Tom 8, Nr 2 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2023-09-29
Wyświetlenia strony 437
Wyświetlenia/pobrania artykułu 84
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Peptyd natriuretyczny NT-proBNP jako wskaźnik przeciążenia układu sercowo-naczyniowego u kobiet w ciąży z nadwagą i otyłością

Magdalena D. Opinc1, Olga E. Brzezińska2, Piotr Sieroszewski3, Agata H. Karowicz-Bilińska1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(2):57-63.

Streszczenie

Wstęp. Nadwaga i otyłość to coraz powszechniejsze problemy wśród kobiet w ciąży. Otyłość często skorelowana
jest z przeciążeniem układu sercowo-naczyniowego, co może mieć odzwierciedlenie w zmienionym stężeniu biomarkerów
sercowych.
Materiał i metody. W prezentowanym badaniu oceniono stężenie w surowicy N-końcowego fragmentu (pro) peptydu
natriuretycznego typu B (NT-proBNP, N-terminal pro B-type natriuretic peptide) w grupach kobiet ciężarnych: z prawidłową
masą ciała, z nadwagą i z otyłością, a za pomocą metod statystycznych porównano różnice w stężeniach
tego markera między grupami.
Wyniki. Najwyższe stężenia peptydu natriuretycznego obserwowano u pacjentek z prawidłową wartością BMI,
natomiast w surowicy krwi ciężarnych z nadwagą i otyłością obserwowano niższe stężenia NT-proBNP.
Wnioski. Kobiety powinny mieć świadomość negatywnego wpływu nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej oraz nadmiernego
przyrostu masy ciała na rozwój płodu i jego wzrastanie oraz negatywnych konsekwencji zdrowotnych dla
nich samych. Stężenie NT-proBNP u pacjentek z nieprawidłowo wysokimi wartościami BMI jest trudne do interpretacji,
dlatego konieczne jest prowadzenie dalszych badań w celu wykrycia miarodajnego markera oceniającego
wydolność układu krążenia u ciężarnych zarówno z prawidłowymi wartościami BMI, jak i nieprawidłowymi.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Balaceanu A. B-type natriuretic peptides in pregnant women with normal heart or cardiac disorders. Med Hypotheses. 2018; 121: 149–151.
 2. Bręborowicz GH. Położnictwo i Ginekologia. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021: 49–64.
 3. Chung E, Leinwand LA. Pregnancy as a cardiac stress model. Cardiovasc Res. 2014; 101(4): 561–570.
 4. May L. Cardiac Physiology of Pregnancy. Compr Physiol. 2015; 5(3): 1325–1344.
 5. Ker JA, Soma-Pillay P. NT-proBNP: When is it useful in Obstetric Medicine? Obstet Med. 2018; 11(1): 3–5.
 6. Bręboborowicz GH. Położnictwo i Ginekologia. Choroby układu cowo-naczyniowego. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021: 282–304.
 7. Obesity in Pregnancy. Obstetrics & Gynecology. 2021; 137(6): e128–e144.
 8. Bręborowicz GH. Położnictwo i Ginekologia. Otyłość. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021: 431–438.
 9. Poston L, Caleyachetty R, Cnattingius S, et al. Preconceptional and maternal obesity: epidemiology and health consequences. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(12): 1025–1036.
 10. Madamanchi C, Alhosaini H, Sumida A, et al. Obesity and natriuretic peptides, BNP and NT-proBNP: mechanisms and diagnostic implications for heart failure. Int J Cardiol. 2014; 176(3): 611–617.
 11. Csige I, Ujvárosy D, Szabó Z, et al. The Impact of Obesity on the Cardiovascular System. Journal of Diabetes Research. 2018; 2018: 1–12.
 12. Vonck S, Lanssens D, Staelens AS, et al. Obesity in pregnancy causes a volume overload in third trimester. Eur J Clin Invest. 2019; 49(11): e13173.
 13. Gordon MC. Fizjologia organizmu matki. In: Położnictwo Ciąża prawidłowa i powikłana . Elsevier Ubran and Partner, Wrocław 2014: 45–68.
 14. Steiner J, Guglin M. BNP or NTproBNP? A clinician's perspective. Int J Cardiol. 2008; 129(1): 5–14.
 15. Hall C. Essential biochemistry and physiology of (NT-pro)BNP. Eur J Heart Fail. 2004; 6(3): 257–260.
 16. Maries L, Manitiu I. Diagnostic and prognostic values of B-type natriuretic peptides (BNP) and N-terminal fragment brain natriuretic peptides (NT-pro-BNP). Cardiovasc J Afr. 2013; 24(7): 286–289.
 17. Giannubilo SR, Pasculli A, Tidu E, et al. Relationship between maternal hemodynamics and plasma natriuretic peptide concentrations during pregnancy complicated by preeclampsia and fetal growth restriction. J Perinatol. 2017; 37(5): 484–487.
 18. Merz WM, Gembruch U. Old tool - new application: NT-proBNP in fetal medicine. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014; 44(4): 377–385.
 19. Furenäs E, Eriksson P, Wennerholm UB, et al. Pregnancy in a healthy population: dynamics of NTproBNP and hs-cTroponin T. Open Heart. 2020; 7(2).
 20. Umazume T, Yamada T, Yamada S, et al. Morphofunctional cardiac changes in pregnant women: associations with biomarkers. Open Heart. 2018; 5(2): e000850.
 21. Tekin YB, Güven ES, Kırbaş A, et al. Alterations of natriuretic peptides amino-terminal pro B-type natriuretic peptide and amino-terminal pro C-type natriuretic peptide during the pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014; 27(11): 1103–1107.
 22. Dockree S, Brook J, Shine B, et al. Pregnancy-specific Reference Intervals for BNP and NT-pro BNP-Changes in Natriuretic Peptides Related to Pregnancy. J Endocr Soc. 2021; 5(7): bvab091.
 23. Sheikh M, Ostadrahimi P, Salarzaei M, et al. Cardiac Complications in Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy of BNP and N-Terminal Pro-BNP. Cardiol Ther. 2021; 10(2): 501–514.
 24. Sadlecki P, Grabiec M, Walentowicz-Sadlecka M. Prenatal Clinical Assessment of NT-proBNP as a Diagnostic Tool for Preeclampsia, Gestational Hypertension and Gestational Diabetes Mellitus. PLoS One. 2016; 11(9): e0162957.
 25. Singh S, Pandey A, Neeland IJ. Diagnostic and prognostic considerations for use of natriuretic peptides in obese patients with heart failure. Prog Cardiovasc Dis. 2020; 63(5): 649–655.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna