Tom 11, Nr 4 (2019)
Artykuły
Opublikowany online: 2020-01-30
Wyświetlenia strony 3230
Wyświetlenia/pobrania artykułu 287
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Programy lekowe w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Edyta Zagórowicz, Jarosław Reguła
Gastroenterologia Kliniczna 2019;11(4):113-119.

Streszczenie

Leczenie biologiczne nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ) w Polsce w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zaczęło się na dobre z chwilą wprowadzenia tak zwanych programów terapeutycznych, przeznaczonych osobno dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ChLC). Treść tych programów podlega systematycznym modyfikacjom wynikającym z sukcesywnego rejestrowania i dopuszczania do obrotu farmaceutycznego kolejnych biopodobnych inhibitorów TNF, czyli leków biologicznych pierwszej generacji stosowanych w NChZJ, oraz decyzji Ministra Zdrowia o refundacji nowych leków o innych niż hamowanie TNF mechanizmach działania przeciwzapalnego zarejestrowanych do leczenia NChZJ w ostatnich latach. Lata 2018 i 2019 przyniosły szczególnie duże zmiany i celem tego artykułu jest omówienie aktualnych możliwości leczenia biologicznego w ramach programów terapeutycznych, z ich zaletami i wadami.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51). Załącznik B.32. Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna (ICD-10 K 50). https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-nieonkologiczne.
  2. Bartnik W, Wejman J. Atlas kliniczno-patologiczny nieswoistych chorób zapalnych jelit. Termedia, Poznań 2017.
  3. Karolewska-Bochenek K, Łazowska-Przeorek I, Albrecht P. ABC nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) u dzieci. Terapia. 2014; 5(2): 49–57.
  4. Mahadevan U, Robinson C, Bernasko N, et al. Inflammatory Bowel Disease in Pregnancy Clinical Care Pathway: A Report From the American Gastroenterological Association IBD Parenthood Project Working Group. Gastroenterology. 2019; 156(5): 1508–1524.
  5. Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al. OCTAVE Induction 1, OCTAVE Induction 2, and OCTAVE Sustain Investigators. Tofacitinib as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2017; 376(18): 1723–1736.
  6. Torres J, Bonovas S, Doherty G, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Medical Treatment. J Crohns Colitis. 2020; 14(1): 4–22.
  7. Doherty G, Katsanos KH, Burisch J, et al. European Crohn's and Colitis Organisation Topical Review on Treatment Withdrawal ['Exit Strategies'] in Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2018; 12(1): 17–31.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy