open access

Vol 9, No 3 (2016)
Research paper
Published online: 2016-11-22
Get Citation

Knowledge of nurses about the activities related to the administration of blood and blood components

Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Dorota Gadzała, Patryk Rzońca, Honorata Piasecka, Marzena Kotus, Teresa Greczkowska-Chmiel
Journal of Transfusion Medicine 2016;9(3):75-86.

open access

Vol 9, No 3 (2016)
ORIGINAL PAPERS
Published online: 2016-11-22

Abstract

Introduction. Blood is a medical product of vital importance in health and life-saving therapy.
Transfusion order is always issued by a physician, but it is the nurse who first and foremost
performs the procedure of transfusing blood and/or blood-components to the patient. The aim
of the paper was the evaluation of nurses’ knowledge in the field of blood and blood-component
administration in relation to the following variables: education level, seniority and completion
of a blood-donation and haemotherapy course.
Materials and methods. The study involved 115 professionally active nurses. A diagnostic
survey method was used based on a questionnaire survey form designed by the author.
Results. Most nurses participating in the survey believed that blood samples for blood group
and cross-matching tests should be drawn into two separate test tubes at different times
(64.4%; n = 74). Nurses who completed a blood-donation and haemotherapy course more
often came up with the correct answer ie. each sample should be collected at different times
— than those who did not (p < 0.001). As many as 81.7% (n = 94) of the respondents knew
that RBCs should be transfused within 30 min of delivery to the ward. According to the statistical analysis, more correct answers were given by nurses who had completed the course on blood-donation and haemotherapy than by those who had not (p < 0.001). As many as 93%
(n = 107) of nurses knew that storage of blood/blood component bags for up to 72 hours following transfusion serves the purpose of facilitating control in case of post-transfusion reactions.
Conclusions: The knowledge of blood and blood-component administration was higher in
the group of nurses who completed a blood-donation and haemotherapy course and displayed
the highest rate of correct answers to questions concerning transfusion and post-transfusion
period. Seniority and education-level were not significant factors differentiating the knowledge
of the nurses, with one exception — the mode of patient identification at collection of samples
for blood-group and cross-matching tests (p ≤ 0.05).

Abstract

Introduction. Blood is a medical product of vital importance in health and life-saving therapy.
Transfusion order is always issued by a physician, but it is the nurse who first and foremost
performs the procedure of transfusing blood and/or blood-components to the patient. The aim
of the paper was the evaluation of nurses’ knowledge in the field of blood and blood-component
administration in relation to the following variables: education level, seniority and completion
of a blood-donation and haemotherapy course.
Materials and methods. The study involved 115 professionally active nurses. A diagnostic
survey method was used based on a questionnaire survey form designed by the author.
Results. Most nurses participating in the survey believed that blood samples for blood group
and cross-matching tests should be drawn into two separate test tubes at different times
(64.4%; n = 74). Nurses who completed a blood-donation and haemotherapy course more
often came up with the correct answer ie. each sample should be collected at different times
— than those who did not (p < 0.001). As many as 81.7% (n = 94) of the respondents knew
that RBCs should be transfused within 30 min of delivery to the ward. According to the statistical analysis, more correct answers were given by nurses who had completed the course on blood-donation and haemotherapy than by those who had not (p < 0.001). As many as 93%
(n = 107) of nurses knew that storage of blood/blood component bags for up to 72 hours following transfusion serves the purpose of facilitating control in case of post-transfusion reactions.
Conclusions: The knowledge of blood and blood-component administration was higher in
the group of nurses who completed a blood-donation and haemotherapy course and displayed
the highest rate of correct answers to questions concerning transfusion and post-transfusion
period. Seniority and education-level were not significant factors differentiating the knowledge
of the nurses, with one exception — the mode of patient identification at collection of samples
for blood-group and cross-matching tests (p ≤ 0.05).

Get Citation

Keywords

nurses; level of knowledge; haemotherapy

About this article
Title

Knowledge of nurses about the activities related to the administration of blood and blood components

Journal

Journal of Transfusion Medicine

Issue

Vol 9, No 3 (2016)

Article type

Research paper

Pages

75-86

Published online

2016-11-22

Bibliographic record

Journal of Transfusion Medicine 2016;9(3):75-86.

Keywords

nurses
level of knowledge
haemotherapy

Authors

Grzegorz Józef Nowicki
Barbara Ślusarska
Dorota Gadzała
Patryk Rzońca
Honorata Piasecka
Marzena Kotus
Teresa Greczkowska-Chmiel

References (8)
  1. Czapla S, Śliwińska J, Niechwiadowicz-Czapka T. Wiedza studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotycząca honorowego krwiodawstwa i leczenia krwią – analiza badań własnych. HIGHER SCHOOL’S PULSE. 2015; 9(3): 18–22.
  2. Rosiek A, Pogłód R. Niepożądane reakcje u krwiodawców oddających krew i jej składniki metodą manualną i automatyczna. J Transf Med. 2014; 7: 73–83.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. z 2013 r., poz. 5) 2013.
  4. Nowicki GJ, Gadzała D, Ślusarska B, et al. Udział pielęgniarki w leczeniu krwią — zasady przetaczania krwi i jej preparatów. Pielęg Chir Angiol. 2015; 4: 193–198.
  5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039).
  6. Hemachandra RMCS. Are the nurses adequately prepared for their role in ensuring safe blood transfusions? . Vox Sang. 2011; 101(88): 17.
  7. Jaksz-Recmanik E, Bobiński R. Błędy przedlaboratoryjne w praktyce pielęgniarskiej. Probl Pielęg. 2011; 19: 386–390.
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U. z 2005 r. Nr 38, poz. 363, z późn. zm.). 23.02.2005.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Journal of Transfusion Medicine dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl