open access

Vol 44, No 1 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2009-07-06
Get Citation

The role of cyclooxygenases in neurotoxicity of amyloid β peptides in Alzheimer's disease

Magdalena Cąkała, Joanna B. Strosznajder
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60407-2
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(1):65-79.

open access

Vol 44, No 1 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2009-07-06

Abstract

Przewlekłe procesy zapalne odgrywają istotną rolę w przebiegu choroby Alzheimera (ChA). Dotychczas uważano, że rozwijają się one w odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe agregaty peptydów amyloidu β (Aβ) odkładające się w mózgu chorych na ChA. Badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwałe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zmniejsza ryzyko zachorowania na ChA. Leki te są inhibitorami cyklooksygenaz (COX), enzymów syntetyzujących eikozanoidy, główny składnik odpowiedzi zapalnej w organizmie. Najnowsze badania przyniosły dwa zaskakujące odkrycia: 1) toksyczną formą Aβ nie są agregaty, lecz raczej oligomery Aβ, występujące zarówno wewnątrzkomórkowe, jak i zewnątrzkomórkowo; 2) aktywacja COX-2 zachodzi na wczesnych etapach rozwoju ChA i poprzedza powstawanie blaszek starczych oraz aktywację mikrogleju. Odkrycia te wskazują na możliwy udział COX w toksyczności peptydów Aβ w komórkach nerwowych w I fazie ChA, a nie tylko w rozwoju odpowiedzi zapalnej w komórkach glejowych w zaawansowanym stadium choroby. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność dalszych badań nad rolą COX w patogenezie/patomechanizmie ChA.

Abstract

Przewlekłe procesy zapalne odgrywają istotną rolę w przebiegu choroby Alzheimera (ChA). Dotychczas uważano, że rozwijają się one w odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe agregaty peptydów amyloidu β (Aβ) odkładające się w mózgu chorych na ChA. Badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwałe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zmniejsza ryzyko zachorowania na ChA. Leki te są inhibitorami cyklooksygenaz (COX), enzymów syntetyzujących eikozanoidy, główny składnik odpowiedzi zapalnej w organizmie. Najnowsze badania przyniosły dwa zaskakujące odkrycia: 1) toksyczną formą Aβ nie są agregaty, lecz raczej oligomery Aβ, występujące zarówno wewnątrzkomórkowe, jak i zewnątrzkomórkowo; 2) aktywacja COX-2 zachodzi na wczesnych etapach rozwoju ChA i poprzedza powstawanie blaszek starczych oraz aktywację mikrogleju. Odkrycia te wskazują na możliwy udział COX w toksyczności peptydów Aβ w komórkach nerwowych w I fazie ChA, a nie tylko w rozwoju odpowiedzi zapalnej w komórkach glejowych w zaawansowanym stadium choroby. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność dalszych badań nad rolą COX w patogenezie/patomechanizmie ChA.

Get Citation

Keywords

choroba Alzheimera, cyklooksygenaza, zapalenie, amyloid β

About this article
Title

The role of cyclooxygenases in neurotoxicity of amyloid β peptides in Alzheimer's disease

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 1 (2010)

Pages

65-79

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60407-2

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(1):65-79.

Keywords

choroba Alzheimera
cyklooksygenaza
zapalenie
amyloid β

Authors

Magdalena Cąkała
Joanna B. Strosznajder

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl