Tom 7, Nr 4 (2022)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2023-03-30
Wyświetlenia strony 769
Wyświetlenia/pobrania artykułu 79
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena skuteczności testu Kongo Red Test w szybkim diagnozowaniu stanu przedrzucawkowego

Joanna Ksel-Hryciów1, Magdalena Bednarek-Jędrzejek1, Piotr Tousty1, Natalia Serwin2, Sebastian Kwiatkowski1, Andrzej Andrzej Torbé1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022;7(4):196-201.

Streszczenie

Wstęp. Szybka diagnostyka preeklampsji oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania jest niezwykle ważne i może wpłynąć na zmniejszenie odsetka śmiertelności wśród matek i płodów. Pomimo ciągłych badań skupiających się na poznaniu etiologii preeklampsji nadal pozostaje ona nie do końca jasna, a testy, które diagnozują stan przedrzucawkowy, są kosztowne i czasochłonne. Powstające artykuły wskazują na rolę nieprawidłowego fałdowania białek oraz ich agregację w mechanizmach mogących powodować wystąpienie preeklampsji. Nagromadzenie kompleksów białkowych, które tworzone są między innymi z peptydów b-amyloidowych, powoduje odkładanie się patologicznych konglomeratów zarówno w łożysku, jak i płynach fizjologicznych. Dzięki temu założeniu pojawia się możliwość odkrycia nowych szlaków diagnostycznych wykorzystujących charakterystyczne cechy tych białek. Niezwykle istotne wydaje się opracowanie odpowiednich markerów oraz testów umożliwiających w sposób łatwy, szybki i nieinwazyjny postawienie trafnej diagnozy stanu przedrzucawkowego. Takim testem może okazać się wkrótce badanie wykorzystujące barwienie czerwienią Kongo, które potwierdza reakcję kongofilności w moczu.

Materiał i metody. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki testów wykorzystujących zestawy diagnostyczne „Preeclampsia Detection Kit”. W badaniu udział wzięło dwadzieścia pacjentek, u których podejrzewano stan przedrzucawkowy. Wyniki testu używającego czerwień Kongo w kolejnym etapie badania zostały skonfrontowane z wynikami wskaźnika SFLT/PLGF.

Wyniki. W badanej grupie kobiet test Kongo okazał się dodatni u 71% (10/14) pacjentek z potwierdzonym rozpoznaniem stanu przedrzucawkowego. Wyraźnie widać zależność pomiędzy wzrastającym indeksem SFLT/PLGF, a wyższymi wynikami uzyskanymi w systemie punktowym skali barwienia.

Wnioski. Stosowanie szybkich testów diagnostycznych mogłoby w przyszłości ograniczyć niepotrzebne hospitalizacje, a w związku z tym także koszty związane z ochroną zdrowia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Prejbisz A, Dobrowolski P, Kosiński P, et al. Management of hypertension in pregnancy: prevention, diagnosis, treatment and long‑term prognosis. Kardiologia Polska. 2019; 77(7-8): 757–806.
 2. Sibai BM, Stella CL. Diagnosis and management of atypical preeclampsia-eclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2009; 200(5): 481.e1–481.e7.
 3. Buhimschi IA, Nayeri UA, Zhao G, et al. Protein misfolding, congophilia, oligomerization, and defective amyloid processing in preeclampsia. Sci Transl Med. 2014; 6(245): 245ra92.
 4. Buhimschi IA, Zhao G, Funai EF, et al. Proteomic profiling of urine identifies specific fragments of SERPINA1 and albumin as biomarkers of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2008; 199(5): 551.e1–551.16.
 5. Nissaisorakarn P, Sharif S, Jim B. Hypertension in pregnancy: defining blood pressure goals and the value of biomarkers for preeclampsia. Curr Cardiol Rep. 2016; 18(12): 131.
 6. Sammar M, Syngelaki A, Sharabi-Nov A, et al. Can staining of damaged proteins in urine effectively predict preeclampsia? Fetal Diagn Ther. 2017; 41(1): 23–31.
 7. Rood K, Buhimschi C, Dible T, et al. Congo Red Dot Paper Test for Antenatal Triage and Rapid Identification of Preeclampsia. EClinicalMedicine. 2019; 8: 47–56.
 8. Cheng SB, Nakashima A, Sharma S. Understanding Pre-Eclampsia Using Alzheimer's Etiology: An Intriguing Viewpoint. Am J Reprod Immunol. 2016; 75(3): 372–381.
 9. Gerasimova EM, Fedotov SA, Kachkin DV, et al. Protein misfolding during pregnancy: new approaches to preeclampsia diagnostics. Int J Mol Sci. 2019; 20(24).
 10. Sonek J, Krantz D, Carmichael J, et al. First-trimester screening for early and late preeclampsia using maternal characteristics, biomarkers, and estimated placental volume. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1): 126.e1–126.e13.
 11. Poon LC, Nicolaides KH. First-trimester maternal factors and biomarker screening for preeclampsia. Prenat Diagn. 2014; 34(7): 618–627.
 12. Chaiworapongsa T, Chaemsaithong P, Yeo L, et al. Pre-eclampsia part 1: current understanding of its pathophysiology. Nat Rev Nephrol. 2014; 10(8): 466–480.
 13. Müller-Deile J, Schiffer M. Preeclampsia from a renal point of view: Insides into disease models, biomarkers and therapy. World J Nephrol. 2014; 3(4): 169–181.
 14. Li Xm, Liu XM, Dong Y, et al. POCT Detection of Urinary Misfolded Proteins Provides Sensitive and Specific Diagnosis of Preeclampsia. SSRN Electronic Journal. .Ginekologia i Perinatologia Praktyczna