Tom 5, Nr 2 (2020)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2020-09-10
Wyświetlenia strony 659
Wyświetlenia/pobrania artykułu 207
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Postępowanie ginekologiczno-położnicze z osobą małoletnią z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Rekomendacje Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Agnieszka Drosdzol-Cop1, Anna Fuchs1, Violetta Skrzypulec-Plinta2, Dariusz Radomski3, Grażyna Jarząbek-Bielecka4, Iwona Czech1, Agnieszka Dulska1, Mateusz Szul1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2020;5(2):76-89.

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Lew-Starowicz M, Długołęcka A. Seks trzyma nas przy życiu! Rehabilitacja seksualna w chorobach somatycznych. Leo Media, Warszawa 2015.
 2. Xie E, Gemmill M. Exploring the prenatal experience of women with intellectual and developmental disabilities: In a southeastern Ontario family health team. Can Fam Physician. 2018; 64(Suppl 2): S70–S75.
 3. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/218757,kiedy-pacjent-nie-slyszy?fbclid=IwAR3LcFT4oOjQjGk19VnZ_iQfuLH3s66cr9Bmg6QrZAVJVJytLUqkQ6XlPxs.
 4. http://www.codapolska.org.
 5. https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/p/2393_P_D_P__Wsparcie_osob_z_uposledzeniem_umyslowym.pdf.
 6. Marianowski L, Grzechocińska B. Prowadzenie ciąży, oraz poród i połóg u nieletnich, t. 2. Medipress Ginekologia 1996: 2–5.
 7. Brown HK, Kirkham YA, Lunsky Y, et al. Maternal and offspring outcomes in women with intellectual and developmental disabilities: a population-based cohort study. BJOG. 2017; 124(5): 757–765.
 8. Brown H, Kirkham Y, Cobigo V, et al. Labour and delivery interventions in women with intellectual and developmental disabilities: a population-based cohort study. J Epidemiol Community Health. 2015; 70(3): 238–244.
 9. Sulima M, Lewicka M, Wdowiak A, et al. Opieka położniczo‑ginekologiczna nad kobietami niepełnosprawnymi. EuropeanJournal of Medical Technologies. 2015; 4(9): 25–31.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).
 11. Stoffel JT, Aa FV, Wittmann D, et al. Fertility and sexuality in the spinal cord injury patient. World J Urol. 2018; 36(10): 1577–1585.
 12. Pannek J, Bertschy S. Mission impossible? Urological management of patients with spinal cord injury during pregnancy: a systematic review. Spinal Cord. 2011; 49(10): 1028–1032.
 13. http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/uklmoczowyinternet.pdf.
 14. Holmgren T, Lee AHX, Hocaloski S, et al. The Influence of Spinal Cord Injury on Breastfeeding Ability and Behavior. J Hum Lact. 2018; 34(3): 556–565.
 15. Voskuhl R, Momtazee C. Pregnancy: Effect on Multiple Sclerosis, Treatment Considerations, and Breastfeeding. Neurotherapeutics. 2017; 14(4): 974–984.
 16. Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisykliniczneiwskazówkidiagnostyczne. Vesalius, Kraków 2000: 189.
 17. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5®, fifth edition Copyright © 2013 American Psychiatric Association.
 18. NICE Clinical Guidelines, No. 30., National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (UK)., London: RCOG Press 2005.
 19. Hee L, Kettner LO, Vejtorp M. Continuous use of oral contraceptives: an overview of effects and side-effects. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013; 92(2): 125–136.
 20. World Health Organization. World Health Organization Contraception in adolescence. World Health Organization Library Cataloguing-in Publication Data, Geneva 2004.
 21. World Health Organization. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 4th Edition. World Health Organization Library Cataloguing-in-Publication Data, Geneva 2009.
 22. Quint EH, O'Brien RF. COMMITTEE ON ADOLESCENCE, North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology. Menstrual Management for Adolescents With Disabilities. Pediatrics. 2016; 138(1).
 23. Stewart FH, Kaunitz AM, Laguardia KD, et al. Extended use of transdermal norelgestromin/ethinyl estradiol: a randomized trial. Obstet Gynecol. 2005; 105(6): 1389–1396.
 24. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej. Ginekol Pol . 2014; 85(3): 234–239.
 25. French RS, Cowan FM. Contraception for adolescents. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2009; 23(2): 233–247.
 26. Sulak PJ, Smith V, Coffee A, et al. Frequency and management of breakthrough bleeding with continuous use of the transvaginal contraceptive ring: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2008; 112(3): 563–571.
 27. Villavicencio J, Allen RH. Unscheduled bleeding and contraceptive choice: increasing satisfaction and continuation rates. Open Access J Contracept. 2016; 7: 43–52.
 28. Jirakittidul P, Somyaprasert C, Angsuwathana S. Prevalence of Documented Excessive Weight Gain Among Adolescent Girls and Young Women Using Depot Medroxyprogesterone Acetate. J Clin Med Res. 2019; 11(5): 326–331.
 29. World Health Organization. Technical Consultation on the Effects of Hormonal Contraception on Bone Health: Summary Report. Geneva, Switzerland: World Health Organization: 2005. http://whqlibdoc. who. int/ hq/ 2007/ WHO_ RHR_ 07. 08_ eng. pdf (4.05.2015).
 30. Pillai M, O’Brien K, Hill E. The levonorgestrel intrauterine system (Mirena) for the treatment of menstrual problems in adolescents with medical disorders, or physical or learning disabilities. BJOG. 2009; 117(2): 216–221.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna