open access

Vol 6, No 4 (2013)
Review paper
Get Citation

Wdrażanie nowych metod w krwiodawstwie i krwiolecznictwie w świetle doniesień z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (Poznań, 25–28 września 2013)

Agata Płodzich, Elżbieta Lachert, Jolanta Antoniewicz-Papis
Journal of Transfusion Medicine 2013;6(4).

open access

Vol 6, No 4 (2013)
REVIEWS

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Wdrażanie nowych metod w krwiodawstwie i krwiolecznictwie w świetle doniesień z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (Poznań, 25–28 września 2013)

Journal

Journal of Transfusion Medicine

Issue

Vol 6, No 4 (2013)

Article type

Review paper

Bibliographic record

Journal of Transfusion Medicine 2013;6(4).

Authors

Agata Płodzich
Elżbieta Lachert
Jolanta Antoniewicz-Papis

References (8)
  1. Żak A, Lachert E, Antoniewicz-Papis J, et al. Ocena jakości ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek czerwonych zamrażanych i rozmrażanych w systemie ACP 215. Journal of Transfusion Medicine. 2011; 4(1): 32–44.
  2. Kubis J, Lachert E, Antoniewicz-Papis J, et al. Zmiany biochemiczne w napromieniowanych koncentratach krwinek czerwonych przechowywanych do 42 dni. Journal of Transfusion Medicine. 2008; 1(1): 46–54.
  3. D'Alessandro A, Liumbruno G, Grazzini G, et al. Red blood cell storage: the story so far. Blood Transfus. 2010; 8(2): 82–88.
  4. Plodzich A. Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych. Journal of Transfusion Medicine. 2013; 6(2): 48–59.
  5. Fabijańska-Mitek J, Gmerek K, Łoniewska-Lwowska A. Zastosowanie cytometrii przepływowej oraz analizy proteomicznej w ocenie erytrocytarnych białek błonowych podczas przechowywania koncentratów krwinek czerwonych. Acta Haematologica Polonica. 2013; 44(3): 265–270.
  6. Łoniewska-Lwowska A, Fabijańska-Mitek J, Koza K. Dlaczego warto badać proteom krwinek czerwonych przechowywanych w bankach krwi. Postępy Nauk Medycznych. 2012; 7: 595–598.
  7. Mazur A, Król D, Rabenda N, et al. Dostosowanie roztworu SAGM w przemywaniu koncentratów krwinek czerwonych. Acta Haematologica Polonica. 2013; 44: 122.
  8. Rogowska A, Bujno M, Lipska A, et al. Wpływ fal radiowych generowanych w systemie RIFD na jakość koncentratów płytek krwi. Acta Haematologica Polonica. 2013; 44: 126.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Journal of Transfusion Medicine dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl