Vol 44, No 1 (2010)

open access

Page views 408
Article views/downloads 819
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Are botulinum toxin type A preparations really the same medication? A comparison of three botulinum toxin A formulations in labelled neurological indications

Jarosław Sławek12, Halina Car3, Marcin Bonikowski4, Andrzej Bogucki5, Dariusz Koziorowski6, Anna Potulska-Chromik6, Monika Rudzińska6
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60406-0
Neurol Neurochir Pol 2010;44(1):43-64.

Abstract

W ostatnim czasie lista klinicznych zastosowań toksyny botulinowej typu A (BTX-A) znacznie się wydłużyła. Substancja ta stała się narzędziem w rękach neurologów, lekarzy rehabilitacji, urologów, proktologów, migrenologów czy kosmetologów. Zwiększyła się także liczba produkowanych preparatów BTX-A. Obecnie na rynku dostępne są preparaty: Botox, Dysport i Xeomin. Mają one podobny mechanizm działania, aczkolwiek różnią się istotnie budową chemiczną, siłą działania, migracją poza miejsce podania, skutecznością i profilem działań niepożądanych. Te odrębności mogą sprawiać trudności w ich zamiennym stosowaniu przez niedoświadczonego lekarza. Rodzą także pytania o ich równowartość ekonomiczną. Autorzy dokonali przeglądu prac i porównali dostępne preparaty w zarejestrowanych w Polsce wskazaniach neurologicznych. Preparaty te powinny być traktowane jako odrębne leki, a ich zastosowanie kliniczne oparte o dane z badań klinicznych dotyczących poszczególnych preparatów.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska