Tom 9, Nr 1 (2024)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-06-11
Wyświetlenia strony 89
Wyświetlenia/pobrania artykułu 24
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Możliwości wykorzystania aktywowanego rekombinowanego VII czynnika krzepnięcia (rFVIIa) w krwotoku okołoporodowym

Hubert Huras1, Jarosław Kalinka, Przemysław Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska, Małgorzata Radoń-Pokracka
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024;9(1):9-12.

Streszczenie

Krwotok okołoporodowy nadal stanowi główną przyczynę zachorowalności oraz umieralności okołoporodowej kobiet.
Podstawą leczenia krwotoku okołoporodowego są metody zarówno farmakologiczne, jak i chirurgiczne. W pracy
przedstawiono dostępne piśmiennictwo dotyczące dożylnego stosowania aktywowanego rekombinowanego VII
czynnika krzepnięcia (rFVIIa) w ciężkim krwotoku okołoporodowym, w sytuacji nieadekwatnego działania środków
uterotonicznych oraz prawdopodobnej konieczności wykonania postępowania chirurgicznego. Nowe wskazania do
stosowania rFVIIa mogą wpłynąć na zmniejszenie konieczności usunięcia macicy w sytuacji masywnego krwotoku
okołoporodowego wywołanego atonią mięśnia macicy, dlatego odpowiednie dawki rFVIIa powinny być dostępne na
każdej sali porodowej w Polsce.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. WHO Recommendations for the Prevention and Treatment of Postpartum Haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2012. PMID. ; 23586122.
 2. Escobar MF, Nassar AH, Theron G, et al. FIGO Safe Motherhood and Newborn Health Committee. FIGO recommendations on the management of postpartum hemorrhage 2022. Int J Gynaecol Obstet. 2022; 157 Suppl 1(Suppl 1): 3–50.
 3. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin: Clinical Menagement Guidelines for Obstetrician-Gynecologist Number 76, October 2006: postpartum hamemorhhage. Obstet Gynecol. 2006; 108(4): 1039–1047.
 4. Kwiatkowski S, Hubert H, et al. Postpartum haemorrhage (PPH) - The Polish Society of Obstetricians and Gynecologists Guideline. Ginekol Perinatol Prakt. 2022; 7(1): 34–35.
 5. CHPL NovoSeven. ; 2023.
 6. Magon N, Babu KM, Kapur K, et al. Recombinant activated factor VII in post partum haemorrhage. Niger Med J. 2013; 54(5): 289–294.
 7. Elovitz MA, Saunders T, Ascher-Landsberg J, et al. Effects of thrombin on myometrial contractions in vitro and in vivo. Am J Obstet Gynecol. 2000; 183(4): 799–804.
 8. Lavigne‐Lissalde G, Aya AG, Mercier FJ, et al. Recombinant human FVIIa for reducing the need for invasive second‐line therapies in severe refractory postpartum hemorrhage: a multicenter, randomized, open controlled trial. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2015; 13(4): 520–529.
 9. Linda S, et al. Bouma Use of recombinant activated factor VII in massive postpartum haemorrhage. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 Apr. ; 137(2): 172–7.
 10. Kobayashi T, Nakabayashi M, Yoshioka A, et al. Recombinant activated factor VII (rFVIIa/NovoSeven®) in the management of severe postpartum haemorrhage: initial report of a multicentre case series in Japan. Int J Hematol. 2012; 95(1): 57–63.
 11. Phillips LE, McLintock C, Pollock W, et al. Australian and New Zealand Haemostasis Registry. Recombinant activated factor VII in obstetric hemorrhage: experiences from the Australian and New Zealand Haemostasis Registry. Anesth Analg. 2009; 109(6): 1908–1915.
 12. Blatný J, Seidlová D, Penka M, et al. Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. Int J Obstet Anesth. 2011; 20(4): 367–368.
 13. Barillari G, Frigo MG, Casarotto M, et al. Italian rFVIIa-PPH Study Group. Use of recombinant activated factor VII in severe post-partum haemorrhage: data from the Italian Registry: a multicentric observational retrospective study. Thromb Res. 2009; 124(6): e41–e47.
 14. Wikkelsø A, Stensballe J. Recombinant factor VIIa in postpartum haemorrhage. Ugeskr Laeger. 2022 Nov 21. ; 184(47): V07220423.
 15. Lier H, von Heymann C, Korte W, et al. Peripartum Haemorrhage: Haemostatic Aspects of the New German PPH Guideline. Transfus Med Hemother. 2018; 45(2): 127–135.
 16. Nowacka E. Przywracanie hemostazy w ciężkim krwotoku poporodowym – algorytm 2023. J of Transf Med. 2023; 16(1).
 17. Sobieszczyk S, Breborowicz GH, Markwitz W, et al. [Effect of recombinant activated factor VII (RFVIIA; NovoSeven) in a patient in haemorrhagic shock after obstetrical hysterectomy]. Ginekol Pol. 2002; 73(3): 230–233.
 18. Sobieszczyk S, Breborowicz GH, Platicanov V, et al. Recombinant factor VIIa in the management of postpartum bleeds: an audit of clinical use. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006; 85(10): 1239–1247.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna