Tom 6, Nr 3-4 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-02-22
Wyświetlenia strony 2473
Wyświetlenia/pobrania artykułu 77
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aktualny stan wiedzy na temat postępowania medycznego oraz problemów pacjentek, które doznały uszkodzenia rdzenia kręgowego podczas trwania ciąży

Alina Kuś1, Joanna Filipiak1, Patrycja Pawlik1, Aleksandra Nowak1, Renata Wilk1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2021;6(3-4):119-125.

Streszczenie

Istnieje niewiele doniesień na temat postępowania z pacjentką w przypadku urazu rdzenia kręgowego (URK) w czasie trwania ciąży. Tego typu uszkodzenie niesie za sobą wiele trudności związanych ze zdrowiem pacjentki i jej dziecka. Sytuacja ta wymaga zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu. Ciąża kobiety po urazie rdzenia kręgowego traktowana jest jako ciąża wysokiego ryzyka. Urazy rdzenia kręgowego powstałe w ciąży prowadzą do nagłej zmiany fizjologii pacjentki. Wiąże się to głównie z problemami układów: nerwowego, motorycznego, moczowego oraz trawiennego. Dodatkowo rozwijająca się ciąża prowadzi do wzmożenia dolegliwości ze strony opisywanych układów. Uraz rdzenia kręgowego ma także wpływ na rozwijający się płód. Wcześniactwo, niska masa urodzeniowa oraz wady rozwojowe to najczęstsze powikłania. Celem pracy jest usystematyzowanie wiedzy na temat postępowania po urazie rdzenia kręgowego u pacjentek będących na różnych etapach ciąży. W tym celu przeprowadzono analizę piśmiennictwa dostępnego w bazach medycznych tj. PubMed oraz Google Scholar. Spośród niewielu pozycji, większość to opisy przypadków i przegląd piśmiennictwa. Powstała praca jest zbiorem kluczowych doniesień, które mogą pomóc w leczeniu pacjentki w ciąży powikłanej urazem rdzenia kręgowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Zemmar A, Al-Jradi A, Ye V, et al. Medical and surgical management of acute spinal injury during pregnancy: A case series in a third-world country. Surg Neurol Int. 2018; 9: 258.
 2. Dawood R, Altanis E, Ribes-Pastor P, et al. Pregnancy and spinal cord injury. The Obstetrician & Gynaecologist. 2014; 16(2): 99–107.
 3. Arsh A, Darain H, Ilyas SM, et al. Consequences of traumatic spinal cord injury during pregnancy in Pakistan. Spinal Cord Ser Cases. 2017; 3: 17041.
 4. Bertschy S, Geyh S, Pannek J, et al. Perceived needs and experiences with healthcare services of women with spinal cord injury during pregnancy and childbirth - a qualitative content analysis of focus groups and individual interviews. BMC Health Serv Res. 2015; 15: 234.
 5. Bertschy S, Pannek J, Meyer T. Delivering care under uncertainty: Swiss providers' experiences in caring for women with spinal cord injury during pregnancy and childbirth - an expert interview study. BMC Pregnancy Childbirth. 2016; 16(1): 181.
 6. Engel S, Ferrara G. Obstetric outcomes in women who sustained a spinal cord injury during pregnancy. Spinal Cord. 2013; 51(2): 170–171.
 7. Gotfryd A, Franzin F, Poletto P, et al. FRACTURE-DISLOCATION OF THE THORACIC SPINE DURING SECOND TRIMESTER OF PREGNANCY: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW. Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition). 2012; 47(4): 521–525.
 8. Allen KJ, Leslie SW. Autonomic Dysreflexia. [Updated 2020 Sep 25]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482434/.
 9. Pedaballe AR, Chhabra HS, Tandon V, et al. Acute traumatic cervical spinal cord injury in a third-trimester pregnant female with good maternal and fetal outcome: a case report and literature review. Spinal Cord Ser Cases. 2018; 4: 93.
 10. Vijay K, Shetty AP, Rajasekaran S. Symptomatic vertebral hemangioma in pregnancy treated antepartum. A case report with review of literature. Eur Spine J. 2008; 17 Suppl 2: S299–S303.
 11. Popov I, Ngambu F, Mantel G, et al. Acute spinal cord injury in pregnancy: an illustrative case and literature review. J Obstet Gynaecol. 2003; 23(6): 596–598.
 12. Brent R. Pregnancy and radiation exposure. Health Physics Society. 2018. http://hps.org/hpspublications/articles/pregnancyandradiationexposureinfosheet.html (2.07.2018).
 13. Kaul R, Chhabra HS, Kanagaraju V, et al. Antepartum surgical management of Pott's paraplegia along with maintenance of pregnancy during second trimester. Eur Spine J. 2016; 25(4): 1064–1069.
 14. Qureshi AZ, Ullah S, AlSaleh AJ, et al. Spinal cord injury during the second trimester of pregnancy. Spinal Cord Ser Cases. 2017; 3: 17052.
 15. Badve SA, Ghate SD, Badve MS, et al. Tuberculosis of spine with neurological deficit in advanced pregnancy: a report of three cases. Spine J. 2011; 11(1): e9–16.
 16. Gençosmanoğlu BE, Hanci M, Yücesoy G, et al. Spinal cord injury caused by gunshot wound during pregnancy. J Spinal Cord Med. 2001; 24(2): 123–126.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna