Tom 7, Nr 4 (2022)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2023-03-30
Wyświetlenia strony 1083
Wyświetlenia/pobrania artykułu 220
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące diagnostyki leczenia niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza

Piotr Sieroszewski1, Dorota Dorota Bomba-Opoń2, Wojciech Cnota3, Agnieszka Drosdzol-Cop4, Marek Gogacz5, Mariusz Grzesiak6, Hubert Huras7, Artur Jakimiuk8, Piotr Kaczmarek6, Sebastian Kwiatkowski9, Radzisław Mierzyński10, Włodzimierz Sawicki11, Agnieszka Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz12, Rafał Stojko4, Mirosław Wielgoś13, Ewa Wender-Ożegowska14, Mariusz Zimmer15, Marta Konieczna16
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022;7(4):208-216.

Streszczenie

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przedstawiają aktualny sposób postępowania, który może być modyfikowany i zmieniony w uzasadnionych przypadkach, po wnikliwej analizie danej sytuacji klinicznej, co w przyszłości może stanowić podstawę do modyfikacji i aktualizacji zaleceń.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. WHO/UNU/UNICEF, Iron deficiency anaemia. Assessment, prevention and control. A guide for programme managers. World Health Organization. Geneva, 2001.
 2. WHO, The Global Prevalence of Anaemia in 2011; World Health Organization, 2015.
 3. Podolak-Dawidziak M. Niedokrwistości. In: Gajewski P. ed. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017: 1711–1736.
 4. Steer PJ. Maternal hemoglobin concentration and birth weight. Am J Clin Nutr. 2000; 71(5 Suppl): 1285S–1287S.
 5. Milman NT. Dietary iron intake in pregnant women in Europe: a review of 24 studies from 14 countries in the period 1991-2014. J Nutr Metab. 2020; 2020: 7102190.
 6. Balendran S, Forsyth C. Non-anaemic iron deficiency. Aust Prescr. 2021; 44(6): 193–196.
 7. Zimmer M, Sieroszewski P, Oszukowski P, et al. Polish Society of Gynecologists and Obstetricians recommendations on supplementation in pregnancy. Ginekol Pol. 2020; 91(10): 644–653.
 8. World Health Organization. Preventing and controlling iron deficiency anaemia through primary health care. A guide for health administrators and programme managers. World Health Organization, Geneva 1989.
 9. Short MW, Domagalski JE. Iron deficiency anemia: evaluation and management. Am Fam Physician. 2013; 87(2): 98–104.
 10. Myśliwiec M. Doustna suplementacja żelaza w niedokrwistości nerkopochodnej. Forum Nefrologiczne. 2012; 5(3): 195–203.
 11. World Health Organization, Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. World Health Organization, 2011.
 12. Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep. 1998; 47(RR-3): 1–29.
 13. Lind T. Maternal Physiology: CREOG Bascic Science Monograph in Obstetrics and Gynecology. Council on Resident Education in Obstetrics and Gynecology, Washington D.C. 1985.
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001756 (12.11.2022).
 15. Liu D, Li S, Zhang B, et al. Maternal hemoglobin concentrations and birth weight, low birth weight (LBW), and small for gestational age (SGA): findings from a prospective study in northwest china. Nutrients. 2022; 14(4): 858.
 16. Hansen JB, Tonnesen MF, Madsen AN, et al. Divalent metal transporter 1 regulates iron-mediated ROS and pancreatic β cell fate in response to cytokines. Cell Metab. 2012; 16(4): 449–461.
 17. Hansen JB, Moen IW, Mandrup-Poulsen T. Iron: the hard player in diabetes pathophysiology. Acta Physiol (Oxf). 2014; 210(4): 717–732.
 18. Maitra S, Mukthapuram A, Huligol G, et al. Increased Serum Ferritin and Iron Levels in Preeclampsia. IOSR-JBB. 2019; 5(2): 50–52.
 19. Shaji Geetha N, Bobby Z, Dorairajan G, et al. Increased hepcidin levels in preeclampsia: a protective mechanism against iron overload mediated oxidative stress? J Matern Fetal Neonatal Med. 2022; 35(4): 636–641.
 20. Kataria Y, Wu Y, Horskjær Pd, et al. Iron status and gestational diabetes - a meta-analysis. Nutrients. 2018; 10(5): 621.
 21. Helin A, Kinnunen TI, Raitanen J, et al. Iron intake, haemoglobin and risk of gestational diabetes: a prospective cohort study. BMJ Open. 2012; 2(5): e001730.
 22. Janz TG, Johnson RL, Rubenstein SD. Anemia in the emergency department: evaluation and treatment. Emerg Med Pract. 2013; 15(11): 1–15.
 23. Kabata J, Hellmann A. Hemoglobina. In: Solnica B. ed. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2018: 1682.
 24. Campbell NR, Hasinoff BB. Iron supplements: a common cause of drug interactions. Br J Clin Pharmacol. 1991; 31(3): 251–255.
 25. Li N, Zhao G, Wu W, et al. The efficacy and safety of vitamin c for iron supplementation in adult patients with iron deficiency anemia: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open. 2020; 3(11): e2023644.
 26. Selected Revisions October 23, 2017. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland 20814.
 27. Pavord S, Myers B, Robinson S, et al. British Committee for Standards in Haematology. UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy. Br J Haematol. 2012; 156(5): 588–600.
 28. Bhandal N, Russell R. Intravenous versus oral iron therapy for postpartum anaemia. BJOG. 2006; 113(11): 1248–1252.
 29. Breymann C, Gliga F, Bejenariu C, et al. Comparative efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose in the treatment of postpartum iron deficiency anemia. Int J Gynaecol Obstet. 2008; 101(1): 67–73.
 30. Broche DE, Gay C, Armand-Branger S, et al. Severe anaemia in the immediate post-partum period. Clinical practice and value of intravenous iron. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005; 123(suppl. 2): S21–S27.
 31. Huang LL, Lee D, Troster SM, et al. A controlled study of the effects of ferric carboxymaltose on bone and haematinic biomarkers in chronic kidney disease and pregnancy. Nephrol Dial Transplant. 2018; 33(9): 1628–1635.
 32. Miller HJ, Hu J, Valentine JK, et al. Efficacy and tolerability of intravenous ferric gluconate in the treatment of iron deficiency anemia in patients without kidney disease. Arch Intern Med. 2007; 167(12): 1327–1328.
 33. Auerbach M, Ballard H, Glaspy J. Clinical update: intravenous iron for anaemia. Lancet. 2007; 369(9572): 1502–1504.
 34. Fishbane S, Ungureanu VD, Maesaka J, et al. The safety of intravenous iron dextran in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 1996; 28(4): 529–534.
 35. Torres S, Kuo YH, Morris K, et al. Intravenous iron following cardiac surgery does not increase the infection rate. Surg Infect (Larchmt). 2006; 7(4): 361–366.
 36. Tolkien Z, Stecher L, Mander AP, et al. Ferrous sulfate supplementation causes significant gastrointestinal side-effects in adults: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015; 10(2): e0117383.
 37. Goshorn J, Youell TD. Darbepoetin alfa treatment for post-renal transplantation anemia during pregnancy. Am J Kidney Dis. 2005; 46(5): e81–e86.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna