Tom 4, Nr 4 (2019)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2020-01-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 605
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1454
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rekomendacje Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące badania ginekologicznego i leczenia osoby małoletniej (stan na 1.01.2020 r.)

Agnieszka Drosdzol-Cop, Violetta Skrzypulec-Plinta, Ewa M. Guzik-Makaruk, Urszula Drozdowska, Dorota Huzarska
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2019;4(4):164-167.

Streszczenie

Rekomendacje przedstawiają aktualny sposób postępowania, który może być zmieniony w uzasadnionych przypadkach, po wnikliwej analizie danej sytuacji klinicznej, co w przyszłości może stanowić podstawę do ich modyfikacji i aktualizacji.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Emans SJ. Office Evaluation of the Child and Adolescent. W: Pediatric and Adolescent Gynecology. Ed. Emans SJ, Laufer MR, Golgstein DP. 5th Edition. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2005: 1–50.
  2. Janiszewska B. Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013: 476–488.
  3. Szczygieł K, Szekalski T. Pozycja małoletniego w procesie wyrażania zgody na zabieg leczniczy. Przegląd Prawniczy UW. 2013(1-2).
  4. Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, s. 43-50. Toruń, 2007.
  5. North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2010; 23(5): 322.
  6. Thibaud E. Gynecologic Clinical Examination of the Child and Adolescent. Endocrine Development. 2004: 1–8.
  7. MacDougall J. The needs of the adolescent patient and her parents in the clinic. Paediatric and Adolescent Gynaecology. 2004: 179–192.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna