open access

Vol 14, No 1 (2021)
Review paper
Published online: 2021-03-31
Get Citation

Diagnostyka molekularna SARS-CoV-2

Piotr Grabarczyk12, Ewa Sulkowska12, Aneta Kopacz12, Aleksandra Kalińska12, Magdalena Łętowska12
Journal of Transfusion Medicine 2021;14(1):1-9.
Affiliations
 1. Zakład Wirusologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 2. Zakład Transfuzjologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

open access

Vol 14, No 1 (2021)
REVIEWS
Published online: 2021-03-31

Abstract

Zakażenia nowym koronawirusem — SARS-CoV-2 — stały się w ostatnich miesiącach
głównym problemem epidemiologicznym oraz klinicznym na świecie, w tym Polsce w zakresie
chorób zakaźnych. Niniejszy artykuł powstał na podstawie wystąpienia zaprezentowanego
w trakcie webinaru zatytułowanego „Hematologia i transfuzjologia a COVID-19”, który odbył
się w maju 2020 roku. Praca ma na celu przybliżenie procedury diagnostyki zakażenia nowym
koronawirusem. Zwrócono w niej uwagę na krytyczne dla jakości wykonywanych badań
aspekty fazy przedanalitycznej oraz analitycznej, na które ma wpływ zarówno osoba zlecająca,
jak i personel wykonujący badanie. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa przedstawiono
także dalsze kierunki doskonalenia diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2.

Abstract

Zakażenia nowym koronawirusem — SARS-CoV-2 — stały się w ostatnich miesiącach
głównym problemem epidemiologicznym oraz klinicznym na świecie, w tym Polsce w zakresie
chorób zakaźnych. Niniejszy artykuł powstał na podstawie wystąpienia zaprezentowanego
w trakcie webinaru zatytułowanego „Hematologia i transfuzjologia a COVID-19”, który odbył
się w maju 2020 roku. Praca ma na celu przybliżenie procedury diagnostyki zakażenia nowym
koronawirusem. Zwrócono w niej uwagę na krytyczne dla jakości wykonywanych badań
aspekty fazy przedanalitycznej oraz analitycznej, na które ma wpływ zarówno osoba zlecająca,
jak i personel wykonujący badanie. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa przedstawiono
także dalsze kierunki doskonalenia diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2.

Get Citation

Keywords

SARS-CoV-2; RT-PCR; diagnostyka

About this article
Title

Diagnostyka molekularna SARS-CoV-2

Journal

Journal of Transfusion Medicine

Issue

Vol 14, No 1 (2021)

Article type

Review paper

Pages

1-9

Published online

2021-03-31

Bibliographic record

Journal of Transfusion Medicine 2021;14(1):1-9.

Keywords

SARS-CoV-2
RT-PCR
diagnostyka

Authors

Piotr Grabarczyk
Ewa Sulkowska
Aneta Kopacz
Aleksandra Kalińska
Magdalena Łętowska

References (22)
 1. Zalecenia w COVID-19, wersja 1.0 – 23.04.2020, AOTMiT.
 2. „Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi rRT-PCR w kierunku SARS-CoV-2,” opracowane przez Konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – Katarzynę Dzierżanowska-Fangrat oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.
 3. Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases. Interim guidance. 19 March 2020. https://www.who.int/publications/i/item/10665-331501.
 4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html.
 5. Sethuraman N, Jeremiah SS, Ryo A. Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020; 323(22): 2249–2251.
 6. Gorzalski AJ, Tian H, Laverdure C, et al. High-Throughput Transcription-mediated amplification on the Hologic Panther is a highly sensitive method of detection for SARS-CoV-2. J Clin Virol. 2020; 129: 104501.
 7. Smith E, Zhen W, Manji R, et al. Analytical and Clinical Comparison of Three Nucleic Acid Amplification Tests for SARS-CoV-2 Detection. J Clin Microbiol. 2020; 58(9).
 8. Pham J, Meyer S, Nguyen C, et al. Performance Characteristics of a High-Throughput Automated Transcription-Mediated Amplification Test for SARS-CoV-2 Detection. J Clin Microbiol. 2020; 58(10).
 9. Broughton JP, Deng X, Yu G, et al. CRISPR-Cas12-based detection of SARS-CoV-2. Nat Biotechnol. 2020; 38(7): 870–874.
 10. Michel D, Danzer KM, Groß R, et al. Rapid, convenient and efficient kit-independent detection of SARS-CoV-2 RNA. J Virol Methods. 2020; 286: 113965.
 11. Chiara M, D'Erchia AM, Gissi C, et al. Next generation sequencing of SARS-CoV-2 genomes: challenges, applications and opportunities. Brief Bioinform. 2020 [Epub ahead of print].
 12. Wpis do wykazu laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia: laboratoriów (stan na 22 maja 2020 r.) /https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid/.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dziennik Ustaw 2020 r. poz. : 878.
 14. Instrukcja obsługi ARGENE®SARS-COV-2 R-GENE®[BIOMÉRIEUX Ref 423720, 055836 - 01 - 2020-04].
 15. https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/.
 16. https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/.
 17. Abdalhamid B, Bilder CR, McCutchen EL, et al. Assessment of Specimen Pooling to Conserve SARS CoV-2 Testing Resources. Am J Clin Pathol. 2020; 153(6): 715–718.
 18. Zhen W, Manji R, Smith E, et al. Comparison of Four Molecular Diagnostic Assays for the Detection of SARS-CoV-2 in Nasopharyngeal Specimens. J Clin Microbiol. 2020; 58(8).
 19. Ishige T, Murata S, Taniguchi T, et al. Highly sensitive detection of SARS-CoV-2 RNA by multiplex rRT-PCR for molecular diagnosis of COVID-19 by clinical laboratories. Clin Chim Acta. 2020; 507: 139–142.
 20. Abdalhamid B, Bilder CR, McCutchen EL, et al. Assessment of Specimen Pooling to Conserve SARS CoV-2 Testing Resources. Am J Clin Pathol. 2020; 153(6): 715–718.
 21. Wacharapluesadee S, Kaewpom T, Ampoot W, et al. Evaluating the efficiency of specimen pooling for PCR-based detection of COVID-19. J Med Virol. 2020; 92(10): 2193–2199.
 22. Fomsgaard AS, Rosenstierne MW. An alternative workflow for molecular detection of SARS-CoV-2 - escape from the NA extraction kit-shortage, Copenhagen, Denmark, March 2020. Euro Surveill. 2020; 25(14).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Journal of Transfusion Medicine dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl