Tom 5, Nr 4 (2020)
Prace poglądowe
Opublikowany online: 2021-02-26
Wyświetlenia strony 386
Wyświetlenia/pobrania artykułu 70
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Doświadczanie straty prokreacyjnej — analiza treści wybranych stron internetowych

Agnieszka Chojnacka1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2020;5(4):162-169.

Streszczenie

Celem niniejszego tekstu jest pokazanie, w jaki sposób kobiety doświadczające straty prokreacyjnej, radzą sobie
z tym kryzysowym wydarzeniem, które może być jednym z najbardziej znaczących zdarzeń w ich życiu. Badania
przeprowadzono na podstawie analizy treści wybranych wpisów ze stron internetowych przeznaczonych dla rodziców,
którzy doświadczyli straty prokreacyjnej. W wyniku przeprowadzonej analizy można wnioskować, że kobiety
przeżywające stratę prokreacyjną doświadczają życiowego kryzysu, z którym radzą sobie, wykorzystując różne
strategie. Analizowane wpisy świadczą o tym, w jaki sposób kobiety adaptują się do trudnej sytuacji. Proces ten
przebiega zgodnie z zaproponowanym przez Izabelę Barton-Smoczyńską modelem adaptacji do sytuacji trudnej,
który składa się z następujących faz: odreagowania emocji, przepracowania emocji związanych ze stratą, nadania
znaczenia doświadczeniu straty i jego akceptacja oraz integracji zdarzenia z życiem. We wszystkich fazach pracy
nad kryzysem kobiety mają silną potrzebę werbalizacji swoich przeżyć. Autorki analizowanych wpisów wykorzystały
anonimowość Internetu, aby opowiedzieć swoją historię.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Dlaczego. Serwis dla Rodziców po Stracie Dziecka. Lista życzeń osieroconych rodziców. http://www.dlaczego.org.pl/ycie-po-stracie/6-lista-ycze-osieroconych-rodzicow (20.05.2020).
 2. Barton-Smoczyńska IO. dziecku, które odwróciło się na pięcie. Wydawnictwo Edycja św. Pawła, Łódź 2015.
 3. Łuczak-Wawrzyniak J, Czarnecka-Iwańczuk M, Bukowska A, et al. Wczesne i późne skutki utraty ciąży. Ginekol Pol. 2010; 81: 374–377.
 4. Jelovsek F. Pregnancy loss Psychological Reactions, Accurate Answers. Physican advice for your health concerns from Woman’s Diagnostic Cyber. www.wdxcyber.com/nmood07.htm.
 5. Malewski Z. Poronienie samoistne. In: Słomko Z. ed. Ginekologia. Tom 1. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008: 586.
 6. Bielan Z, Machaj A, Stankowska I. Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu. Seksuologia Polska 2010. 2010; 8(1): 41–46.
 7. Jędrzejewska AB. Opuszczeni rodzice. Nagła śmierć dziecka. Jak dalej żyć? Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2015.
 8. Łukaszewska B. Doświadczanie żałoby przez osoby dorosłe. Formy wsparcia psychologicznego w kontekście opieki paliatywno-hospicyjnej. Piel Zdr Publ. 2015; 5(3): 299–304.
 9. Poroniłam.pl. Katowice: Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „Asklepios”. https://www.poronilam.pl/category/wasze-historie/ (20.05.2020).
 10. Prekoncepcja.pl. Katowice: Stowarzyszenie Edukacji Medycznej . https://www.poronilam.pl (20.05.2020).
 11. Poroniłam.pl. Katowice: The Association. https://prekoncepcja.pl/category/wasze-historie/ (20.05.2020).
 12. Maj A. Analiza treści. In: Makowska M. ed. Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013: 127–147.
 13. Worden JW. Grief counseling and grief therapy, fourth edition: a handbook for the mental health practitioner. Springer Publishing Company, New York 2008.
 14. Zdankiewicz-Śmigała E, Przybylska M. Trauma. Proces. Diagnoza. mechanizmy psychoneurofizjologiczne. Wydawnictwo Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2002.
 15. Hospice & palliative care Manitoba; Bereavement Volunteer Handbook. http://www.virtualhospice.ca/Assets/bereavement%20volunteer%20handbook%20_hpcm2007_english_20081127165936.pdf .
 16. Libera A, Psychologiczne asS, Iwanowicz-Palus G. Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009: 157–164.
 17. Cebella A, Łucka I. Zespół stresu pourazowego — rozumienie i leczenie. Psychiatria. 2007; 4(3): 128–137.
 18. Guzewicz M. Psychologiczne i społeczne konsekwencje utraty dziecka w wyniku poronienia. Civitas et Lex. 2014; 1: 15–27.
 19. Bubiak A, Bartnicki J, Knihinicka-Mercik Z. Psychologiczne aspekty utraty dziecka w okresie prenatalnym. Piel Zdr Publ. 2014; 4(1): 69–78.
 20. Heszen I. Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, Dz. U. 2015, poz. 2007.
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, Dz. U. 2018, poz. 1756.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna