Tom 15, Nr 1 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-10-18
Wyświetlenia strony 246
Wyświetlenia/pobrania artykułu 34
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Znaczenie immunoterapii w leczeniu chorych na raka przełyku, połączenia przełykowo-żołądkowego i żołądka

Marek Gełej12, Barbara Radecka12, Monika Kotyla34, Weronika Radecka5, Tomasz Kubiatowski34
Gastroenterologia Kliniczna 2023;15(1):25-38.

Streszczenie

Nowotwory przełyku, połączenia przełykowo-żołądkowego lub żołądka stanowią jedne z częściej rozpoznawanych nowotworów w Europie i na świecie. Cechują się one złym rokowaniem klinicznym, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, skuteczniejszych metod ich leczenia. Dynamiczny rozwój immunoterapii opartej na inhibitorach immunologicznych punktów kontrolnych, takich jak przeciwciała blokujące białka receptorowe CTLA-4, PD-1 czy ligand dla receptora programowanej śmierci typu 1 (PD-L1) doprowadził do istotnej poprawy efektów leczenia wielu nowotworów i zainicjował szereg badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tej grupy leków u chorych na nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego. W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań, które stały się podstawą istotnych zmian w strategii leczenia chorych na raka płaskonabłonkowego przełyku (ESCC), raka gruczołowego przełyku (EAC), raka połączenia przełykowo-żołądkowego (GEJ), raka żołądka (GC) znajdujących również swoje odzwierciedlenie w zaleceniach towarzystw onkologicznych (NCCN, ASCO).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?