Tom 9, Nr 4 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-06-05
Wyświetlenia strony 27
Wyświetlenia/pobrania artykułu 0
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Częstość występowania zespołu metabolicznego w Polsce na podstawie nowej definicji z 2022 roku

Gilbert Artur Baćmaga1, Natalia Dąbrowska1, Alicja Cicha-Mikołajczyk1, Piotr Bandosz2, Krystyna Kozakiewicz3, Andrzej Pająk4, Magdalena Agnieszka Kwaśniewska5, Arkadiusz Niklas6, Aleksander Prejbisz1, Piotr Dobrowolski1
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2023;9(4):155-162.

Streszczenie

Wprowadzenie: Zespół metaboliczny (ZM) jest grupą czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W 2022 r. polscy eksperci zaproponowali nową definicję ZM. Celem niniejszej pracy była analiza częstości występowania ZM na podstawie badania WOBASZ II (2013–2014) i porównanie jej z częstością występowania opartą na poprzedniej definicji.

Materiał i metody: Badanie WOBASZ II przeprowadzono na próbie 6170 dorosłych Polaków. Definicja ZM z 2022 r. obejmuje: otyłość brzuszną, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowy metabolizm glukozy, dyslipidemię aterogenną. Rozpoznanie ZM następuje w przypadku występowania otyłości brzusznej i co najmniej dwóch innych czynników. Dotychczasowa definicja oparta na konsensusie międzynarodowym z 2009 r. obejmowała: otyłość brzuszną, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, nieprawidłowy metabolizm glukozy, hipertriglicerydemię, obniżone stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o dużej gęstości. Rozpoznanie ZM stawiano po spełnieniu co najmniej trzech kryteriów.

Wyniki: Częstość występowania ZM w badaniu WOBASZ II według nowej definicji wynosi 31,7%. W porównaniu z poprzednią definicją częstość występowania ZM zmniejszyła się istotnie u mężczyzn (42,8% vs. 29,2%; p < 0,0001) oraz nie zaobserwowano zmian u kobiet (34,6% vs. 33,7%; p = 0,19). W związku ze zmianą kryteriów częstość występowania otyłości w populacji polskiej zmniejszyła się z 65,9% do 44,0%; p < 0,0001. Dyslipidemia aterogenna stała się najbardziej powszechną składową ZM (67,6%, wzrost z 42,6%; p < 0,0001). Ciśnienie wysokie prawidłowe/nadciśnienie tętnicze i cukrzyca/stan przedcukrzycowy występowały odpowiednio u 60,9% i 32,6% respondentów.

Podsumowanie: Mimo że szacunkowa częstość występowania ZM według nowej definicji jest niższa w porównaniu z poprzednią definicją, ZM i jego składowe pozostają szeroko rozpowszechnione w polskiej populacji.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce