English Polski
Vol 15, No 1 (2022)
Review paper
Published online: 2022-04-01

open access

Page views 1700
Article views/downloads 477
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Laboratoryjne aspekty rozpoznawania nabytej hemofilii A

Edyta Odnoczko1
Journal of Transfusion Medicine 2022;15(1):43-48.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze aspekty laboratoryjnego rozpoznawania nabytej hemofilii A (AHA) wraz z omówieniem trudności diagnostycznych napotykanych w procesie wykrywania tej koagulopatii. Opisano zasady i interpretację wykorzystywanych testów laboratoryjnych i zaprezentowano aktualny algorytm postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu AHA.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Buczma A, Windyga J. Nabyta hemofilia. Pol. Arch. Med. Wew. 2007, 5-6. : 241–245.
 2. Knoebl P, Marco P, Baudo F, et al. EACH2 Registry Contributors. Demographic and clinical data in acquired hemophilia A: results from the European Acquired Haemophilia Registry (EACH2). J Thromb Haemost. 2012; 10(4): 622–631.
 3. Tiede A, Wahler S. The rising incidence of acquired haemophilia A in Germany. Haemophilia. 2021; 27(4): e466–e468.
 4. Windyga J, Baran B, Odnoczko E. i inn. Wytyczne postępowania w nabytej hemofilii A. Gin Perinat Prak. 2018; 3(4): 175–188.
 5. Practical-Haemostasis.: A practical guide to haemostasis; https://www. practical-haemostasis com.
 6. Odnoczko E, Baran B, Windyga JZ. hemostazą na TY. Wyd Bioksel Grudziądz. ; 2016: 1–192.
 7. Windyga J, Baran B, Odnoczko E, et al. Treatment guidelines for acquired hemophilia A. Ginekol Pol. 2019; 90(6): 353–364.
 8. Tiede A, Collins P, Knoebl P, et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A. Haematologica. 2020; 105(7): 1791–1801.
 9. Tiede A, Alberio L. The Art of Detecting Antibodies against Factor VIII. Hamostaseologie. 2020; 40(4): 485–490.
 10. Miller CH. Laboratory testing for factor VIII and IX inhibitors in haemophilia: A review. Haemophilia. 2018; 24(2): 186–197.
 11. Windyga J, Chojnowski K, Klukowska A, et al. w imieniu Grupy Roboczej ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Polskie zalecenia postępowania w nabytej hemofilii A. Medycyna Praktyczna. 2011; 10: 1–8.
 12. Windyga J. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy. W: Badania laboratoryjne w hematologii. Podręcznik dla słuchaczy studiów medycznych (red. Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Wyd. Lek. PZWL , Warszawa. ; 2003: 192–225.
 13. Tiede A, Werwitzke S, Scharf RE. Laboratory diagnosis of acquired hemophilia A: limitations, consequences, and challenges. Semin Thromb Hemost. 2014; 40(7): 803–811.
 14. Bolton-Maggs PHB, Favaloro EJ, Hillarp A, et al. Difficulties and pitfalls in the laboratory diagnosis of bleeding disorders. Haemophilia. 2012; 18 Suppl 4: 66–72.