Tom 8, Nr 2 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-10-05
Wyświetlenia strony 430
Wyświetlenia/pobrania artykułu 153
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Sepsa u kobiety ciężarnej. Aktualny stan wiedzy

Paweł Radkowski123, Aleksandra Adamczyk4, Sara Borkowska4, Dorota Bartoś-Zdrojewska5, Katarzyna Podhorodecka2, Iwona Podlińska1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(2):81-88.

Streszczenie

Głównym powodem zachorowań i śmierci kobiet ciężarnych jest sepsa. Na całym świecie z powodu sepsy związanej
z ciążą umiera co roku około 260 000 kobiet. Dlatego tak ważne jest zrozumienie przyczyn, zasad diagnostyki oraz
leczenia sepsy w szczególnej grupie, jaką stanowią kobiety w ciąży.
Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat sepsy u kobiet ciężarnych. Praca powstała
w oparciu o dostępne piśmiennictwo i doświadczenie autorów.
Przyczyny sepsy w czasie ciąży mogą być położnicze lub pozapołożnicze. Najważniejsza przy podejrzeniu sepsy
jest natychmiastowa reakcja. Postępowanie obejmuje początkową stabilizację oddechową i hemodynamiczną,
rozpoczęcie empirycznego leczenia przeciwbakteryjnego za pomocą terapii lekami o szerokim spektrum działania
w ciągu pierwszej godziny od rozpoznania, kontrolę źródła w ciągu pierwszych 12 godzin, jeśli to możliwe, oraz
zapobieganie powikłaniom i następstwom.
Wstrząs septyczny u pacjentek położniczych jest ciężkim stanem zagrażającym życiu. W jego przebiegu dochodzi
do ciężkiej hipotensji, niewydolności sercowo-naczyniowej i rozwoju niewydolności wielonarządowej. Ze względu
na niebezpieczeństwa związane z przebiegiem sepsy kluczowe jest dokładne monitorowanie zarówno kobiety
w ciąży, jak i płodu.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Bridwell RE, Carius BM, Long B, et al. Sepsis in Pregnancy: Recognition and Resuscitation. West J Emerg Med. 2019; 20(5): 822–832.
 2. Fischer J, Gerresheim G, Schwemmer U. Internistische Notfälle bei der schwangeren Patientin. Der Anaesthesist. 2021; 70(9): 795–808.
 3. Plante LA, Pacheco LD, Louis JM. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM). Electronic address: pubs@smfm.org. SMFM Consult Series #47: Sepsis during pregnancy and the puerperium. Am J Obstet Gynecol. 2019; 220(4): B2–BB10.
 4. Roberts E, McMurtry Baird S, Martin S. Current Key Challenges in Managing Maternal Sepsis. J Perinat Neonatal Nurs. 2021; 35(2): 132–141.
 5. Neuhaus S, Neuhaus C, Weigand M, et al. Spezielle intensivmedizinische Krankheitsbilder der schwangeren Patientin. Der Anaesthesist. 2021; 70(8): 717–730.
 6. Systemic Inflammatory Response Syndrome. Encyclopedia of Cancer. : 2892–2892.
 7. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. S South Yorkshire Hospitals Research Collaboration. 36th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine : Brussels, Belgium. 15-18 March 2016. Crit Care. 2016; 20(Suppl 2): 94–552.
 8. Kammar-García A, Castillo-Martínez L, Mancilla-Galindo J, et al. SOFA Score Plus Impedance Ratio Predicts Mortality in Critically Ill Patients Admitted to the Emergency Department: Retrospective Observational Study. Healthcare (Basel). 2022; 10(5).
 9. Fan SR, Liu P, Yan SM, et al. New Concept and Management for Sepsis in Pregnancy and the Puerperium. Maternal-Fetal Medicine. 2020; 2(4): 231–239.
 10. Greer O, Shah NM, Sriskandan S, et al. Sepsis: Precision-Based Medicine for Pregnancy and the Puerperium. Int J Mol Sci. 2019; 20(21).
 11. Chau A, Tsen LC. Fetal optimization during maternal sepsis: relevance and response of the obstetric anesthesiologist. Curr Opin Anaesthesiol. 2014; 27(3): 259–266.
 12. Paidas M, Hossain N. Hematologic Changes in Pregnancy. Hemostasis and Thrombosis in Obstetrics & Gynecology. 2011: 1–11.
 13. Erez O, Othman M, Rabinovich A, et al. DIC in Pregnancy - Pathophysiology, Clinical Characteristics, Diagnostic Scores, and Treatments. J Blood Med. 2022; 13: 21–44.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna