Tom 15, Nr 1 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-05-28
Wyświetlenia strony 33
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych i rak trzustki: retrospektywne badanie kohortowe weteranów w Stanów Zjednoczonych

Anita Nguyen12, Babak Torabi Sagvand13, Madeline Alizadeh14, Cydney Nguyen12, William Scott1, Erik C. von Rosenvinge13
DOI: 10.5603/gek.100405
Gastroenterologia Kliniczna 2023;15(1):70-80.

Streszczenie

Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) wiąże się z rakiem wątroby i dróg żółciowych oraz rakiem jelita grubego, nie ma jednak pewności, czy zwiększa ryzyko raka trzustki. Wyniki badań europejskich dotyczące wpływu PSC na zwiększenie ryzyka raka trzustki są sprzeczne. W badaniach tych nie uwzględniono w wystarczającym stopniu obecności lub braku współistniejącej choroby zapalnej jelit (IBD). Celem przedstawionego badania jest ocena częstości występowania raka trzustki u amerykańskich weteranów z PSC oraz zarówno ze współistniejącą IBD, jak i bez niej. Metody: W tym retrospektywnym badaniu wykorzystano 10. Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) do identyfikacji pacjentów z PSC, IBD i rakiem trzustki z Veterans Affairs (VA) Corporate Data Warehouse. Porównano częstość występowania raka trzustki u pacjentów tylko z PSC, tylko z IBD, z PSC i IBD oraz bez PSC i IBD. Do analizy zależności od wieku, płci, przewlekłego zapalenia trzustki, cukrzycy oraz palenia tytoniu i spożywania alkoholu zastosowano regresję logistyczną. Wyniki: W populacji ponad 9 milionów weteranów zidentyfikowano łącznie 946 pacjentów z PSC, spośród których u 486 (51,4%) rozpoznano współistniejącą IBD. Dodatkowo zidentyfikowano 112 653 pacjentów z IBD bez PSC. Po uwzględnieniu czynników zakłócających częstość występowania raka trzustki była statystycznie istotnie większa u pacjentów z PSC niż w populacji ogólnej oraz u pacjentów z IBD bez PSC (odpowiednio 2,4% vs. 0,2% i 0,5%). Podsumowanie: U weteranów z PSC, zwłaszcza bez współistniejącej IBD, wykazano wysoką częstość występowania raka trzustki w porównaniu z ogólną populacją weteranów. Uzyskane wyniki potwierdzają konieczność przeprowadzenia wieloośrodkowych, prospektywnych badań klinicznych służących ocenie korzyści płynących z badań przesiewowych w kierunku raka trzustki u pacjentów z PSC.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Fung BM, Lindor KD, Tabibian JH. Cancer risk in primary sclerosing cholangitis: epidemiology, prevention, and surveillance strategies. World J Gastroenterol. 2019; 25(6): 659–671.
 2. Razumilava N, Gores GJ, Lindor KD. Cancer surveillance in patients with primary sclerosing cholangitis. Hepatol (Baltimore Md.). 2011; 54(5): 1842–1852.
 3. Zheng HH, Jiang XL. Increased risk of colorectal neoplasia in patients with primary sclerosing cholangitis and inflammatory bowel disease: a meta-analysis of 16 observational studies. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2016; 28(4): 383–390.
 4. Aune D, Sen A, Norat T, et al. Primary sclerosing cholangitis and the risk of cancer, cardiovascular disease, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Sci Rep. 2021; 11(1): 10646.
 5. Bergquist A, Ekbom A, Olsson R, et al. Hepatic and extrahepatic malignancies in primary sclerosing cholangitis. J Hepatol. 2002; 36(3): 321–327.
 6. Weismüller TJ, Trivedi PJ, Bergquist A, et al. International PSC Study Group. Patient age, sex, and inflammatory bowel disease phenotype associate with course of primary sclerosing cholangitis. Gastroenterology. 2017; 152(8): 1975–1984.e8.
 7. Liang H, Manne S, Shick J, et al. Incidence, prevalence, and natural history of primary sclerosing cholangitis in the United Kingdom. Med (Baltimore). 2017; 96(24): e7116.
 8. Fausa O, Schrumpf E, Elgjo K. Relationship of inflammatory bowel disease and primary sclerosing cholangitis. Semin Liver Dis. 1991; 11(1): 31–39.
 9. Rawla P, Sunkara T, Gaduputi V. Epidemiology of pancreatic cancer: global trends, etiology and risk factors. World J Oncol. 2019; 10(1): 10–27.
 10. Fousekis FS, Theopistos VI, Katsanos KH, et al. Pancreatic involvement in inflammatory bowel disease: a review. J Clin Med Res. 2018; 10(10): 743–751.
 11. Lundberg Båve A, Bergquist A, Bottai M, et al. Increased risk of cancer in patients with primary sclerosing cholangitis. Hepatol Int. 2021; 15(5): 1174–1182.
 12. Yu J, Refsum E, Helsingen LM, et al. Risk of hepato-pancreato-biliary cancer is increased by primary sclerosing cholangitis in patients with inflammatory bowel disease: A population-based cohort study. United European Gastroenterol J. 2022; 10(2): 212–224.
 13. Claessen MMH, Vleggaar FP, Tytgat KM, et al. High lifetime risk of cancer in primary sclerosing cholangitis. J Hepatol. 2009; 50(1): 158–164.
 14. Fevery J, Henckaerts L, Van Oirbeek R, et al. Malignancies and mortality in 200 patients with primary sclerosering cholangitis: a long-term single-centre study. Liver Int. 2012; 32(2): 214–222.
 15. Everhov ÅH, Erichsen R, Sachs MC, et al. Inflammatory bowel disease and pancreatic cancer: a Scandinavian register-based cohort study 1969-2017. Aliment Pharmacol Ther. 2020; 52(1): 143–154.
 16. Barner-Rasmussen N, Pukkala E, Jussila A, et al. Epidemiology, risk of malignancy and patient survival in primary sclerosing cholangitis: a population-based study in Finland. Scand J Gastroenterol. 2020; 55(1): 74–81.
 17. Administration, V.H. (2022). Dostępne na:. https://www.va.gov/health/.
 18. History of IT at VA (2020). Dostępne na:. https://www.oit.va.gov/about/history.cfm.
 19. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R.F.f.S. Computing, Editor (2021).
 20. Said K, Albiin N, Lindberg Bo, et al. Pancreatic duct changes are not associated with early signs of chronic pancreatitis at magnetic resonance imaging (MRI) in patients with primary sclerosing cholangitis. Scand J Gastroenterol. 2010; 45(7-8): 980–986.
 21. Jaiswal M, LaRusso NF, Burgart LJ, et al. Inflammatory cytokines induce DNA damage and inhibit DNA repair in cholangiocarcinoma cells by a nitric oxide-dependent mechanism. Cancer Res. 2000; 60(1): 184–190.
 22. Vickers SM, MacMillan-Crow LA, Green M, et al. Association of increased immunostaining for inducible nitric oxide synthase and nitrotyrosine with fibroblast growth factor transformation in pancreatic cancer. Arch Surg. 1999; 134(3): 245–251.
 23. Attri J, Srinivasan R, Majumdar S, et al. Alterations of tumor suppressor gene p16INK4a in pancreatic ductal carcinoma. BMC Gastroenterol. 2005; 5: 22.
 24. Taniai M, Higuchi H, Burgart LJ, et al. p16INK4a promoter mutations are frequent in primary sclerosing cholangitis (PSC) and PSC-associated cholangiocarcinoma. Gastroenterology. 2002; 123(4): 1090–1098.
 25. Endo K, Yoon BI, Pairojkul C, et al. ERBB-2 overexpression and cyclooxygenase-2 up-regulation in human cholangiocarcinoma and risk conditions. Hepatology. 2002; 36(2): 439–450.
 26. Safran H, Steinhoff M, Mangray S, et al. Overexpression of the HER-2/neu oncogene in pancreatic adenocarcinoma. Am J Clin Oncol. 2001; 24(5): 496–499.
 27. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice. Veterans and agent orange: update 11. National Academies Press, Washington DC 2018.
 28. Toy E, Balasubramanian S, Selmi C, et al. The prevalence, incidence and natural history of primary sclerosing cholangitis in an ethnically diverse population. BMC Gastroenterol. 2011; 11: 83.
 29. Bambha K, Kim WR, Talwalkar J, et al. Incidence, clinical spectrum, and outcomes of primary sclerosing cholangitis in a United States community. Gastroenterology. 2003; 125(5): 1364–1369.
 30. Bowlus CL, Li CS, Karlsen TH, et al. Primary sclerosing cholangitis in genetically diverse populations listed for liver transplantation: unique clinical and human leukocyte antigen associations. Liver Transpl. 2010; 16(11): 1324–1330.
 31. Bowlus CL, Lim JK, Lindor KD. AGA clinical practice update on surveillance for hepatobiliary cancers in patients with primary sclerosing cholangitis: expert review. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019; 17(12): 2416–2422.
 32. Lindor KD, Kowdley KV, Harrison ME, et al. American College of Gastroenterology. ACG clinical guideline: primary sclerosing cholangitis. Am J Gastroenterol. 2015; 110(5): 646–59; quiz 660.
 33. Ashida R, Tanaka S, Yamanaka H, et al. The role of transabdominal ultrasound in the diagnosis of early stage pancreatic cancer: review and single-center experience. Diagnostics (Basel). 2018; 9(1).
 34. Okamoto A, Watanabe T, Kamata K, et al. Recent updates on the relationship between cancer and autoimmune pancreatitis. Intern Med. 2019; 58(11): 1533–1539.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy