Tom 5, Supl. A (2020)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2020-10-01
Wyświetlenia strony 451
Wyświetlenia/pobrania artykułu 102
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Koronawirus SARS-CoV-2. Stanowisko w kwestii leczenia niepłodności Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP), Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości

Anna Janicka1, Katarzyna Kozioł2, Waldemar Kuczyński3, Rafał Kurzawa145, Joanna Liss67, Krzysztof Łukaszuk89, Krzysztof Papis1011, Michał Radwan12, Robert Spaczyński13

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 18,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v2-20-03-13.pdf.
 2. If you are pregnant, breastfeeding, or caring for young children. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fpregnancy-breastfeeding.html.
 3. The Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM); Sarah Dotters-Katz; BrennaL. Hughes, Emily Miller. Coronavirus (COVID-19) and Pregnancy: What Maternal-Fetal Medicine Subspecialists Need to Know. file:///C:/Users/kreclaw/AppData/Local/Temp/COVID19_PDF.pdf.
 4. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020; 395(10226): 809–815.
 5. Liu Y, Chen H, Tang K, et al. Clinical manifestations and outcome of SARS-CoV-2 infection during pregnancy. J Infect. 2020 [Epub ahead of print].
 6. Wang X, Zhou Z, Zhang J, et al. A Case of 2019 Novel Coronavirus in a Pregnant Woman With Preterm Delivery. Clin Infect Dis. 2020; 71(15): 844–846.
 7. Schwartz DA, Graham AL. Potential Maternal and Infant Outcomes from (Wuhan) Coronavirus 2019-nCoV Infecting Pregnant Women: Lessons from SARS, MERS, and Other Human Coronavirus Infections. Viruses. 2020; 12(2).
 8. COVID-19: Suggestions On Managing Patients Who Are Undergoing Infertility Therapy Or Desiring Pregnancy. https://www.asrm.org/news-and-publications/news-and-research/press-releases-and-bulletins/covid-19-suggestions-on-managing-patients-who-are-undergoing-infertility-therapy-or-desiring-pregnancy.
 9. ESHRE News and Statements. https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb.
 10. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(5): 415–426.
 11. Chen S, Huang B, Luo DJ, et al. [Pregnancy with new coronavirus infection: clinical characteristics and placental pathological analysis of three cases]. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2020; 49(5): 418–423.
 12. Zhang Jp, Wang Yh, Chen Ln, et al. [Clinical analysis of pregnancy in second and third trimesters complicated severe acute respiratory syndrome]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2003; 38(8): 516–520.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna