Na skróty Zrealizuj voucher

dostęp otwarty

Tom 10, Nr 1 (2018)
Artykuły
Pobierz cytowanie

Czy każdy chory z zakażeniem Helicobacter pylori powinien być leczony? Aktualne stanowisko

Krystian Adrych
Gastroenterologia Kliniczna 2018;10(1):23-31.

dostęp otwarty

Tom 10, Nr 1 (2018)
Artykuły

Streszczenie

Zakażenie Helicobacter pylori (H. pylori) należy do najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Mimo że istotne problemy kliniczne występują tylko u niewielkiej liczby pacjentów, obecnie zakażenie to jest uważane za chorobę zakaźną wymagającą leczenia w każdym przypadku. Obecnie nie podaje się wskazań do leczenia, a tylko do przeprowadzenia diagnostyki w celu wykrycia tego zakażenia. W planowaniu leczenia należy uwzględnić dane o wcześniejszej terapii H. pylori. Terapia potrójna z klarytromycyną jest zalecana wyłącznie u pacjentów, którzy nie przyjmowali wcześniej makrolidów i zamieszkują regiony z małą opornością (poniżej 15%) szczepów H. pylori na ten antybiotyk. U większości zakażonych w leczeniu pierwszego wyboru należy zastosować terapię poczwórną z bizmutem lub bez bizmutu przez 10–14 dni. W leczeniu drugiego wyboru zaleca się terapię poczwórną z bizmutem (jeżeli nie była wcześniej wykorzystana) lub terapię potrójną z fluorochinolonem. Po dwóch nieudanych próbach eradykacji należy wykonać hodowlę bakteryjną oraz ustalić wrażliwość szczepu H. pylori na antybiotyki.

Streszczenie

Zakażenie Helicobacter pylori (H. pylori) należy do najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Mimo że istotne problemy kliniczne występują tylko u niewielkiej liczby pacjentów, obecnie zakażenie to jest uważane za chorobę zakaźną wymagającą leczenia w każdym przypadku. Obecnie nie podaje się wskazań do leczenia, a tylko do przeprowadzenia diagnostyki w celu wykrycia tego zakażenia. W planowaniu leczenia należy uwzględnić dane o wcześniejszej terapii H. pylori. Terapia potrójna z klarytromycyną jest zalecana wyłącznie u pacjentów, którzy nie przyjmowali wcześniej makrolidów i zamieszkują regiony z małą opornością (poniżej 15%) szczepów H. pylori na ten antybiotyk. U większości zakażonych w leczeniu pierwszego wyboru należy zastosować terapię poczwórną z bizmutem lub bez bizmutu przez 10–14 dni. W leczeniu drugiego wyboru zaleca się terapię poczwórną z bizmutem (jeżeli nie była wcześniej wykorzystana) lub terapię potrójną z fluorochinolonem. Po dwóch nieudanych próbach eradykacji należy wykonać hodowlę bakteryjną oraz ustalić wrażliwość szczepu H. pylori na antybiotyki.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

zakażenie Helicobacter pylori, rozpoznawanie, leczenie, dorośli

Informacje o artykule
Tytuł

Czy każdy chory z zakażeniem Helicobacter pylori powinien być leczony? Aktualne stanowisko

Czasopismo

Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy

Numer

Tom 10, Nr 1 (2018)

Strony

23-31

Rekord bibliograficzny

Gastroenterologia Kliniczna 2018;10(1):23-31.

Słowa kluczowe

zakażenie Helicobacter pylori
rozpoznawanie
leczenie
dorośli

Autorzy

Krystian Adrych

Referencje (39)
 1. Linz B, Balloux F, Moodley Y, et al. An African origin for the intimate association between humans and Helicobacter pylori. Nature. 2007; 445(7130): 915–918.
 2. Bartnik W, Celińska-Cedro D, Dzieniszewski J, et al. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori. Gastroenterologia Kliniczna. 2014; 6: 41–49.
 3. Peleteiro B, Bastos A, Ferro A, et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection worldwide: a systematic review of studies with national coverage. Dig Dis Sci. 2014; 59(8): 1698–1709.
 4. Bartnik W. Zastosowanie bizmutu w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. Gastroenterologia Kliniczna. 2017; 9: 1–3.
 5. Warren JR, Marshall B. Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. Lancet. 1983; 1(8336): 1273–1275.
 6. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, et al. European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut. 2017; 66(1): 6–30.
 7. Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al. The Toronto Consensus for the Treatment of Helicobacter pylori Infection in Adults. Gastroenterology. 2016; 151(1): 51–69.e14.
 8. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol. 2017; 112(2): 212–239.
 9. Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et al. faculty members of Kyoto Global Consensus Conference. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut. 2015; 64(9): 1353–1367.
 10. Lee YC, Chiang TH, Chou CK, et al. Association between Helicobacter pylori eradication and gastric cancer incidence: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2016; 150(5): 1113–1124.e5.
 11. Chen HN, Wang Z, Li X, et al. Helicobacter pylori eradication cannot reduce the risk of gastric cancer in patients with intestinal metaplasia and dysplasia: evidence from a meta-analysis. Gastric Cancer. 2016; 19(1): 166–175.
 12. Hwang YJ, Kim N, Lee HS, et al. Reversibility of atrophic gastritis and intestinal metaplasia after Helicobacter pylori eradication - a prospective study for up to 10 years. Aliment Pharmacol Ther. 2018; 47(3): 380–390.
 13. Ferreira RM, Pereira-Marques J, Pinto-Ribeiro I, et al. Gastric microbial community profiling reveals a dysbiotic cancer-associated microbiota. Gut. 2018; 67(2): 226–236.
 14. Moayyedi PM, Lacy BE, Andrews CN, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017; 112(7): 988–1013.
 15. Duggan AE, Elliott CA, Miller P, et al. Clinical trial: a randomized trial of early endoscopy, Helicobacter pylori testing and empirical therapy for the management of dyspepsia in primary care. Aliment Pharmacol Ther. 2009; 29(1): 55–68.
 16. Huang JQ, Sridhar S, Hunt RH. Role of Helicobacter pylori infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs in peptic-ulcer disease: a meta-analysis. Lancet. 2002; 359(9300): 14–22.
 17. Chan FKL, Ching JYL, Suen BY, et al. Effects of Helicobacter pylori infection on long-term risk of peptic ulcer bleeding in low-dose aspirin users. Gastroenterology. 2013; 144(3): 528–535.
 18. Sostres C, Carrera-Lasfuentes P, Benito R, et al. Peptic ulcer bleeding risk. The role of Helicobacter pylori infection in NSAID/low-dose aspirin users. Am J Gastroenterol. 2015; 110(5): 684–689.
 19. Franceschi F, Tortora A, Gasbarrini G, et al. Helicobacter pylori and extragastric diseases. Helicobacter. 2014; 19 Suppl 1: 52–58.
 20. Madisch A, Miehlke S, Neuber F, et al. Healing of lymphocytic gastritis after Helicobacter pylori eradication therapy--a randomized, double-blind, placebo-controlled multicentre trial. Aliment Pharmacol Ther. 2006; 23(4): 473–479.
 21. Ji F, Wang ZW, Ning JW, et al. Effect of drug treatment on hyperplastic gastric polyps infected with Helicobacter pylori: a randomized, controlled trial. World J Gastroenterol. 2006; 12(11): 1770–1773.
 22. Łaszewicz W. Niektóre aspekty leczenia zakażenia Helicobacter pylori – czy nadszedł czas na zmianę terapii pierwszego rzutu w likwidacji Helicobacter pylori? Terapia. 2013; 289: 8–13.
 23. Dzieniszewski J, Jarosz M. Wytyczne postępowania leczniczego w infekcji Helicobacter pylori. Med Po Dyplomie. 2006(Suppl. 13): 39–43.
 24. Megraud F, Coenen S, Versporten A, et al. Study Group participants. Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption. Gut. 2013; 62(1): 34–42.
 25. Thung I, Aramin H, Vavinskaya V, et al. Review article: the global emergence of Helicobacter pylori antibiotic resistance. Aliment Pharmacol Ther. 2016; 43(4): 514–533.
 26. Dzierzanowska-Fangrat K, Rozynek E, Celińska-Cedro D, et al. Antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in Poland: a multicentre study. Int J Antimicrob Agents. 2005; 26(3): 230–234.
 27. Boyanova L, Mitov I. Geographic map and evolution of primary Helicobacter pylori resistance to antibacterial agents. Expert Review of Anti-infective Therapy. 2014; 8(1): 59–70.
 28. Villoria A, Garcia P, Calvet X, et al. Meta-analysis: high-dose proton pump inhibitors vs. standard dose in triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Aliment Pharmacol Ther. 2008; 28(7): 868–877.
 29. Kale-Pradhan PB, Mihaescu A, Wilhelm SM. Fluoroquinolone sequential therapy for Helicobacter pylori: a meta-analysis. Pharmacotherapy. 2015; 35(8): 719–730.
 30. Hsu PI, Tsai FW, Kao SS, et al. Ten-Day Quadruple Therapy Comprising Proton Pump Inhibitor, Bismuth, Tetracycline, and Levofloxacin is More Effective than Standard Levofloxacin Triple Therapy in the Second-Line Treatment of Helicobacter pylori Infection: A Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2017; 112(9): 1374–1381.
 31. Liou JM, Bair MJ, Chen CC, et al. Taiwan Gastrointestinal Disease and Helicobacter Consortium. Levofloxacin sequential therapy vs levofloxacin triple therapy in the second-line treatment of Helicobacter pylori: a randomized trial. Am J Gastroenterol. 2016; 111(3): 381–387.
 32. Cao Z, Chen Qi, Zhang W, et al. Fourteen-day optimized levofloxacin-based therapy versus classical quadruple therapy for Helicobacter pylori treatment failures: a randomized clinical trial. Scand J Gastroenterol. 2015; 50(10): 1185–1190.
 33. Gisbert JP, Romano M, Gravina AG, et al. Two-week, high-dose proton pump inhibitor, moxifloxacin triple Helicobacter pylori therapy after failure of standard triple or non-bismuth quadruple treatments. Dig Liver Dis. 2015; 47(2): 108–113.
 34. Zhang MM, Qian W, Qin YY, et al. Probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy: a systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2015; 21(14): 4345–4357.
 35. Szajewska H, Horvath A, Kołodziej M. Systematic review with meta-analysis: Saccharomyces boulardii supplementation and eradication of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2015; 41(12): 1237–1245.
 36. Szajewska H. Probiotyki – aktualny stan wiedzy i zalecenia dla praktyki klinicznej. Med. Prakt. 2017; 7-8. : 19–37.
 37. Zhu XY, Liu F. Probiotics as an adjuvant treatment in Helicobacter pylori eradication therapy. J Dig Dis. 2017; 18(4): 195–202.
 38. Blanchard TG, Czinn SJ. Current status and prospects for a Helicobacter pylori vaccine. Gastroenterol Clin North Am. 2015; 44(3): 677–689.
 39. Zeng M, Mao XH, Li JX, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an oral recombinant Helicobacter pylori vaccine in children in China: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet. 2015; 386(10002): 1457–1464.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

 

Wydawcą serwisu jest  "VM Media sp. z o.o." VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl