Tom 8, Nr 1 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-05-09
Wyświetlenia strony 438
Wyświetlenia/pobrania artykułu 67
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Materiał operacyjny pozostawiony podczas operacji ginekologicznych i położniczych

Andrzej Modrzejewski1, Krzysztof Kowalik1, Konrad Kaźmierczak2, Inga Grochal3
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(1):40-46.

Streszczenie

Pomimo udoskonalenia bezpieczeństwa zabiegów operacyjnych pozostawienie ciała obcego wciąż należy do niebezpiecznych
powikłaniem zabiegów chirurgicznych. Diagnoza tego incydentu często bywa trudna z powodu niespecyficznej
symptomatologii oraz niejednoznacznego wygląd przedmiotów chirurgicznych w badaniach obrazowych.
Autorzy przedstawiają 7 przypadków pozostawionego materiału operacyjnego w jamie brzusznej oraz miednicy
mniejszej podczas operacji ginekologicznych i położniczych. Dokonano analizy historii chorób oraz zeznań personelu
medycznego, pozyskano dane na temat prezentowanych objawów, komplikacji związanych z pozostawieniem
ciała obcego oraz potencjalnych przyczyn błędu medycznego. Najczęstszym zgłaszanym przez chore objawem
był ból brzucha. Przedstawione chore wymagały przeprowadzenia operacji naprawczych w postaci laparotomii,
zamknięcia przetok jelitowych, częściowej resekcji jelita czy drenażu ropnia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Hyslop JW, Maull KI. Natural history of the retained surgical sponge. South Med J. 1982; 75(6): 657–660.
 2. Kiernan F, Joyce M, Byrnes CK, et al. Gossypiboma: a case report and review of the literature. Ir J Med Sci. 2008; 177(4): 389–391.
 3. Birolini DV, Rasslan S, Utiyama EM. Unintentionally retained foreign bodies after surgical procedures. Analysis of 4547 cases. Rev Col Bras Cir. 2016; 43(1): 12–17.
 4. Whang G, Mogel GT, Tsai J, et al. Left behind: unintentionally retained surgically placed foreign bodies and how to reduce their incidence--pictorial review. AJR Am J Roentgenol. 2009; 193(6 Suppl): S79–S89.
 5. Yildirim S, Tarim A, Nursal TZ, et al. Retained surgical sponge (gossypiboma) after intraabdominal or retroperitoneal surgery: 14 cases treated at a single center. Langenbecks Arch Surg. 2006; 391(4): 390–395.
 6. Gawande AA, Studdert DM, Orav EJ, et al. Risk factors for retained instruments and sponges after surgery. N Engl J Med. 2003; 348(3): 229–235.
 7. Moffatt-Bruce SD, Cook CH, Steinberg SM, et al. Risk factors for retained surgical items: a meta-analysis and proposed risk stratification system. J Surg Res. 2014; 190(2): 429–436.
 8. Manzella A, Filho PB, Albuquerque E, et al. Imaging of gossypibomas: pictorial review. AJR Am J Roentgenol. 2009; 193(6 Suppl): S94–101.
 9. Kassi AB, Yenon KS, Koffi EM. A transmural migration of a gossypiboma in the right colon responsible for a mass which mimicked an abscessed colonic tumor: A case report. Int J Surg Case Rep. 2018; 51: 228–230.
 10. Wan W, Le T, Riskin L, et al. Improving safety in the operating room: a systematic literature review of retained surgical sponges. Curr Opin Anaesthesiol. 2009; 22(2): 207–214.
 11. Pole G, Thomas B. A pictorial review of the many faces of gossypiboma - observations in 6 cases. Pol J Radiol. 2017; 82: 418–421.
 12. Moffatt-Bruce SD, Cook CH, Steinberg SM, et al. Risk factors for retained surgical items: a meta-analysis and proposed risk stratification system. J Surg Res. 2014; 190(2): 429–436.
 13. Stawicki SPA, Moffatt-Bruce SD, Ahmed HM, et al. Retained surgical items: a problem yet to be solved. J Am Coll Surg. 2013; 216(1): 15–22.
 14. Wan W, Le T, Riskin L, et al. Improving safety in the operating room: a systematic literature review of retained surgical sponges. Curr Opin Anaesthesiol. 2009; 22(2): 207–214.
 15. Modrzejewski A, Zamojska-Kościów E, Gorzkowicz B, et al. The rules of counting of surgical material, and the risk of leaving a foreign body in the patient. Responsibility of scrub nurses. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing. 2016; 10(2): 70–73.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna