Tom 6, Nr 2 (2021)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2021-09-01
Wyświetlenia strony 3410
Wyświetlenia/pobrania artykułu 298
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie do stosowania karbetocyny (Pabal®) w położnictwie

Sebastian Kwiatkowski1, Tomasz Fuchs2, Małgorzata Sokołowska1, Hubert Huras3, Piotr Sieroszewski4, Krzysztof Drews5, Mariusz Zimmer2
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2021;6(2):100-105.

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Souza JP, Gülmezoglu AM, Vogel J. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): a cross-sectional study. Lancet. 2013; 381(9879): 1747–1755.
 2. Gallos ID, Papadopoulou A, Man R, et al. Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 12(12): CD011689.
 3. Say L, Chou D, Gemmill A, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health. 2014; 2(6): e323–e333.
 4. Ziętek M, Śmieja K, Kamińska A, et al. Krwotok poporodowy – przyczyny, profilaktyka, farmakoterapia. Ginekol i Perinatol Prakt. 2018; 3(4): 137–42.
 5. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage, 2012. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75411/9789241548502_eng.pdf;jsessionid=C64750444E6425D770E7EFB5732D7818?sequence=1 (16.06.2021).
 6. Dahlke JD, Mendez-Figueroa H, Maggio L, et al. Prevention and management of postpartum hemorrhage: a comparison of 4 national guidelines. Am J Obstet Gynecol. 2015; 213(1): 76.e1–76.e10.
 7. Bręborowicz GH, Dera A, Billart M, et al. Ocena wartości karbetocyny w profilaktyce krwotoków śród- i poporodowych — wstępne wyniki wieloośrodkowych badań klinicznych. Klin Pernatol Ginekol. 2007; 43(4): 7–10.
 8. Begley CM, Gyte GML, Devane D, et al. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2015(3): CD007412.
 9. Leduc D, Senikas V, Lalonde AB, et al. Clinical Practice Obstetrics Committee. Active management of the third stage of labour: prevention and treatment of postpartum hemorrhage. J Obstet Gynaecol Can. 2009; 31(10): 980–993.
 10. Boucher M, Horbay GL, Griffin P, et al. Double-blind, randomized comparison of the effect of carbetocin and oxytocin on intraoperative blood loss and uterine tone of patients undergoing cesarean section. J Perinatol. 1998; 18(3): 202–207.
 11. Maged AM, Hassan AMA, Shehata NAA. Carbetocin versus oxytocin for prevention of postpartum hemorrhage after vaginal delivery in high risk women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(4): 532–536.
 12. Chen CY, Su YN, Lin TH, et al. Carbetocin in prevention of postpartum hemorrhage: experience in a tertiary medical center of taiwan. Taiwan J Obstet Gynecol. 2016; 55(6): 804–809.
 13. Ibrahim ZM, Sayed Ahmed WA, Abd El-Hamid EM, et al. Carbetocin versus oxytocin for prevention of postpartum hemorrhage in hypertensive women undergoing elective cesarean section. Hypertens Pregnancy. 2020; 39(3): 319–325.
 14. Su LL, Chong YS, Samuel M. Carbetocin for preventing postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2012(2): CD005457.
 15. Kalafat E, Gokce A, O’Brien P, et al. Efficacy of carbetocin in the prevention of postpartum hemorrhage: a systematic review and Bayesian meta-analysis of randomized trials. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2019; 34(14): 2303–2316.
 16. Widmer M, Piaggio G, Nguyen TMH, et al. WHO CHAMPION Trial Group. Heat-stable carbetocin versus oxytocin to prevent hemorrhage after vaginal birth. N Engl J Med. 2018; 379(8): 743–752.
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych Dz.U. 2015 poz. 2007 2015.
 18. Poręba R, Oszukowski P, Oleszczuk J, et al. Rozszerzone stanowisko zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego. Ginekol Położ. 2013; 1(27): 41–57.
 19. Charakterystyka Produktu Leczniczego PABAL. http://chpl.com.pl/data_files/2010-10-19_SPC_proponowane.pdf (16.06.2021).
 20. Jin XH, Li D, Li X. Carbetocin vs oxytocin for prevention of postpartum hemorrhage after vaginal delivery: a meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019; 98(47): e17911.
 21. Torloni MR, Gomes Freitas C, Kartoglu UH, et al. Quality of oxytocin available in low- and middle-income countries: a systematic review of the literature. BJOG. 2016; 123(13): 2076–2086.
 22. Maged AM, Waly M, Fahmy RM, et al. Carbetocin versus rectal misoprostol for management of third stage of labor among women with low risk of postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2020; 148(2): 238–242.
 23. Sobkowski M, Celewicz Z, Kalinka J, et al. Costs of the use of carbetocin in the prevention of uterine atony following delivery of the infant by Caesarean section — retrospective multicenter study. Ginekol Pol. 2016; 87(9): 621–628.
 24. Whigham CA, Gorelik A, Loughnan TE, et al. Carbetocin versus oxytocin to reduce additional uterotonic use at non-elective caesarean section: a double-blind, randomised trial (.). J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(23): 3866–3869.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna