Tom 4, Nr 4 (2019)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-01-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 14700
Wyświetlenia/pobrania artykułu 24863
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rak szyjki macicy — ocena zaawansowania choroby według kryteriów FIGO 2018

Szymon Piątek12, Mariusz Bidziński1, Grzegorz Panek3, Mirosław Wielgoś2, Piotr Sobiczewski1
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2019;4(4):149-154.

Streszczenie

Pod koniec 2018 roku Międzynarodowa Federacja Położników i Ginekologów (FIGO) uaktualniła klasyfikację
stopnia zaawansowania raka szyjki macicy. W stopniu IA zrezygnowano z uwzględniania wymiarów zmiany, istotna
jest tylko głębokość naciekania. Stopień IB został podzielony na 3 grupy w zależności od wielkości guza: < 2 cm,
2 < 4cm, ≥ 4 cm. W stopniu II oraz IV nie wprowadzono zmian. W stopniu III po raz pierwszy uwzględniono obecność
przerzutów do węzłów chłonnych miedniczych (IIIC1) oraz okołoaortalnych (IIIC2). Rozpoznanie zajęcia węzłów
chłonnych może być postawione na podstawie badania mikroskopowego bądź oceny radiologicznej. Głównym celem
wprowadzonych zmian jest odpowiednia kwalifikacja do leczenia, tak aby uniknąć stosowania dwóch różnych
metod terapeutycznych u jednej chorej (to jest chirurgii i radioterapii).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018; 68(6): 394–424.
 2. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. ; 2013.
 3. Bhatla N, Aoki D, Sharma D, et al. Cancer of the cervix uteri. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2018; 143: 22–36.
 4. Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, et al. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet. 2019; 145(1).
 5. Zhang Q, Li W, Kanis MJ, et al. Oncologic and obstetrical outcomes with fertility-sparing treatment of cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget. 2017; 8(28): 46580–46646.
 6. National Comprehensive Cancer Network. SpringerReference. .
 7. Matsuo K, Machida H, Mandelbaum RS, et al. Validation of the 2018 FIGO cervical cancer staging system. Gynecol Oncol. 2019; 152(1): 87–93.
 8. Shimada M, Kigawa J, Nishimura R, et al. Ovarian metastasis in carcinoma of the uterine cervix. Gynecol Oncol. 2006; 101(2): 234–237.
 9. Landoni F, Zanagnolo V, Lovato-Diaz L, et al. Cooperative Task Force. Ovarian metastases in early-stage cervical cancer (IA2-IIA): a multicenter retrospective study of 1965 patients (a Cooperative Task Force study). Int J Gynecol Cancer. 2007; 17(3): 623–628.
 10. Zhou J, Chen Y, Zhang P, et al. Ovarian preservation in adenocarcinoma of the uterine cervix. J Ovarian Res. 2017; 10(1): 48.
 11. Lécuru F, Mathevet P, Querleu D, et al. Bilateral negative sentinel nodes accurately predict absence of lymph node metastasis in early cervical cancer: results of the SENTICOL study. J Clin Oncol. 2011; 29(13): 1686–1691.
 12. Tax C, Rovers MM, de Graaf C, et al. The sentinel node procedure in early stage cervical cancer, taking the next step; a diagnostic review. Gynecol Oncol. 2015; 139(3): 559–567.
 13. Cibula D, Abu-Rustum NR, Dusek L, et al. Bilateral ultrastaging of sentinel lymph node in cervical cancer: Lowering the false-negative rate and improving the detection of micrometastasis. Gynecol Oncol. 2012; 127(3): 462–466.
 14. Lennox GK, Covens A. Can sentinel lymph node biopsy replace pelvic lymphadenectomy for early cervical cancer? Gynecol Oncol. 2017; 144(1): 16–20.
 15. Wang XJ, Fang F, Li YF. Sentinel-lymph-node procedures in early stage cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Med Oncol. 2015; 32(1): 385.
 16. Dostalek L, Åvall-Lundqvist E, Creutzberg CL, et al. ESGO Survey on Current Practice in the Management of Cervical Cancer. Int J Gynecol Cancer. 2018; 28(6): 1226–1231.
 17. Mitchell DG, Snyder B, Coakley F, et al. Early invasive cervical cancer: tumor delineation by magnetic resonance imaging, computed tomography, and clinical examination, verified by pathologic results, in the ACRIN 6651/GOG 183 Intergroup Study. J Clin Oncol. 2006; 24(36): 5687–5694.
 18. Ozsarlak O, Tjalma W, Schepens E, et al. The correlation of preoperative CT, MR imaging, and clinical staging (FIGO) with histopathology findings in primary cervical carcinoma. Eur Radiol. 2003; 13(10): 2338–2345.
 19. Fischerova D, Cibula D. Ultrasound in gynecological cancer: is it time for re-evaluation of its uses? Curr Oncol Rep. 2015; 17(6): 28.
 20. Epstein E, Testa A, Gaurilcikas A, et al. Early-stage cervical cancer: tumor delineation by magnetic resonance imaging and ultrasound - a European multicenter trial. Gynecol Oncol. 2013; 128(3): 449–453.
 21. Fischerova D, Cibula D, Stenhova H, et al. Transrectal ultrasound and magnetic resonance imaging in staging of early cervical cancer. Int J Gynecol Cancer. 2008; 18(4): 766–772.
 22. Bhosale P, Peungjesada S, Devine C, et al. Role of magnetic resonance imaging as an adjunct to clinical staging in cervical carcinoma. J Comput Assist Tomogr. 2010; 34(6): 855–864.
 23. Hricak H, Gatsonis C, Chi DS, et al. American College of Radiology Imaging Network 6651, Gynecologic Oncology Group 183. Role of imaging in pretreatment evaluation of early invasive cervical cancer: results of the intergroup study American College of Radiology Imaging Network 6651-Gynecologic Oncology Group 183. J Clin Oncol. 2005; 23(36): 9329–9337.
 24. Bipat S, Glas AS, van der Velden J, et al. Computed tomography and magnetic resonance imaging in staging of uterine cervical carcinoma: a systematic review. Gynecol Oncol. 2003; 91(1): 59–66.
 25. Selman TJ, Mann C, Zamora J, et al. Diagnostic accuracy of tests for lymph node status in primary cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2008; 178(7): 855–862.
 26. Choi H, Ju W, Myung SK, et al. Diagnostic performance of CT, MRI, and PET or PET/CT for detection of metastatic lymph nodes in patients with cervical cancer: Meta-analysis. Cancer Sci. 2010; 101: 1471–1479.
 27. Balleyguier C, Sala E, Da Cunha T, et al. Staging of uterine cervical cancer with MRI: guidelines of the European Society of Urogenital Radiology. Eur Radiol. 2011; 21(5): 1102–1110.
 28. Atri M, Zhang Z, Dehdashti F, et al. Utility of PET-CT to evaluate retroperitoneal lymph node metastasis in advanced cervical cancer: Results of ACRIN6671/GOG0233 trial. Gynecol Oncol. 2016; 142(3): 413–419.
 29. Gee MS, Atri M, Bandos AI, et al. Identification of Distant Metastatic Disease in Uterine Cervical and Endometrial Cancers with FDG PET/CT: Analysis from the ACRIN 6671/GOG 0233 Multicenter Trial. Radiology. 2018; 287(1): 176–184.Ginekologia i Perinatologia Praktyczna