Tom 5, Nr 1 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-05-11
Wyświetlenia strony 5707
Wyświetlenia/pobrania artykułu 264
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Dysmenorrhea — problem kliniczny i terapeutyczny

Agata Karowicz-Bilińska1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2020;5(1):20-25.

Streszczenie

Bolesne miesiączkowanie (dysmenorrhea) dotyczy znacznej części kobiet, szczególnie często młodszych grup
wiekowych. Dolegliwości mogą powodować nieobecność w pracy czy szkole, pomimo stosowanego leczenia.
Zarówno w przypadku pierwotnej, jak i wtórnej postaci dysmenorrhea pacjentki najczęściej podejmują leczenie
preparatami dostępnymi bez recepty, bez konsultacji lekarskiej. Ze względu na nasilenie dolegliwości stosowane
mogą być równolegle preparaty z różnych grup, które mają różne mechanizmy działania. Może to powodować
wzrost ryzyka wystąpienia objawów ubocznych. Połączenie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, hamujących
produkcję prostaglandyn, leków działających na mięśniówkę gładką oraz adjuwanta zwiększającego siłę działania
przeciwbólowego jest obiecującą alternatywą niekontrolowanej polipragmazji.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Proctor M, Farquhar C. Diagnosis and management of dysmenorrhoea. BMJ. 2006; 332(7550): 1134–1138.
 2. Oladosu FA, Tu FF, Hellman KM. Nonsteroidal antiinflammatory drug resistance in dysmenorrhea: epidemiology, causes, and treatment. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(4): 390–400.
 3. Durain D. Primary dysmenorrhea: assessment and management update. J Midwifery Womens Health. 2004; 49(6): 520–528.
 4. Baines PA, Allen GM. Pelvic pain and menstrual related illnesses. Emerg Med Clin North Am. 2001; 19(3): 763–780.
 5. Proctor M, Farquhar C. Dysmenorrhoea. In: Clinical evidence. Issue 11. BMJ Publishing, London 2004.
 6. Weissman AM, Hartz AJ, Hansen MD, et al. The natural history of primary dysmenorrhoea: a longitudinal study. BJOG. 2004; 111(4): 345–352.
 7. Latthe P, Mignini L, Gray R, et al. Factors predisposing women to chronic pelvic pain: systematic review. BMJ. 2006; 332(7544): 749–755.
 8. Klein JR, Litt IF. Epidemiology of adolescent dysmenorrhea. Pediatrics. 1981; 68(5): 661–664.
 9. Sharma P, Malhotra C, Taneja DK, et al. Problems related to menstruation amongst adolescent girls. Indian J Pediatr. 2008; 75(2): 125–129.
 10. Bahrami A, Sadeghnia H, Avan A, et al. Neuropsychological function in relation to dysmenorrhea in adolescents. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017; 215: 224–229.
 11. Harlow SD, Park M. A longitudinal study of risk factors for the occurrence, duration and severity of menstrual cramps in a cohort of college women. Br J Obstet Gynaecol. 1996; 103(11): 1134–1142.
 12. Ju H, Jones M, Mishra G. Smoking and trajectories of dysmenorrhoea among young Australian women. Tobacco Control. 2014; 25(2): 195–202.
 13. Grandi G, Ferrari S, Xholli A, et al. Prevalence of menstrual pain in young women: what is dysmenorrhea? J Pain Res. 2012; 5: 169–174.
 14. Ryan SA. The Treatment of Dysmenorrhea. Pediatr Clin North Am. 2017; 64(2): 331–342.
 15. Fraser IS. Prostaglandins, prostaglandin inhibitors and their roles in gynaecological disorders. Baillieres Clin Obstet Gynaecol. 1992; 6(4): 829–857.
 16. Dawood MY, Khan-Dawood FS. Clinical efficacy and differential inhibition of menstrual fluid prostaglandin F2alpha in a randomized, double-blind, crossover treatment with placebo, acetaminophen, and ibuprofen in primary dysmenorrhea. Am J Obstet Gynecol. 2007; 196(1): 35.e1–35.e5.
 17. Melnikova I. Future of COX2 inhibitors. Nat Rev Drug Discov. 2005; 4(6): 453–454.
 18. Marjoribanks J, Proctor ML, Farquhar C. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2003(4): CD001751.
 19. Pendergrass PB, Scott JN, Ream LJ, et al. Effect of small doses of aspirin and acetaminophen on total menstrual loss and pain of cramps and headache. Gynecol Obstet Invest. 1985; 19(1): 32–37.
 20. Stopiński M, Mrozińska M. Paracetamol (acetaminofen) — dawki skuteczne i bezpieczne. Przew Lek. 2003; 6: 88–95.
 21. Bertolini A, Ottani A, Sandrini M. Selective COX-2 inhibitors and dual acting anti-inflammatory drugs: critical remarks. Curr Med Chem. 2002; 9(10): 1033–1043.
 22. Andrade S, Bartels DB, Lange R, et al. Safety of metamizole: a systematic review of the literature. J Clin Pharm Ther. 2016; 41(5): 459–477.
 23. Brune K, Yaksh TL. Antypyretic-analgesic drugs. In: Yaksh TL. ed. Anesthesia. Biologic foundations. Lippincott-Raven, Philadelphia 1998.
 24. Walker JS. NSAID: an update on their analgesic effects. Clin Exp Pharmacol Physiol. 1995; 22(11): 855–860.
 25. Drobnik L. Metamizol w uśmierzaniu bólu okołooperacyjnego - współczesne spojrzenie na tradycyjny lek. Anestezjologia i Ratownictwo. 2010; 4: 40–48.
 26. Link WA, Kauselmann G, Mellström B, et al. Induction of glycerol phosphate dehydrogenase gene expression during seizure and analgesia. J Neurochem. 2000; 75(4): 1419–1428.
 27. Misiołek H, Cettler M, Woroń J. Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym — 2014. Anestezjologia Intensywna Terapia. 2014; 46(4): 235–260.
 28. Pompeia C, Boaventura MC, Curi R. Antiapoptotic effect of dipyrone on HL-60, Jurkat and Raji cell lines submitted to UV irradiation, arachidonic acid and cycloheximide treatments. International Immunopharmacology. 2001; 1(12): 2173–2182.
 29. García-Martínez JM, Fresno Vara JA, Lastres P, et al. Effect of metamizol on promyelocytic and terminally differentiated granulocytic cells. Comparative analysis with acetylsalicylic acid and diclofenac. Biochem Pharmacol. 2003; 65(2): 209–217.
 30. Iacovides S, Avidon I, Baker FC. What we know about primary dysmenorrhea today: a critical review. Hum Reprod Update. 2015; 21(6): 762–778.
 31. Ramacciotti AS, Soares BGD, Atalla AH. Dipyron for acute primary headache (review). ; 2007(2).
 32. Tripti N, Jyoti J. To compare and evaluate the efficacy and safety of drotaverine and valethamate bromide. Journal of Obstetrics and Gynaecology of India. 2009; 59(4): 324–331.
 33. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Caffeine as an analgesic adjuvant for acute pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012(3): CD009281.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna