open access

Vol 2, No 1 (2009)
Editorial
Published online: 2009-02-12
Get Citation

Principles of qualifying donors and donor candidates for giving blood or blood components

Aleksandra Rosiek, Magdalena Łętowska
Journal of Transfusion Medicine 2009;2(1):1-13.

open access

Vol 2, No 1 (2009)
EDITORIAL
Published online: 2009-02-12

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Principles of qualifying donors and donor candidates for giving blood or blood components

Journal

Journal of Transfusion Medicine

Issue

Vol 2, No 1 (2009)

Article type

Editorial

Pages

1-13

Published online

2009-02-12

Bibliographic record

Journal of Transfusion Medicine 2009;2(1):1-13.

Authors

Aleksandra Rosiek
Magdalena Łętowska

References (8)
  1. Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku ustanawiająca normy jakości i bezpieczeństwa dla pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania krwi ludzkiej i jej składników oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 2001/83/WE. 27.01.2003.
  2. Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 roku wykonująca Dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi. 22.03.2004.
  3. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), recommendation No. R (95) 15, wyd. 14.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U., nr 79, poz. 691). 18.04.2005.
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców i dawców krwi (Dz.U., nr 212, poz. 1568). 09.11.2007.
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 roku w sprawie określania sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U., nr 191, poz. 1607). 19.08.2005.
  7. Brecher M. Technical Manual. American Association of Blood Banks, Bethesda 2005.
  8. Ustawa dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz.U., nr 106, poz. 681) 22.08.1997.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Journal of Transfusion Medicine dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl