Vol 44, No 2 (2010)

open access

Page views 315
Article views/downloads 953
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Extended subtemporal approach to the subtemporal fossa and related structures – analysis of the surgical technique based on cadaver simulation

Piotr Ładziński1, Mariusz Maliszewski1, Wojciech Kaspera1, Krzysztof Majchrzak1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60007-4
Neurol Neurochir Pol 2010;44(2):159-171.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu podskroniowego rozszerzonego (DPR).

Przeprowadzono 7 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji były dokumentowane fotograficznie oraz schematami. Punktem wyjścia dla DPR jest osteotomia łuku jarzmowego i kraniektomia obejmująca dolne partie części łuskowej kości skroniowej i skrzydło większe kości klinowej. Przemieszczenie lub usunięcie zawartości dołu podskroniowego pozwala na penetrację jego wnętrza i otoczenia. Dodatkowe poszerzenie wglądu daje osteotomia wyrostka kłykciowego żuchwy. Dostęp podskroniowy rozszerzony stanowi powtarzalną metodę penetracji dołu podskroniowego i jego otoczenia. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych rozrastających się w oczodole, zatoce szczękowej, dole skrzydłowo-podniebiennym, nosogardle, zatoce klinowej, zatoce jamistej, przestrzeni przygardłowej, dole zażuchwowym i otoczeniu odcinka skalistego tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska