Tom 14, Nr 4 (2022)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-02-06
Wyświetlenia strony 407
Wyświetlenia/pobrania artykułu 41
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Panitumumab w leczeniu chorych na raka jelita grubego

Agnieszka J. Słowik1, Piotr Wysocki12
Gastroenterologia Kliniczna 2022;14(4):139-152.

Streszczenie

Panitumumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne klasy IgG2 zarejestrowane w terapii chorych na przerzutowego raka jelita grubego. Efektywność leku jest ograniczona do grupy pacjentów z prawidłowymi genami RAS, dlatego wykluczenie obecności mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genów KRAS i NRAS stanowi warunek zastosowania tej terapii. Wymagana jest dodatkowo ocena występowania mutacji w genie BRAF (mutacji V600E w przypadku zapisu programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia; brak zapisu w Charakterystyce Produktu Leczniczego). Skuteczność panitumumabu potwierdzono zarówno w I linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego, jak również na późniejszym etapie, po niepowodzeniu schematów zawierających oksaliplatynę, irynotekan oraz 5-fluorouracyl. Toksyczność jest typowa dla leków blokujących receptor EGFR i nie stanowi czynnika limitującego efektywność terapii. Panitumumab ma ugruntowane miejsce w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego z uwagi na korzystny wpływ na poprawę rokowania oraz dostępne biomarkery predykcyjne umożliwiające wstępną selekcję chorych odnoszących korzyść z tej terapii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy