Tom 6, Nr 3-4 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-02-22
Wyświetlenia strony 5985
Wyświetlenia/pobrania artykułu 420
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nowa klasyfikacja zaawansowania raka sromu — FIGO 2021

Szymon Piątek1, Mariusz Bidziński1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2021;6(3-4):115-118.

Streszczenie

W 2021 roku ukazała się kolejna edycja Międzynarodowej Federacja Ginekologii i Położnictwa — FIGO Cancer Report, w której uaktualniono klasyfikację zaawansowania raka sromu. Zmieniono w niej sposób oceny głębokości inwazji oraz dopuszczono radiologiczną ocenę stopnia zaawansowania choroby. W I stopniu zaawansowania nie nastąpiły istotne zmiany. W II stopniu zaawansowania naciek na cewkę moczową, pochwę oraz odbyt obejmuje ich 1/3 część dolną. W III stopniu zaawansowania zrezygnowano z uwzględniania liczby zajętych węzłów chłonnych udowo-pachwinowych. Obecność przerzutów w węzłach chłonnych ≤ 5 mm oznacza stopień IIIA, przy wielkości przerzutów w węzłach chłonnych > 5 mm chorobę klasyfikuje się jako IIIB, a przeztorebkowe przechodzenie nacieku nowotworowego oznacza stopień IIIC. Do stopnia IIIA należy również guz naciekający 2/3 górne części cewki moczowej i/lub 2/3 górnych części pochwy i/lub śluzówki pęcherza moczowego i/lub śluzówki odbytnicy. Stopień IVA oznacza zmianę naciekającą na kość lub nieruchome, owrzodziałe węzły chłonne pachwinowo-udowe. Stopień IVB, podobnie jak poprzednio, oznacza przerzuty odległe. Nowa klasyfikacja raka sromu ma znaczenie prognostyczne, koreluje z rokowaniem i długością przeżycia chorych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68(6): 394–424.
  2. Didkowska J, Wojciechowska U, Czauderny K, Olasek P, Ciuba A. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 roku. Centrum Onkologii, Warszawa 2019.
  3. Olawaiye AB, Cuello MA, Rogers LJ. Cancer of the vulva: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet. 2021; 155 Suppl 1: 7–18.
  4. Olawaiye AB, Cotler J, Cuello MA, et al. FIGO staging for carcinoma of the vulva: 2021 revision. Int J Gynaecol Obstet. 2021; 155(1): 43–47.
  5. Tabbaa ZM, Gonzalez J, Sznurkowski JJ, et al. Impact of the new FIGO 2009 staging classification for vulvar cancer on prognosis and stage distribution. Gynecol Oncol. 2012; 127(1): 147–152.
  6. Sznurkowski JJ, Milczek T, Emerich J. Prognostic factors and a value of 2009 FIGO staging system in vulvar cancer. Arch Gynecol Obstet. 2013; 287(6): 1211–1218.
  7. Abdel-Mesih A, Daya D, Onuma K, et al. Interobserver agreement for assessing invasion in stage 1A vulvar squamous cell carcinoma. Am J Surg Pathol. 2013; 37(9): 1336–1341.
  8. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Female Genital Tumours. WHO Classification of Tumours, 5th edn. IARC; 2020: 419–449.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna