Tom 5, Nr 2 (2020)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2020-09-10
Wyświetlenia strony 1436
Wyświetlenia/pobrania artykułu 340
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym — 2020 rok

Dariusz Borowski1, Marek Pietryga2, Paweł Basta3, Wojciech Cnota4, Bartosz Czuba4, Mariusz Dubiel5, Tomasz Fuchs6, Hubert Huras7, Rafał Iciek2, Renata Jaczyńska8, Piotr Kaczmarek9, Przemysław Kosiński10, Sebastian Kwiatkowski11, Agnieszka Nocuń12, Michał Pomorski6, Mariola Ropacka-Lesiak2, Magda Rybak-Krzyszkowska12, Piotr Sieroszewski13, Piotr Węgrzyn9, Marcin Wiecheć7, Mirosław Wielgoś10, Mariusz Zimmer6
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2020;5(2):63-75.

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Pietryga M, Borowski D, Brązert J, et al. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. [Polish Gynecological Society--Ultrasound Section Guidelines on ultrasound screening in uncomplicated pregnancy--2015]. Ginekol Pol. 2015; 86(7): 551–559.
 2. Abramowicz J. Benefits and risks of ultrasound in pregnancy. Semin Perinatol. 2013; 37(5): 295–300.
 3. Stirnemann JJ, Chalouhi GE, Forner S, et al. First-trimester uterine scar assessment by transvaginal ultrasound. Am J Obstet Gynecol. 2011; 205(6): 551.e1–551.e6.
 4. Naji O, Wynants L, Smith A, et al. Predicting successful vaginal birth after Cesarean section using a model based on Cesarean scar features examined by transvaginal sonography. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41(6): 672–678.
 5. Jachymski T, Moczulska H, Guzowski G, et al. Conservative treatment of abnormally located intrauterine pregnancies (cervical and cesarean scar pregnancies): a multicenter analysis (Polish series). J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 33(6): 993–998.
 6. Timor-Tritsch IE, Fuchs KM, Monteagudo A, et al. Performing a fetal anatomy scan at the time of first-trimester screening. Obstet Gynecol. 2009; 113(2 Pt 1): 402–407.
 7. Abu-Rustum RS, Daou L, Abu-Rustum SE. Role of first-trimester sonography in the diagnosis of aneuploidy and structural fetal anomalies. J Ultrasound Med. 2010; 29(10): 1445–1452.
 8. Timor-Tritsch IE, Bashiri A, Monteagudo A, et al. Qualified and trained sonographers in the US can perform early fetal anatomy scans between 11 and 14 weeks. Am J Obstet Gynecol. 2004; 191(4): 1247–1252.
 9. Syngelaki A, Chelemen T, Dagklis T, et al. Challenges in the diagnosis of fetal non-chromosomal abnormalities at 11-13 weeks. Prenat Diagn. 2011; 31(1): 90–102.
 10. Syngelaki A, Hammami A, Bower S, et al. Diagnosis of fetal non-chromosomal abnormalities on routine ultrasound examination at 11-13 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 54(4): 468–476.
 11. Karim JN, Roberts NW, Salomon LJ, et al. Systematic review of first-trimester ultrasound screening for detection of fetal structural anomalies and factors that affect screening performance. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017; 50(4): 429–441.
 12. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie przesiewowego badania genetycznego wykonywanego na wolnym płodowym DNA. Ginekol Pol. 2015; 86: 966–969.
 13. Bardi F, et al. Is there still a role for nuchal translucency measurement in the changing paradigm of first trimester screening? Prenatal Diagnosis. ; 2019: 1–9.
 14. Stirnemann JJ, Chalouhi GE, Forner S, et al. First-trimester uterine scar assessment by transvaginal ultrasound. Am J Obstet Gynecol. 2011; 205(6): 551.e1–551.e6.
 15. Naji O, Wynants L, Smith A, et al. Predicting successful vaginal birth after Cesarean section using a model based on Cesarean scar features examined by transvaginal sonography. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41(6): 672–678.
 16. Stirnemann J, Mousty E, Chalouhi G, et al. Screening for placenta accreta at 11-14 weeks of gestation. Am J Obstet Gynecol. 2011; 205(6): 547.e1–547.e6.
 17. Nicolaides K. Screening for fetal aneuploidies at 11 to 13 weeks. Prenat Diagn. 2011; 31(1): 7–15.
 18. Chaoui R, Benoit B, Mitkowska-Wozniak H, et al. Assessment of intracranial translucency (IT) in the detection of spina bifida at the 11-13-week scan. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009; 34(3): 249–252.
 19. Lachmann R, Chaoui R, Moratalla J, et al. Posterior brain in fetuses with open spina bifida at 11 to 13 weeks. Prenat Diagn. 2011; 31(1): 103–106.
 20. Ushakov F, Sacco A, Andreeva E, et al. Crash sign: new first-trimester sonographic marker of spina bifida. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 54(6): 740–745.
 21. Salomon LJ, Alfirevic Z, Bilardo CM, et al. ISUOG practice guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41(1): 102–113.
 22. Kagan KO, Cicero S, Staboulidou I, et al. Fetal nasal bone in screening for trisomies 21, 18 and 13 and Turner syndrome at 11-13 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009; 33(3): 259–264.
 23. Maiz N, Wright D, Ferreira AF, et al. A mixture model of ductus venosus pulsatility index in screening for aneuploidies at 11-13 weeks' gestation. Fetal Diagn Ther. 2012; 31(4): 221–229.
 24. Maiz N, Valencia C, Kagan KO, et al. Ductus venosus Doppler in screening for trisomies 21, 18 and 13 and Turner syndrome at 11-13 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009; 33(5): 512–517.
 25. Kagan KO, Wright D, Valencia C, et al. Screening for trisomies 21, 18 and 13 by maternal age, fetal nuchal translucency, fetal heart rate, free beta-hCG and pregnancy-associated plasma protein-A. Hum Reprod. 2008; 23(9): 1968–1975.
 26. Salomon LJ, Sotiriadis A, Wulff CB, et al. Risk of miscarriage following amniocentesis or chorionic villus sampling: systematic review of literature and updated meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 54(4): 442–451.
 27. Kagan KO, Staboulidou I, Syngelaki A, et al. The 11-13-week scan: diagnosis and outcome of holoprosencephaly, exomphalos and megacystis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010; 36(1): 10–14.
 28. Sotiriadis A, Hernandez‐Andrade E, Costa Fd, et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in screening for and follow‐up of pre‐eclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 53(1): 7–22.
 29. Poon LC, Shennan A, Hyett JA, et al. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) initiative on pre-eclampsia: A pragmatic guide for first-trimester screening and prevention. Int J Gynaecol Obstet. 2019; 145 Suppl 1: 1–33.
 30. Tan MY, Wright D, Syngelaki A, et al. Comparison of diagnostic accuracy of early screening for pre-eclampsia by NICE guidelines and a method combining maternal factors and biomarkers: results of SPREE. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 51(6): 743–750.
 31. Rolnik DL, Wright D, Poon LC, et al. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med. 2017; 377(7): 613–622.
 32. Prejbisz A, Dobrowolski P, Kosiński P, et al. Management of hypertension in pregnancy: prevention, diagnosis, treatment and long‑term prognosis. Kardiol Pol. 2019; 77(7-8): 757–806.
 33. Pietryga M, Brązert J. Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Exemplum, Poznań 2009.
 34. Carvalho JS, Allan LD, Chaoui R, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic screening examination of the fetal heart. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41(3): 348–359.
 35. Salomon LJ, Alfirevic Z, Berghella V, et al. Practice guidelines for performance of the routinemid-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011; 37(1): 116–126.
 36. ACR–ACOG–AIUM practice guideline for the performance of obstetrical ultrasound. Brown BS. The prenatal ultrasonographic diagnosis of osteogenesis imperfecta lethalis. J Can Assoc Radiol. 1984, 35, 63–66. http://www. acr.org/guidelines.
 37. Divon MY, Haglund B, Nisell H, et al. Fetal and neonatal mortality in the postterm pregnancy: the impact of gestational age and fetal growth restriction. Am J Obstet Gynecol. 1998; 178(4): 726–731.
 38. Lindqvist PG, Pettersson K, Morén A, et al. Routine ultrasound examination at 41 weeks of gestation and risk of post-term severe adverse fetal outcome: a retrospective evaluation of two units, within the same hospital, with different guidelines. BJOG. 2014; 121(9): 1108–15; discussion 1116.
 39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 11 września 2018 r. Poz. 1756.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna