Tom 5, Supl. A (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-10-01
Wyświetlenia strony 3642
Wyświetlenia/pobrania artykułu 222
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

COVID-19 w ciąży, podczas porodu i połogu na podstawie EBM

Patrycja Stańczyk1, Tomasz Jachymski1, Piotr Sieroszewski1

Streszczenie

Pandemia wywołana przez koronawirusa (SARS-CoV-2) stała się przyczyną globalnego kryzysu zdrowotnego, którego
przewidzenie nie było w żaden sposób możliwe. Odkąd w grudniu 2019 roku w Wuhan, w prowincji Hubei
w Chinach, odnotowano pierwszy przypadek rozpoznanego zapalenia płuc COVID-19, infekcja szybko rozprzestrzeniła
się na cały świat.
Wiedza uzyskana na podstawie doświadczeń wynikających z epidemii zakażeń koronawirusami ludzkimi, które
miały miejsce w poprzednich latach, sugeruje, że kobiety w ciąży oraz ich płody stanowią populację wysokiego
ryzyka podczas epidemii chorób zakaźnych.
Ponadto ciąża, ze względu na zachodzące fizjologicznie zmiany związane z układem odpornościowym i krążeniowo-
-oddechowym, jest stanem predysponującym kobiety do występowania powikłań oddechowych związanych z infekcją
wirusową.
Pomimo stale rosnącej liczby pojawiających się publikacji dotyczących przebiegu zakażenia COVID-19 u kobiet
w ciąży, dostępne dane są nadal ograniczone i wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Celem tego przeglądu było
podsumowanie danych literaturowych oraz na bieżąco aktualizowanych zaleceń dotyczących opieki nad pacjentką
w ciąży, w okresie porodu oraz połogu.
Niezwykle istotną kwestię stanowi konieczność rejestrowania wszystkich przypadków kobiet ciężarnych dotkniętych
COVID-19 oraz przebiegu tych ciąż do rejestrów o zasięgu lokalnym, regionalnym czy międzynarodowym, co będzie
pomocne w udzieleniu odpowiedzi na wiele pytań klinicznych i naukowych oraz stworzeniu wytycznych zapewniających
odpowiedni poziom opieki nad kobietami dotkniętymi zakażeniem COVID-19 w czasie ciąży, porodu i połogu,
a także nad ich noworodkami.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 18,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Pyrć K. Ludzkie koronawirusy. Postępy Nauk Medycznych. 2015; XXVIII(4B.
 2. van der Hoek L, Pyrc K, Berkhout B. Human coronavirus NL63, a new respiratory virus. FEMS Microbiol Rev. 2006; 30(5): 760–773.
 3. Zaki AM, van Boheemen S, Bestebroer TM, et al. Isolation of a novel coronavirus from a man with pneumonia in Saudi Arabia. N Engl J Med. 2012; 367(19): 1814–1820.
 4. Abramczuk E, et al. Niepandemiczne koronawirusy człowieka – charakterystyka i diagnostyka. POST MIKROBIOL. 2017; 56(2): 205–213.
 5. Vijaykrishna D, Smith G, Zhang JX, et al. Evolutionary Insights into the Ecology of Coronaviruses. Journal of Virology. 2007; 81(8): 4012–4020.
 6. Vabret A, Dina J, Brison E, et al. Coronavirus humains (HCoV). Pathologie Biologie. 2009; 57(2): 149–160.
 7. Hamre D, Procknow JJ. A new virus isolated from the human respiratory tract. Proc Soc Exp Biol Med. 1966; 121(1): 190–193.
 8. Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith CS, et al. SARS Working Group. A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med. 2003; 348(20): 1953–1966.
 9. Rota PA, Oberste MS, Monroe SS, et al. Characterization of a novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome. Science. 2003; 300(5624): 1394–1399.
 10. Cheng VCC, Chan JFW, To KKW, et al. Clinical management and infection control of SARS: lessons learned. Antiviral Res. 2013; 100(2): 407–419.
 11. Plipat T, Buathong R, Wacharapluesadee S, et al. Imported case of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection from Oman to Thailand, June 2015. Euro Surveill. 2017; 22(33).
 12. Bogoch II, Watts A, Thomas-Bachli A, et al. Pneumonia of unknown aetiology in Wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel. J Travel Med. 2020; 27(2).
 13. https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.
 14. Sun Z, Thilakavathy K, Kumar SS, et al. Potential Factors Influencing Repeated SARS Outbreaks in China. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(5).
 15. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J Autoimmun. 2020; 109: 102433.
 16. Xiao F, Hiremath S, Knoll G, et al. Increased urinary angiotensin-converting enzyme 2 in renal transplant patients with diabetes. PLoS One. 2012; 7(5): e37649.
 17. Sun P, Lu X, Xu C, et al. Understanding of COVID-19 based on current evidence. J Med Virol. 2020; 92(6): 548–551.
 18. Karlberg J, Chong DSY, Lai WYY. Do men have a higher case fatality rate of severe acute respiratory syndrome than women do? Am J Epidemiol. 2004; 159(3): 229–231.
 19. Peng L, Liu J, Xu W, et al. SARS-CoV-2 can be detected in urine, blood, anal swabs, and oropharyngeal swabs specimens. J Med Virol. 2020 [Epub ahead of print].
 20. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 16-24 February. ; 2020.
 21. Prisant N, Bujan L, Benichou H, et al. Zika virus in the female genital tract. The Lancet Infectious Diseases. 2016; 16(9): 1000–1001.
 22. Rodriguez LL, De Roo A, Guimard Y, et al. Persistence and genetic stability of Ebola virus during the outbreak in Kikwit, Democratic Republic of the Congo, 1995. J Infect Dis. 1999; 179 Suppl 1: S170–S176.
 23. Qiu L, Liu X, Xiao M, et al. SARS-CoV-2 Is Not Detectable in the Vaginal Fluid of Women With Severe COVID-19 Infection. Clin Infect Dis. 2020; 71(15): 813–817.
 24. Cui P, Chen Z, Wang T, et al. Clinical features and sexual transmission potential of SARS-CoV-2 infected female patients: a descriptive study in Wuhan, China. .
 25. O'Day M. Cardio-respiratory physiological adaptation of pregnancy. Seminars in Perinatology. 1997; 21(4): 268–275.
 26. Dashraath P, Wong JL, Lim MX, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(6): 521–531.
 27. Nelson-Piercy C. Handbook of Obstetric Medicine. 2015.
 28. Schwartz DA, Graham AL. Potential Maternal and Infant Outcomes from (Wuhan) Coronavirus 2019-nCoV Infecting Pregnant Women: Lessons from SARS, MERS, and Other Human Coronavirus Infections. Viruses. 2020; 12(2).
 29. https://cgf.cochrane.org/news/covid- 19-koronawirus-choroba-płodność-i-ciąża.
 30. SurveyMonkey. Encyclopedia of Social Media and Politics. 2014.
 31. https://www.asrm.org/globalassets/asrm/asrm-content/news-and-publications/covid-19/covidtaskforce.pdf.
 32. Assisted reproduction and COVID-19. A statement from ESHRE for phase 1 - Guidance on fertility services during pandemic. https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb.
 33. News from ASRM. PharmacoEconomics & Outcomes News. 2013; 566(1): 10–11.
 34. http://www.ptgin.pl/koronawirus-covid-19-stanowisko-w-kwestii-leczenia-nieplodnosci.
 35. Zhang Jp, Wang Yh, Chen Ln, [Clinical analysis of pregnancy in second and third trimesters complicated severe acute respiratory syndrome]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2003; 38(8): 516–520, indexed in Pubmed. ; 14521763.
 36. Zaigham M, Andersson O. Maternal and perinatal outcomes with COVID-19: A systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(7): 823–829.
 37. Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, et al. Coronavirus disease 2019 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM. 2020; 2(2): 100118.
 38. Breslin N, Baptiste C, Miller R, et al. Coronavirus disease 2019 in pregnancy: early lessons. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020; 2(2): 100111.
 39. Mullins E, Evans D, Viner RM, et al. Coronavirus in pregnancy and delivery: rapid review. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2020; 55(5): 586–592.
 40. Ng WF, Wong SF, Lam A, et al. The placentas of patients with severe acute respiratory syndrome: a pathophysiological evaluation. Pathology. 2006; 38(3): 210–218.
 41. Zhu H, Wang L, Fang C, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Translational Pediatrics. 2020; 9(1): 51–60.
 42. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The Lancet. 2020; 395(10226): 809–815.
 43. Lei D, Wang C, Li C, et al. Clinical characteristics of COVID-19 in pregnancy: analysis of nine cases. Chin J Perinat Med. 2020; 23(03): 225–231.
 44. Zeng H, Xu C, Fan J, et al. Antibodies in Infants Born to Mothers With COVID-19 Pneumonia. JAMA. 2020.
 45. Dong L, Tian J, He S, et al. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn. JAMA. 2020.
 46. Kimberlin D, Stagno S. Can SARS-CoV-2 Infection Be Acquired In Utero? JAMA. 2020.
 47. Wang S, Guo L, Chen L, et al. A Case Report of Neonatal 2019 Coronavirus Disease in China. Clinical Infectious Diseases. 2020; 71(15): 853–857.
 48. Zalecenie Sekcji Ultrasonografii PTGIP w zakresie badań USG w sytuacji epidemiologicznej - COVID-19. http://www.ptgin.pl/zalecenie-sekcji-ultrasonografii-ptgip-w-zakresie-badan-usg-w-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19.
 49. Coronavirus (COVID - 19) Infection in Pregnancy. RCOG. https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2020-06-18-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy.pdf.
 50. Najnowsze wytyczne i stanowisko ekspertów w sprawie zakażenia wirusem COVID-19. http://ptmp.edu.pl/najnowsze-wytyczne-i-stanowisko-ekspertow-w-sprawie-zakazenia-wirusem-covid-19.
 51. Morau E, Bouvet L, Keita H, et al. Anaesthesia and intensive care in obstetrics during the COVID-19 pandemic. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine. 2020; 39(3): 345–349.
 52. Wang L, Shi Y, Xiao T, et al. Working Committee on Perinatal and Neonatal Management for the Prevention and Control of the 2019 Novel Coronavirus Infection. Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First edition). Ann Transl Med. 2020; 8(3): 47.
 53. Poon LC, Yang H, Lee J, et al. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2020; 55(5): 700–708.
 54. Martins-Filho P, Santos V, Santos H. To breastfeed or not to breastfeed? Lack of evidence on the presence of SARS-CoV-2 in breastmilk of pregnant women with COVID-19. Revista Panamericana de Salud Pública. 2020; 44: 1.
 55. Rasmussen S, Smulian J, Lednicky J, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2020; 222(5): 415–426.
 56. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html#breastfeeding.
 57. Guan Wj, Ni Zy, Hu Yu, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. New England Journal of Medicine. 2020; 382(18): 1708–1720.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna