Tom 8, Nr 1 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-05-09
Wyświetlenia strony 560
Wyświetlenia/pobrania artykułu 188
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ciąża po leczeniu niepłodności z uwzględnieniem standardów postępowania przy najczęstszych powikłaniach jej towarzyszących

Piotr Laudański123, Monika Wróbel4
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(1):31-39.

Streszczenie

Techniki wspomaganego rozrodu są obecnie coraz częściej stosowane, co wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na
sposób prowadzenia tego rodzaju ciąż oraz uwzględnienie powikłań im towarzyszących. Zalicza się do nich zarówno
niepowodzenia położnicze, jak i stany wikłające ciążę, takie jak nadciśnienie ciążowe czy preeklampsja. Należy
wziąć pod uwagę również zagrożenia związane z występowaniem ciąży wielopłodowej oraz te związane bezpośrednio
ze starszym wiekiem pacjentki. Coraz częstsze pojawianie się pacjentek po zapłodnieniu pozaustrojowym
w gabinetach lekarskich wymaga od położników znajomości standardów postępowania w tego rodzaju ciążach oraz
wyboru optymalnego czasu i sposobu jej zakończenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Okun N, Sierra S. Genetics Committee, Special Contributors. Pregnancy outcomes after assisted human reproduction. J Obstet Gynaecol Can. 2014; 36(1): 64–83.
 2. De Geyter C. Assisted reproductive technology: Impact on society and need for surveillance. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2019; 33(1): 3–8.
 3. Portal A, Sunyach C, Loundou A, et al. Nomograms for predicting adverse obstetric outcome in IVF pregnancy: A preliminary study. Birth. 2021; 48(2): 186–193.
 4. Zheng Z, Chen L, Yang T, et al. Multiple pregnancies achieved with IVF/ICSI and risk of specific congenital malformations: a meta-analysis of cohort studies. Reprod Biomed Online. 2018; 36(4): 472–482.
 5. Szymusik I, Kosinska-Kaczynska K, Krowicka M, et al. Perinatal outcome of fertilization singletons - 10 years' experience of one center. Arch Med Sci. 2019; 15(3): 666–672.
 6. Cochrane E, Pando C, Kirschen GW, et al. Assisted reproductive technologies (ART) and placental abnormalities. J Perinat Med. 2020; 48(8): 825–828.
 7. Jackson RA, Gibson KA, Wu YW, et al. Perinatal outcomes in singletons following in vitro fertilization: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 2004; 103(3): 551–563.
 8. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins — Gynecology. ACOG practice bulletin No. 200: Early pregnancy loss. Obstet Gynecol. 2018; 132(5): e197–e207.
 9. Pendina AA, Efimova OA, Chiryaeva OG, et al. A comparative cytogenetic study of miscarriages after IVF and natural conception in women aged under and over 35 years. J Assist Reprod Genet. 2014; 31(2): 149–155.
 10. Quenby S, Gallos ID, Dhillon-Smith RK, et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. Lancet. 2021; 397(10285): 1658–1667.
 11. Wang JX, Norman RJ, Wilcox AJ. Incidence of spontaneous abortion among pregnancies produced by assisted reproductive technology. Hum Reprod. 2004; 19(2): 272–277.
 12. Hu L, Du J, Lv H, et al. Influencing factors of pregnancy loss and survival probability of clinical pregnancies conceived through assisted reproductive technology. Reprod Biol Endocrinol. 2018; 16(1): 74.
 13. Luke B, Brown MB, Grainger DA, et al. The effect of early fetal losses on twin assisted-conception pregnancy outcomes. Fertil Steril. 2009; 91(6): 2586–2592.
 14. Barnhart KT. Clinical practice. Ectopic pregnancy. N Engl J Med. 2009; 361(4): 379–387.
 15. Yoder N, Tal R, Martin JR. Abdominal ectopic pregnancy after in vitro fertilization and single embryo transfer: a case report and systematic review. Reprod Biol Endocrinol. 2016; 14(1): 69.
 16. Ishihara O, Jwa SC, Kuwahara A, et al. Assisted reproductive technology in Japan: A summary report for 2016 by the Ethics Committee of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology. Reprod Med Biol. 2019; 18(1): 7–16.
 17. Katagiri Y, Jwa SC, Kuwahara A, et al. Assisted reproductive technology in Japan: A summary report for 2017 by the Ethics Committee of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology. Reprod Med Biol. 2020; 19(1): 3–12.
 18. Nakasuji T, Saito H, Araki R, et al. The incidence of monozygotic twinning in assisted reproductive technology: analysis based on results from the 2010 Japanese ART national registry. J Assist Reprod Genet. 2014; 31(7): 803–807.
 19. Ikemoto Y, Kuroda K, Ochiai A, et al. Prevalence and risk factors of zygotic splitting after 937 848 single embryo transfer cycles. Hum Reprod. 2018; 33(11): 1984–1991.
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, (2015).
 21. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, (2018).
 22. Wang AY, Safi N, Ali F, et al. Neonatal outcomes among twins following assisted reproductive technology: an Australian population-based retrospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2018; 18(1): 320.
 23. Liu T, Gao R, Liu Y, et al. Hypertensive disorders of pregnancy and neonatal outcomes in twin vs. singleton pregnancies after assisted reproductive technology. Front Pediatr. 2022; 10: 839882.
 24. Schuit E, Stock S, Rode L, et al. Global Obstetrics Network (GONet) collaboration. Effectiveness of progestogens to improve perinatal outcome in twin pregnancies: an individual participant data meta-analysis. BJOG. 2015; 122(1): 27–37.
 25. D'Antonio F, Berghella V, Di Mascio D, et al. Role of progesterone, cerclage and pessary in preventing preterm birth in twin pregnancies: A systematic review and network meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021; 261: 166–177.
 26. Serra V, Perales A, Meseguer J, et al. Increased doses of vaginal progesterone for the prevention of preterm birth in twin pregnancies: a randomised controlled double-blind multicentre trial. BJOG. 2013; 120(1): 50–57.
 27. Romero R, Conde-Agudelo A, El-Refaie W, et al. Vaginal progesterone decreases preterm birth and neonatal morbidity and mortality in women with a twin gestation and a short cervix: an updated meta-analysis of individual patient data. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017; 49(3): 303–314.
 28. Cavoretto P, Candiani M, Giorgione V, et al. Risk of spontaneous preterm birth in singleton pregnancies conceived after IVF/ICSI treatment: meta-analysis of cohort studies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 51(1): 43–53.
 29. Reig A, Seli E. The association between assisted reproductive technologies and low birth weight. Curr Opin Obstet Gynecol. 2019; 31(3): 183–187.
 30. Sunkara SK, Antonisamy B, Redla AC, et al. Female causes of infertility are associated with higher risk of preterm birth and low birth weight: analysis of 117 401 singleton live births following IVF. Hum Reprod. 2021; 36(3): 676–682.
 31. Kamath MS, Antonisamy B, Selliah HY, et al. Perinatal outcomes of singleton live births with and without vanishing twin following transfer of multiple embryos: analysis of 113 784 singleton live births. Hum Reprod. 2018; 33(11): 2018–2022.
 32. Yan J, Wu K, Tang R, et al. Effect of maternal age on the outcomes of in vitro fertilization and embryo transfer (IVF-ET). Sci China Life Sci. 2012; 55(8): 694–698.
 33. Steiner AZ, Paulson RJ. Motherhood after age 50: an evaluation of parenting stress and physical functioning. Fertil Steril. 2007; 87(6): 1327–1332.
 34. Pantos K, Sfakianoudis K, Grigoriadis S, et al. Could the age difference of a single calendar year between patients undergoing IVF at 34, 35 or at 36 years old affect the IVF outcome? A retrospective data analysis. Medicina (Kaunas). 2020; 56(2).
 35. Frick AP. Advanced maternal age and adverse pregnancy outcomes. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021; 70: 92–100.
 36. Hutcheon JA, Lisonkova S, Joseph KS. Epidemiology of pre-eclampsia and the other hypertensive disorders of pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2011; 25(4): 391–403.
 37. Attali E, Yogev Y. The impact of advanced maternal age on pregnancy outcome. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021; 70: 2–9.
 38. Phipps E, Prasanna D, Brima W, et al. Preeclampsia: updates in pathogenesis, definitions, and guidelines. Clin J Am Soc Nephrol. 2016; 11(6): 1102–1113.
 39. Petersen SH, Westvik-Johari K, Spangmose AL, et al. Risk of hypertensive disorders in pregnancy after fresh and frozen embryo transfer in assisted reproduction: a population-based cohort study with within-sibship analysis. Hypertension. 2023; 80(2): e6–e16.
 40. Luke B, Brown MB, Eisenberg ML, et al. In vitro fertilization and risk for hypertensive disorders of pregnancy: associations with treatment parameters. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(4): 350.e1–350.e13.
 41. Busnelli A, Schirripa I, Fedele F, et al. Obstetric and perinatal outcomes following programmed compared to natural frozen-thawed embryo transfer cycles: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod. 2022; 37(7): 1619–1641.
 42. von Versen-Höynck F, Narasimhan P, Selamet Tierney ES, et al. Absent or excessive corpus luteum number is associated with altered maternal vascular health in early pregnancy. Hypertension. 2019; 73(3): 680–690.
 43. Pereira MM, Mainigi M, Strauss JF. Secretory products of the corpus luteum and preeclampsia. Hum Reprod Update. 2021; 27(4): 651–672.
 44. Dekker G. The partner's role in the etiology of preeclampsia. J Reprod Immunol. 2002; 57(1-2): 203–215.
 45. Wang JX, Knottnerus AM, Schuit G, et al. Surgically obtained sperm, and risk of gestational hypertension and pre-eclampsia. Lancet. 2002; 359(9307): 673–674.
 46. Kho EeM, McCowan LME, North RA, et al. SCOPE Consortium. Duration of sexual relationship and its effect on preeclampsia and small for gestational age perinatal outcome. J Reprod Immunol. 2009; 82(1): 66–73.
 47. Kyrou D, Kolibianakis EM, Devroey P, et al. Is the use of donor sperm associated with a higher incidence of preeclampsia in women who achieve pregnancy after intrauterine insemination? Fertil Steril. 2010; 93(4): 1124–1127.
 48. Koelman CA, Coumans AB, Nijman HW, et al. Correlation between oral sex and a low incidence of preeclampsia: a role for soluble HLA in seminal fluid? J Reprod Immunol. 2000; 46(2): 155–166.
 49. Di Mascio D, Saccone G, Bellussi F, et al. Type of paternal sperm exposure before pregnancy and the risk of preeclampsia: A systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020; 251: 246–253.
 50. Wender-Ożegowska E, Bomba-Opoń D, Brązert J, et al. The Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians standards for the management of patients with diabetes. Ginekol Perinatol Prakt. 2017; 2(5): 215–229.
 51. Flenady V, Koopmans L, Middleton P, et al. Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2011; 377(9774): 1331–1340.
 52. Fonseca MJ, Santos F, Afreixo V, et al. Does induction of labor at term increase the risk of cesarean section in advanced maternal age? A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020; 253: 213–219.
 53. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, et al. Polish Gynecological Society recommendations for labor induction. Ginekol Pol. 2017; 88(4): 224–234.
 54. Wilcox AJ, Baird DD, Weinberg CR. Time of implantation of the conceptus and loss of pregnancy . N Engl J Med. 1999; 340(23): 1796–1799.
 55. Tanbo TG, Zucknick M, Eskild A. Maternal concentrations of human chorionic gonadotrophin in very early IVF pregnancies and duration of pregnancy: a follow-up study. Reprod Biomed Online. 2018; 37(2): 208–215.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna