Tom 6, Nr 3-4 (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-02-22
Wyświetlenia strony 2923
Wyświetlenia/pobrania artykułu 142
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Konflikt płytkowy i alloimmunologiczna małopłytkowość płodów i noworodków

Paweł Guzik1, Magdalena Harpula1, Tomasz Góra1, Paweł Chechliński1, Mariia Isakova1, Paweł Zając1, Marta Baczewska2, Beata Borowiec-Szredzka3, Dariusz Borowski4
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2021;6(3-4):126-129.

Streszczenie

Konflikt płytkowy i pojawiająca się na jego podłożu alloimmunologiczna małopłytkowość płodów i noworodków (FNAIT) są stanami zagrażającymi życiu i zdrowiu płodu i noworodka. Przedstawiony przypadek ilustruje typowy przebieg konfliktu płytkowego matczyno-płodowego oraz FNAIT rozpoznanej dopiero po urodzeniu dziecka, na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i nagłej zmiany stanu klinicznego noworodka. Pacjentka w ciąży II, po przebytym poronieniu w 18. tygodniu urodziła dziecko w stanie ogólnym dobrym. Pierwsze objawy — wybroczyny i wylewy podskórne pojawiły się dopiero w 8. godzinie życia. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono skrajną małopłytkowość, najniższy poziom płytek krwi (PLT) wynosił 4 tys. Przebieg kliniczny okazał się łagodny — bez cech krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Po zastosowaniu odpowiedniego leczenia uzyskano stabilizację liczby PLT. Wystąpienie FNAIT może być przyczyną ciężkich powikłań neurologicznych i narządowych — krwawienia śródczaszkowe u płodu i noworodka, których można uniknąć poprzez wczesne rozpoczęcie diagnostyki — badań przesiewowych i leczenia w ciąży. W tym zakresie prowadzone są między innymi badania: Towards Routine HPA-screening in Pregnancy to Prevent FNAIT w Holandii lub projekt PREVFNAIT prowadzony w latach 2013–2017 w Polsce.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Uhrynowska M, Dębska M, Guz K, et al. PREVFNAIT Prevention of foetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) in Polish foetuses and newborns – the PREVFNAIT program. Polish Gynaecology. 2015; 86(1): 62–66.
 2. Tiller H, Husebekk A, Ahlen MT, et al. Current perspectives on fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia - increasing clinical concerns and new treatment opportunities. Int J Womens Health. 2017; 9: 223–234.
 3. 3. Brojer E., Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa. Diagnostyka konfliktów płytkowych. Ginekologia po dyplomie. 2013; 15(1): 34–38.
 4. Lieberman L, Greinacher A, Murphy MF, et al. International Collaboration for Transfusion Medicine Guidelines (ICTMG). Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: recommendations for evidence-based practice, an international approach. Br J Haematol. 2019; 185(3): 549–562.
 5. Peterson JA, McFarland JG, Curtis BR, et al. Neonatal alloimmune thrombocytopenia: pathogenesis, diagnosis and management. Br J Haematol. 2013; 161(1): 3–14.
 6. Kumpel BM, Sibley K, Jackson DJ, et al. Ultrastructural localization of glycoprotein IIIa (GPIIIa, beta 3 integrin) on placental syncytiotrophoblast microvilli: implications for platelet alloimmunization during pregnancy. Transfusion. 2008; 48(10): 2077–2086.
 7. Killie MK, Husebekk A, Kjeldsen-Kragh J, et al. A prospective study of maternal anti-HPA 1a antibody level as a potential predictor of alloimmune thrombocytopenia in the newborn. Haematologica. 2008; 93(6): 870–877.
 8. Kamphuis MM, Paridaans N, Porcelijn L, et al. Screening in pregnancy for fetal or neonatal alloimmune thrombocytopenia: systematic review. BJOG. 2010; 117(11): 1335–1343.
 9. Baker JM, Shehata N, Bussel J, et al. International Collaboration for Transfusion Medicine Guidelines (ICTMG). Postnatal intervention for the treatment of FNAIT: a systematic review. J Perinatol. 2019; 39(10): 1329–1339.
 10. Li C, Piran S, Chen P, et al. The maternal immune response to fetal platelet GPIbα causes frequent miscarriage in mice that can be prevented by intravenous IgG and anti-FcRn therapies. J Clin Invest. 2011; 121(11): 4537–4547.
 11. Curtis BR, Bussel JB, Manco-Johnson MJ, et al. Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia in pregnancies involving in vitro fertilization: a report of four cases. Am J Obstet Gynecol. 2005; 192(2): 543–547.
 12. Skogen B, Killie MK, Kjeldsen-Kragh J, et al. Reconsidering fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia with a focus on screening and prevention. Expert Rev Hematol. 2010; 3(5): 559–566.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna