaniem się ciał Lewy'ego zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Progresja zmian zwyrodnieniowych układu nerwowego oraz przewlekłe leczenie dopaminergiczne mogą nasilać objawy zaburzeń autonomicznych. Obustronna głęboka stymulacja mózgowa jądra niskowzgórzowego (STN DBS) jest skuteczną metodą leczenia objawów ruchowych ChP. Wpływ STN DBS na takie zaburzenia autonomiczne, jak objawy ze strony układu krążenia, dysfunkcja układu moczowego, pokarmowego i seksualna, w ChP nie jest jednoznaczny. U części pacjentów obserwuje się zmniejszenie tych zaburzeń, ale jednocześnie STN DBS może nasilać niektóre z objawów zaburzeń autonomicznych.

Abstract

Często obserwowane w chorobie Parkinsona (ChP) zaburzenia autonomiczne ujawniają się w fazie przedruchowej ChP i mogą wyprzedzać wystąpienie kardynalnych zaburzeń ruchowych o lata, a nawet dekady. Zaburzenia autonomiczne stanowią istotną przyczynę obniżenia jakości życia chorych na ChP. Ich występowanie jest związane z odkładaniem się ciał Lewy'ego zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Progresja zmian zwyrodnieniowych układu nerwowego oraz przewlekłe leczenie dopaminergiczne mogą nasilać objawy zaburzeń autonomicznych. Obustronna głęboka stymulacja mózgowa jądra niskowzgórzowego (STN DBS) jest skuteczną metodą leczenia objawów ruchowych ChP. Wpływ STN DBS na takie zaburzenia autonomiczne, jak objawy ze strony układu krążenia, dysfunkcja układu moczowego, pokarmowego i seksualna, w ChP nie jest jednoznaczny. U części pacjentów obserwuje się zmniejszenie tych zaburzeń, ale jednocześnie STN DBS może nasilać niektóre z objawów zaburzeń autonomicznych.

Get Citation

Keywords

choroba Parkinsona, jądro niskowzgórzowe, głęboka stymulacja mózgu, zaburzenia układu autonomicznego, ciała Lewy' ego

About this article
Title

Influence of subthalamic deep brain stimulation on dysautonomia observed in Parkinson's disease

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 3 (2010)

Pages

277-284

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60042-6

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(3):277-284.

Keywords

choroba Parkinsona
jądro niskowzgórzowe
głęboka stymulacja mózgu
zaburzenia układu autonomicznego
ciała Lewy'ego

Authors

Tomasz Tykocki
Tomasz Mandat
Paweł Nauman

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl