Tom 8, Nr 1 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-05-09
Wyświetlenia strony 489
Wyświetlenia/pobrania artykułu 83
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Raport z Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii — Państwowego Instytutu Badawczego dotyczący leczenia raka jajnika — 2022

Szymon Piątek1, Piotr Sobiczewski1, Jerzy Kuśnierz1, Natalia Szmigielska2, Karolina Karoń2, Ewelina Bornio2, Mariusz Bidziński13
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(1):47-52.

Streszczenie

Raport roczny dotyczący chirurgicznego leczenia raka jajnika obejmuje dane z IV kwartału 2021 oraz I–III kwartału
2022. Nowotwory o granicznej złośliwości oraz nowotwory nienabłonkowe nie zostały uwzględnione w analizie.
Poddano operacji 62 pacjentki: 12 (19,35%) w stopniu I, 6 (9,67%) w stopniu II, 32 (51,61%) w stopniu III oraz
12 (19,35%) w stopniu IV klinicznego zaawansowania choroby. Operację makroskopowo radykalną przeprowadzono
u 43 chorych (69,35%), z pozostawieniem resztek ≤ 1 cm i > 1 cm odpowiednio u 14 (22,58%) i 5 (8,07%) chorych.
Najczęstszym powikłaniem była niedokrwistość wymagająca przetoczenia preparatów krwi, która wystąpiła
u 34 (54,84%) chorych. Stwierdzono 1 (1,61%) zgon pacjentki w ciągu 30 dni od operacji.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Fotopoulou C, Concin N, Planchamp F, et al. Quality indicators for advanced ovarian cancer surgery from the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO): 2020 update. Int J Gynecol Cancer. 2020; 30(4): 436–440.
 2. Piątek S, Urbański F, Karczmarz S, et al. Assessment of Hospital Volume in the Surgical Management of Endometrial and Ovarian Cancer: A Polish Population-Based Study. Med Sci Monit. 2023; 29: e938776.
 3. Najwyższa Izba Kontroli, Raport „Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego”, Warszawa 2017.
 4. Maciejczyk A, Zawadzki P, Karczewicz E i wsp. Raport Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „Straty ekonomiczne i koszty leczenia wybranych ośmiu nowotworów w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016 – wnioski dla polityki zdrowotnej.
 5. Piątek S, Sobiczewski P, Bidziński M. Raport z Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii dotyczący leczenia raka jajnika — 2021. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2021; 6(3-4): 130–134.
 6. Harter P, Sehouli J, Lorusso D, et al. A randomized trial of lymphadenectomy in patients with advanced ovarian neoplasms. N Engl J Med. 2019; 380(9): 822–832.
 7. Xu Z, Becerra AZ, Justiniano CF, et al. Complications and survivorship trends after primary debulking surgery for ovarian cancer. J Surg Res. 2020; 246: 34–41.
 8. Llueca A, Serra A, Maiocchi K, et al. Predictive model for major complications after extensive abdominal surgery in primary advanced ovarian cancer. Int J Womens Health. 2019; 11: 161–167.
 9. Coleridge SL, Bryant A, Kehoe S, et al. Neoadjuvant chemotherapy before surgery versus surgery followed by chemotherapy for initial treatment in advanced ovarian epithelial cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2021; 7(7): CD005343.
 10. Branagan G, Finnis D. Wessex Colorectal Cancer Audit Working Group. Prognosis after anastomotic leakage in colorectal surgery. Dis Colon Rectum. 2005; 48(5): 1021–1026.
 11. Sripathi S, Khan MI, Patel N, et al. Factors contributing to anastomotic lakage following colorectal surgery: why, when, and who leaks? Cureus. 2022; 14(10): e29964.
 12. Cheung HY, Chung CC, Tsang WW, et al. Endolaparoscopic approach vs conventional open surgery in the treatment of obstructing left-sided colon cancer: a randomized controlled trial. Arch Surg. 2009; 144(12): 1127–1132.
 13. Peiretti M, Bristow RE, Zapardiel I, et al. Rectosigmoid resection at the time of primary cytoreduction for advanced ovarian cancer. A multi-center analysis of surgical and oncological outcomes. Gynecol Oncol. 2012; 126(2): 220–223.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna