Vol 44, No 1 (2010)

open access

Page views 252
Article views/downloads 454
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The role of cyclooxygenases in neurotoxicity of amyloid β peptides in Alzheimer's disease

Magdalena Cąkała1, Joanna B. Strosznajder1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60407-2
Neurol Neurochir Pol 2010;44(1):65-79.

Abstract

Przewlekłe procesy zapalne odgrywają istotną rolę w przebiegu choroby Alzheimera (ChA). Dotychczas uważano, że rozwijają się one w odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe agregaty peptydów amyloidu β (Aβ) odkładające się w mózgu chorych na ChA. Badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwałe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zmniejsza ryzyko zachorowania na ChA. Leki te są inhibitorami cyklooksygenaz (COX), enzymów syntetyzujących eikozanoidy, główny składnik odpowiedzi zapalnej w organizmie. Najnowsze badania przyniosły dwa zaskakujące odkrycia: 1) toksyczną formą Aβ nie są agregaty, lecz raczej oligomery Aβ, występujące zarówno wewnątrzkomórkowe, jak i zewnątrzkomórkowo; 2) aktywacja COX-2 zachodzi na wczesnych etapach rozwoju ChA i poprzedza powstawanie blaszek starczych oraz aktywację mikrogleju. Odkrycia te wskazują na możliwy udział COX w toksyczności peptydów Aβ w komórkach nerwowych w I fazie ChA, a nie tylko w rozwoju odpowiedzi zapalnej w komórkach glejowych w zaawansowanym stadium choroby. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność dalszych badań nad rolą COX w patogenezie/patomechanizmie ChA.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska