Tom 8, Nr 1 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-05-09
Wyświetlenia strony 1111
Wyświetlenia/pobrania artykułu 231
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zator płynem owodniowym. Aktualny stan wiedzy

Paweł Radkowski123, Natalia Duda4, Justyna Opolska1, Dorota Bartoś-Zdrojewska2
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(1):15-21.

Streszczenie

Zator płynem owodniowym jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci kobiet w okresie okołoporodowym. U podłoża
zjawiska leży niewydolność krążenia i niedotlenienie rozwijające się na skutek obecności czynników wazonstrykcyjnych
i prozakrzepowych zawartych w wodach płodowych, a także, przypuszczalnie, reakcji anafilaktoidalnej matki. Obecnie
nie ma jednoznacznego testu diagnostycznego, a rozpoznania dokonuje się jedynie z wykluczenia. Leczenie ma
charakter głównie podtrzymujący i obejmujący resuscytację, jeśli dojdzie do zatrzymania krążenia, wentylację oraz
płynoterapię, a także zastosowanie leków wazopresyjnych, inotropowych, rozszerzających naczynia płucne i innych
w zależności od przyczyny. Istotne jest sprawne zróżnicowanie i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, ponieważ ma
to znaczenie rokownicze. Warto również pamiętać metodach, takich jak ECMO czy hemofiltracja, gdyż pozwalają
one na szybszą normalizację hemodynamiczną.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Brück S, Annecke T, Bremerich D, et al. „Hot topics“ aus der geburtshilflichen Anästhesie. Der Anaesthesist. 2020; 69(1): 11–19.
 2. Steiner P, Lushbaugh CC. Maternal pulmonary embolism by amniotic flui. Journal of the American Medical Association. 1941; 117(16): 1340.
 3. Meyer JR. Embolia pulmonar amnio caseosa. Bras Med. 1926; 2: 301–3.
 4. Benson MD. Amniotic fluid embolism mortality rate. J Obstet Gynaecol Res. 2017; 43(11): 1714–1718.
 5. Clark SL. Amniotic fluid embolism. Obstet Gynecol. 2014; 123(2 Pt 1): 337–348.
 6. Bystritskaya TS, Lysyak DS, Dubyaga EV, et al. Clinical and morphological characteristics of amniotic fluid (W). Bulletin Physiology and Pathology of Respiration. 2019: 76–79.
 7. Rath WR, Hofer S, Sinicina I. Fruchtwasserembolie – eine interdisziplinäre Herausforderung Epidemiologie, Diagnostik und Therapie (W) . Deutsches Ärzteblat Jg. 1997; 8: 127.
 8. Shamshirsaz AA, Clark SL. Amniotic Fluid Embolism. Obstet Gynecol Clin North Am. 2016; 43(4): 779–790.
 9. Sultan P, Seligman K, Carvalho B. Amniotic fluid embolism: update and review. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3): 288–296.
 10. Heřman H, Tefr Faridová A, Volfová M, et al. Amniotic fluid embolism - review and multicentric case analysis. Ceska Gynekol. 2022; 87(4): 261–268.
 11. Czempiński P, Krajewski P. Zgony okołoporodowe związane z zatorowością płynem owodniowym. Arch Med Sąd Krym. 2008; LvIII: 104–109.
 12. Coggins AS, Gomez E, Sheffield JS. Pulmonary Embolism and Amniotic Fluid Embolism. Obstet Gynecol Clin North Am. 2022; 49(3): 439–460.
 13. Lao TT. Acute respiratory distress and amniotic fluid embolism in pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2022; 85(Pt A): 83–95.
 14. Kaur K, Bhardwaj M, Kumar P, et al. Amniotic fluid embolism. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016; 32(2): 153–159.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna