Tom 5, Nr 3 (2020)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2020-12-07
Wyświetlenia strony 774
Wyświetlenia/pobrania artykułu 151
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Możliwość odroczenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentek z nieprawidłowymi wynikami testów skriningowych w prewencji wtórnej raka szyjki macicy w okresie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Tymczasowe Rekomendacje Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

Robert Jach1, Maciej Mazurec2, Martyna Trzeszcz23, Mariusz Zimmer4
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2020;5(3):131-135.

Streszczenie

Celem Tymczasowych Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników jest wsparcie lekarzy ginekologów w zapewnieniu opieki medycznej w zakresie prewencji raka szyjki macicy w okresie rozwijającej się pandemii SARS-CoV-2. Prezentowane rekomendacje zostały opracowane na podstawie przeglądu dowodów naukowych o ograniczonym charakterze oraz zostały zaktualizowane w momencie opublikowania nowych istotnych danych. Przedział czasowy dla odroczenia procedur diagnostyczno-terapeutycznych to główny temat poruszany w niniejszych rekomendacjach. Rozszerzono także istniejące polskie wytyczne postępowania z nieprawidłowymi wynikami testów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy o terminologię mniejszych i większych nieprawidłowości skriningowych. Tymczasowe rekomendacje obowiązują wyłącznie w okresie pandemii COVID-19 i mogą ulec zmianie w zależności od dostępności nowych dowodów naukowych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. The World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (11.03.2020).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.http://dziennikustaw gov pl/DU. http://dziennikustaw gov pl/DU/2020/697 (27.03.2020).
 3. The American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. ASCCP Interim Guideline for Timing and Treatment Procedures for Patients with Abnormal Cervical Screening Tests.https://www asccp org//covid-19-resources. https://www asccp org//covid-19-resources (20.03.2020).
 4. Zalecenia dla kobiet w okresie okołoporodowym w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-kobiet-w-okresie-okoloporodowym-w-zwiazku-z-zakazeniami-sars-cov-2 (20.03.2020).
 5. Rekomendowana ścieżka postępowania dla kobiet w ciąży COVID-19. https://www ptgin pl/rekomendowana-sciezka-postepowania-dla-kobiet-w-ciazy-covid-19 (21.03.2020).
 6. Józefiak A, Kędzia W, Kotarski J, et al. Guidelines for application of molecular tests identyfying HR HPV DNA in the prevention of cervical cancer. Statement of experts from PGS (PTG) and NCLD (KIDL). Ginekol Pol. 2013; 84: 395–399.
 7. National Cervical Cancer Screening Programme in Poland Coordinating Centre; Polish Gynaecological Society; Polish Society of Pathologists; Polish Society of Colposcopy and Uterine Cervix Pathology. Management of abnormal pap smear--consensus guidelines of the National Cervical Cancer Screening Programme in Poland Coordinating Centre, the Polish Gynaecological Society, the Polish Society of Pathologists, and Polish Society of Colposcopy and Uterine Cervix Pathology. Ginekol Pol. 2009. ; 80(2): 129–38.
 8. Nasierowska-Guttmejer A, Kędzia W, Wojtylak S, et al. Polish recommendations regarding diagnostics and treatment of cervical squamous intraepithelial lesions according to the CAP/ASCCP guidelines. Ginekologia Polska. 2016; 87(9): 676–682.
 9. Winer R, Lin J, Tiro J, et al. Effect of Mailed Human Papillomavirus Test Kits vs Usual Care Reminders on Cervical Cancer Screening Uptake, Precancer Detection, and Treatment. JAMA Network Open. 2019; 2(11): e1914729.
 10. European Society for Medical Oncology. Management and Treatment Adapted Recommendations in the COVID-19 Era: Cervical Cancer. . https://www esmo org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic/gynaecological-malignancies-cervical-cancer-in-the-covid-19-era (10.04.2020).
 11. Ramirez P, Chiva L, Eriksson A, et al. COVID-19 Global Pandemic: Options for Management of Gynecologic Cancers. International Journal of Gynecologic Cancer. 2020; 30(5): 561–563.
 12. Joint Statement on Re-introduction of Hospital and Office-based Procedures for the Practicing Urogynecologist and Gynecologist. J Minim Invasive Gynecol. 2020; 27(5): 1030–1032.
 13. LeBrun EW, Moawad N, Rosenberg E, et al. Coronavirus disease 2019 pandemic: staged management of surgical services for gynecology and obstetrics. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2020; 223(1): 85.e1–85.e19.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna