Tom 8, Nr 1 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2023-05-09
Wyświetlenia strony 513
Wyświetlenia/pobrania artykułu 93
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wiedza Polek na temat bezpieczeństwa przyjmowanych leków w czasie trwania ciąży

Gabriela Trojan1, Szymon Piątek2
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023;8(1):3-14.

Streszczenie

Wstęp. Wyższy poziom świadomości wśród kobiet dotyczący fizjologicznego przebiegu ciąży przekłada się na zminimalizowanie
ryzyka wystąpienia wielu wad wrodzonych i chorób u potomstwa. Jednym z podejmowanych działań profilaktycznych
jest propagowanie wiedzy w społeczeństwie, gdyż pozwala to na uniknięcie zachowań potencjalnie szkodliwych.
Celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy Polek na temat bezpieczeństwa przyjmowanych leków w trakcie trwania
ciąży oraz najczęstszych przekonań związanych z przyjmowaniem leków, preparatów ziołowych oraz szczepień
przez kobiety ciężarne. Badanie pozwoliło również oszacować częstość przyjmowania leków przez kobiety ciężarne.
Materiał i metody. Przygotowano ankietę on-line dotyczącą stosowania leków, wiedzy na temat ich działania
i stosowania, a także przekonań dotyczących przyjmowania leków przez kobiety ciężarne. W badaniu wzięło udział
1121 kobiet, zarówno tych, które mają okres ciąży za sobą, jak i tych, które nigdy nie były w ciąży. Ankietę przeprowadzono
w styczniu i lutym 2022 roku.
Wyniki. W trakcie trwania ciąży leki przyjmowało 81,6% Polek. Co piąta kobieta nie wie, czy leki można bezpiecznie
stosować na każdym etapie ciąży; 17,3% kobiet nie wie, jak sprawdzić, czy lek jest bezpieczny w ciąży; 18,7% nie
ma zdania w tej kwestii; 18,8% badanych kobiet uważa, że nie należy przyjmować szczepień ochronnych w trakcie
trwania ciąży; 31% kobiet nie ma zdania odnośnie do szczepień ochronnych w ciąży.
Wnioski. Poziom wiedzy nie jest zadowalający. Należy położyć szczególny nacisk na propagowanie wśród młodych
kobiet wiedzy o zaletach szczepień przed i w trakcie trwania ciąży. Szczególną rolę powinni odgrywać w tym procesie
lekarze ginekolodzy, lekarze rodzinni oraz farmaceuci, gdyż to właśnie ich, oprócz Internetu, wskazywano jako
główne źródło wiedzy o szkodliwości różnych substancji na płód.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Smolina K, Hanley GE, Mintzes B, et al. Trends and Determinants of Prescription Drug Use during Pregnancy and Postpartum in British Columbia, 2002-2011: A Population-Based Cohort Study. PLoS One. 2015; 10(5): e0128312.
 2. Lupattelli A, Spigset O, Twigg MJ, et al. Medication use in pregnancy: a cross-sectional, multinational web-based study. BMJ Open. 2014; 4(2): e004365.
 3. Mitchell AA, Gilboa SM, Werler MM, et al. National Birth Defects Prevention Study. Medication use during pregnancy, with particular focus on prescription drugs: 1976-2008. Am J Obstet Gynecol. 2011; 205(1): 51.e1–51.e8.
 4. Wróblewski J. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Zachowania-zdrowotne-kobiet-w-ci%C4%85%C5%BCy-alkohol-i-papierosy.-Raport-2017-1.pdf (2017).
 5. Sarayani A, Albogami Y, Thai TN, et al. Prenatal exposure to teratogenic medications in the era of Risk Evaluation and Mitigation Strategies. Am J Obstet Gynecol. 2022; 227(2): 263.e1–263.e38.
 6. Wolgast E, Lindh-Åstrand L, Lilliecreutz C. Women's perceptions of medication use during pregnancy and breastfeeding-A Swedish cross-sectional questionnaire study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019; 98(7): 856–864.
 7. Navaro M, Vezzosi L, Santagati G, et al. Collaborative Working Group. Knowledge, attitudes, and practice regarding medication use in pregnant women in Southern Italy. PLoS One. 2018; 13(6): e0198618.
 8. Zaki NM, Albarraq AA. Use, attitudes and knowledge of medications among pregnant women: A Saudi study. Saudi Pharm J. 2014; 22(5): 419–428.
 9. Alani AH, Hassan BA, Suhaimi AM, et al. Use, Awareness, Knowledge and Beliefs of Medication During Pregnancy in Malaysia. Osong Public Health Res Perspect. 2020; 11(6): 373–379.
 10. Cabut S, Marie C, Vendittelli F, et al. Intended and actual use of self-medication and alternative products during pregnancy by French women. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2017; 46(2): 167–173.
 11. Eurostat Regional Yearbook - 2021 Edition. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59b413ddd?t=1631630029904. (2021).
 12. Food and Drug Administration, HHS. Content and format of labeling for human prescription drug and biological products; requirements for pregnancy and lactation labeling. Final rule. Fed Regist. 2014; 79(233): 72063–72103.
 13. Engeland A, Bjørge T, Klungsøyr K, et al. Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(9): 995–1004.
 14. Bishop FL, Lewith GT. Who Uses CAM? A Narrative Review of Demographic Characteristics and Health Factors Associated with CAM Use. Evid Based Complement Alternat Med. 2010; 7(1): 11–28.
 15. Sinclair M, Lagan BM, Dolk H, et al. An assessment of pregnant women's knowledge and use of the Internet for medication safety information and purchase. J Adv Nurs. 2018; 74(1): 137–147.
 16. Hess H, Miller R. Herbs during pregnancy. Drugs During Pregnancy and Lactation. 2015: 511–525.
 17. Terzioglu Bebitoglu B. Frequently Used Herbal Teas During Pregnancy - Short Update. Medeni Med J. 2020; 35(1): 55–61.
 18. Benowitz I, Esposito DB, Gracey KD, et al. Influenza vaccine given to pregnant women reduces hospitalization due to influenza in their infants. Clin Infect Dis. 2010; 51(12): 1355–1361.
 19. Pratama NR, Wafa IA, Budi DS, et al. mRNA Covid-19 vaccines in pregnancy: A systematic review. PLoS One. 2022; 17(2): e0261350.
 20. Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness. BMJ Open. 2013; 3(1).
 21. Chang YS, Coxon K, Portela AG, et al. Interventions to support effective communication between maternity care staff and women in labour: A mixed-methods systematic review. Midwifery. 2018; 59: 4–16.
 22. Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities - World Health Organization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249155/9789241511216%20eng.pdf?sequence=1.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna