Tom 6, Nr 3-4 (2021)
Sprawozdanie z konferencji / Sprawozdanie
Opublikowany online: 2022-02-22
Wyświetlenia strony 2283
Wyświetlenia/pobrania artykułu 111
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Raport z Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii dotyczący leczenia raka jajnika — 2021

Szymon Piątek1, Piotr Sobiczewski1, Mariusz Bidziński1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2021;6(3-4):130-134.

Streszczenie

Wyniki leczenia raka jajnika w Polsce są niezadowalające i znacznie odbiegają od zachodnioeuropejskich. Problemy wynikają ze źle zorganizowanej opieki zdrowotnej i wymagają reorganizacji systemowej. Poprawa jakości leczenia pozostaje zaś głównie po stronie klinicystów i powinna być realizowana na podstawie wskaźników jakościowych Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Określają one między innymi minimalną liczbę zabiegów wykonywanych w danym ośrodku oraz liczbę operacji cytoredukcyjnych przypadających na operatora. Ze względu na brak ogólnopolskiego i powszechnie dostępnego rejestru pacjentek operowanych z powodu raka jajnika ocena jednostek prowadzących leczenie jest niemożliwa. W związku z tym jako pracownicy największego szpitala onkologicznego w Polsce mamy obowiązek, wobec pacjentek i lekarzy, systematycznego publikowania naszych danych. W raporcie scharakteryzowano pacjentki poddane leczeniu chirurgicznemu z uwzględnieniem między innymi stopnia zaawansowania choroby oraz doszczętności operacji cytoredukcyjnej. Uzyskanie poprawy efektów leczenia, skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie liczby powikłań jest możliwe tylko poprzez ciągłą i systematyczną ocenę własnej pracy, a jej kluczowy element stanowi transparentność prezentowanych danych. Autorzy niniejszego raportu wierzą, że jego publikacja stanie się zachętą do przedstawienia wyników leczenia pacjentek z rakiem jajnika prowadzonych w innych ośrodkach i będzie zwiastunem stworzenia ogólnopolskiej bazy danych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Chi DS, Ramirez PT, Teitcher JB, et al. Prospective study of the correlation between postoperative computed tomography scan and primary surgeon assessment in patients with advanced ovarian, tubal, and peritoneal carcinoma reported to have undergone primary surgical cytoreduction to residual disease 1 cm or less. J Clin Oncol. 2007; 25(31): 4946–4951.
  2. Lakhman Y, Akin O, Sohn MJ, et al. Early postoperative CT as a prognostic biomarker in patients with advanced ovarian, tubal, and primary peritoneal cancer deemed optimally debulked at primary cytoreductive surgery. AJR Am J Roentgenol. 2012; 198(6): 1453–1459.
  3. Burger IA, Goldman DA, Vargas HA, et al. Incorporation of postoperative CT data into clinical models to predict 5-year overall and recurrence free survival after primary cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2015; 138(3): 554–559.
  4. Pietrzak O, Horała A. Szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Polsce oczami młodego lekarza. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2018; 3(1): 40–43.
  5. Allemani C, Matsuda T, Carlo VDi, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. The Lancet. 2018; 391(10125): 1023–1075.
  6. Livmoderkroppscancer (endometrie-/corpuscancer) Nationellt vårdprogram 2021-06-15 Version: 2.0. https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderkroppscancer/vardprogram/nationellt-vardprogram-endometriecancer.pdf.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna