open access

Vol 44, No 2 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-01-07
Get Citation

Predictors of smoking cessation after stroke

Halina Sienkiewicz-Jarosz, Paweł Zatorski, Grzegorz Witkowski, Artur Rogowski, Anna Ścińska, Danuta Ryglewicz
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60009-8
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(2):181-187.

open access

Vol 44, No 2 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-01-07

Abstract

Palenie papierosów należy do głównych modyfikowalnych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Wiadomo, że wpływa ono w sposób zależny od dawki na ryzyko wystąpienia udaru mózgu, szczególnie u osób poniżej 75. roku życia. Pomimo że rzucenie palenia jest jedną z najefektywniejszych metod profilaktyki wtórnej udaru mózgu u palaczy, nadal niewiele wiadomo na temat uzależnienia od nikotyny oraz czynników wpływających na rzucenie palenia w tej grupie chorych. Identyfikacja tych czynników jest bardzo istotna, ponieważ może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych interwencji antynikotynowych. W dotychczasowych badaniach wykazano, że w rzucaniu palenia po udarze odgrywają rolę czynniki socjodemograficzne (płeć, wiek, rasa, warunki mieszkaniowe, zatrudnienie), kliniczne (stopień niesprawności), psychobiologiczne (nasilenie uzależnienia, objawy depresji) i środowiskowe (palący współmieszkańcy). Wadą wszystkich badań była stosunkowo niewielka liczebność badanych grup, jak również (w większości przypadków) brak weryfikacji deklarowanej abstynencji za pomocą markera biochemicznego (np. zawartość CO w wydychanym powietrzu). W niniejszej pracy podsumowano wyniki dotychczasowych badań na temat predyktorów rzucenia palenia po udarze mózgu.

Abstract

Palenie papierosów należy do głównych modyfikowalnych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Wiadomo, że wpływa ono w sposób zależny od dawki na ryzyko wystąpienia udaru mózgu, szczególnie u osób poniżej 75. roku życia. Pomimo że rzucenie palenia jest jedną z najefektywniejszych metod profilaktyki wtórnej udaru mózgu u palaczy, nadal niewiele wiadomo na temat uzależnienia od nikotyny oraz czynników wpływających na rzucenie palenia w tej grupie chorych. Identyfikacja tych czynników jest bardzo istotna, ponieważ może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych interwencji antynikotynowych. W dotychczasowych badaniach wykazano, że w rzucaniu palenia po udarze odgrywają rolę czynniki socjodemograficzne (płeć, wiek, rasa, warunki mieszkaniowe, zatrudnienie), kliniczne (stopień niesprawności), psychobiologiczne (nasilenie uzależnienia, objawy depresji) i środowiskowe (palący współmieszkańcy). Wadą wszystkich badań była stosunkowo niewielka liczebność badanych grup, jak również (w większości przypadków) brak weryfikacji deklarowanej abstynencji za pomocą markera biochemicznego (np. zawartość CO w wydychanym powietrzu). W niniejszej pracy podsumowano wyniki dotychczasowych badań na temat predyktorów rzucenia palenia po udarze mózgu.

Get Citation

Keywords

udar mózgu, palenie papierosów, rzucanie palenia, predyktory

About this article
Title

Predictors of smoking cessation after stroke

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 2 (2010)

Pages

181-187

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60009-8

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(2):181-187.

Keywords

udar mózgu
palenie papierosów
rzucanie palenia
predyktory

Authors

Halina Sienkiewicz-Jarosz
Paweł Zatorski
Grzegorz Witkowski
Artur Rogowski
Anna Ścińska
Danuta Ryglewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl