open access

Vol 44, No 1 (2010)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2009-07-14
Get Citation

Spontaneous third ventriculostomy in obstructive hydrocephalus with composed aetiology: a case report

Krzysztof Stachura, Marek Moskała
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60409-6
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(1):87-90.

open access

Vol 44, No 1 (2010)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2009-07-14

Abstract

Wentrykulostomia komory III jest najczęściej wykonywaną operacją neuroendoskopową, która może przywrócić zbliżone do fizjologicznych warunki krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu obturacyjnym. Wśród ponad 70 dorosłych chorych poddanych zabiegowi autorzy zanotowali jeden przypadek samoistnej wentrykulostomii komory III. W piśmiennictwie znaleziono kilka doniesień opisujących samoistną wentrykulostomic wykazaną w różnych badaniach: w wentrykulografii, fazowo-kontrastowym badaniu rezonansu magnetycznego (RM) w opcji kinowej i autopsyjnie.

Czterdziestotrzyletnią kobietę z klinicznymi objawami wodogłowia i radiologicznymi cechami przewlekłego wodogłowia obturacyjnego spowodowanego zwężeniem wodociągu zakwalifikowano do wentrykulostomii komory III. W trakcie zabiegu stwierdzono, że trójkąt lejkowo-suteczkowy był rozciągnięty, a jego struktury nieobecne. W przebiegu pooperacyjnym obserwowano krótkotrwałą poprawę stanu chorej przy niezmienionym obrazie radiologicznym. Po 3 tyg. wobec nawrotu objawów wodogłowia wykonano test infuzyjny, który wykazał podwyższony opór resorpcji. Dobry efekt przyniosło założenie drenażu wewnętrznego.

Samoistną wentrykulostomię należy mieć na uwadze podczas kwalifikacji chorych do operacyjnej wentrykulostomii, zwłaszcza w przypadkach z przewlekłym przebiegiem wodogłowia obturacyjnego.

Abstract

Wentrykulostomia komory III jest najczęściej wykonywaną operacją neuroendoskopową, która może przywrócić zbliżone do fizjologicznych warunki krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu obturacyjnym. Wśród ponad 70 dorosłych chorych poddanych zabiegowi autorzy zanotowali jeden przypadek samoistnej wentrykulostomii komory III. W piśmiennictwie znaleziono kilka doniesień opisujących samoistną wentrykulostomic wykazaną w różnych badaniach: w wentrykulografii, fazowo-kontrastowym badaniu rezonansu magnetycznego (RM) w opcji kinowej i autopsyjnie.

Czterdziestotrzyletnią kobietę z klinicznymi objawami wodogłowia i radiologicznymi cechami przewlekłego wodogłowia obturacyjnego spowodowanego zwężeniem wodociągu zakwalifikowano do wentrykulostomii komory III. W trakcie zabiegu stwierdzono, że trójkąt lejkowo-suteczkowy był rozciągnięty, a jego struktury nieobecne. W przebiegu pooperacyjnym obserwowano krótkotrwałą poprawę stanu chorej przy niezmienionym obrazie radiologicznym. Po 3 tyg. wobec nawrotu objawów wodogłowia wykonano test infuzyjny, który wykazał podwyższony opór resorpcji. Dobry efekt przyniosło założenie drenażu wewnętrznego.

Samoistną wentrykulostomię należy mieć na uwadze podczas kwalifikacji chorych do operacyjnej wentrykulostomii, zwłaszcza w przypadkach z przewlekłym przebiegiem wodogłowia obturacyjnego.

Get Citation

Keywords

neuroendoskopia, wodogłowie, samoistna wentrykulostomia

About this article
Title

Spontaneous third ventriculostomy in obstructive hydrocephalus with composed aetiology: a case report

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 1 (2010)

Pages

87-90

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60409-6

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(1):87-90.

Keywords

neuroendoskopia
wodogłowie
samoistna wentrykulostomia

Authors

Krzysztof Stachura
Marek Moskała

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl