Tom 1, Nr 3 (2022)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2022-12-05
Wyświetlenia strony 1860
Wyświetlenia/pobrania artykułu 16
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Choroba śródmiąższowa płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej — wspólny problem reumatologa i pulmonologa

Zuzanna Gogulska1, Żaneta Smoleńska1, Amelia Szymanowska-Narloch2, Zbigniew Zdrojewski1
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2022;1(3):115-121.

Streszczenie

Choroba śródmiąższowa płuc jest częstym i niebezpiecznym powikłaniem wielu chorób reumatologicznych. Dzięki postępowi, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat, wzrosły możliwości diagnostyczne, pojawiły się nowe opcje terapeutyczne, a przede wszystkim pogłębiło się zrozumienie wagi tego problemu. Choroby śródmiąższowe stanowią niejednorodną grupę, którą różnicuje się przy użyciu badań histopatologicznych oraz obrazowych. Rokowanie i zalecana terapia zależy nie tylko od postaci choroby śródmiąższowej, ale w znacznej mierze od choroby reumatologicznej leżącej u jej podłoża. Celem tego artykułu jest przedstawienie patologii, jaką jest choroba śródmiąższowa płuc, oraz aktualnej wiedzy na temat jej leczenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Kaul B, Cottin V, Collard HR, et al. Variability in global prevalence of interstitial lung disease. Front Med (Lausanne). 2021; 8: 751181.
 2. Dellaripa PF. Interstitial lung disease in the connective tissue diseases; a paradigm shift in diagnosis and treatment. Clin Immunol. 2018; 186: 71–73.
 3. Troy LK, Corte TJ. The Physiology of Interstitial Lung Disease. In: Janes S. ed. Encyclopedia of Respiratory Medicine. 2nd Edition. Elsevier 2022: 10–22.
 4. Vivero M, Padera RF. Histopathology of lung disease in the connective tissue diseases. Rheum Dis Clin North Am. 2015; 41(2): 197–211.
 5. Kwon KY. Pathological interpretation of connective tissue disease-associated lung diseases. Yeungnam Univ J Med. 2019; 36(1): 8–15.
 6. Nayfeh AS, Chippa V, Moore DR. Nonspecific Interstitial Pneumonitis. StatPearls, Treasure Island 2022.
 7. Hino T, Lee K, Yoo H, et al. Interstitial lung abnormality (ILA) and nonspecific interstitial pneumonia (NSIP). Eur J Radiol Open. 2021; 8: 100336.
 8. Renzoni EA, Poletti V, Mackintosh JA. Disease pathology in fibrotic interstitial lung disease: is it all about usual interstitial pneumonia? Lancet. 2021; 398(10309): 1437–1449.
 9. Munchel JK, Shea BS. Diagnosis and management of idiopathic pulmonary fibrosis. R I Med J (2013). 2021; 104(7): 26–29.
 10. Chung JH, Montner SM, Thirkateh P, et al. Computed tomography findings suggestive of connective tissue disease in the setting of usual interstitial pneumonia. J Comput Assist Tomogr. 2021; 45(5): 776–781.
 11. Cottin V, Cordier JF. Organizing pneumonia. Clinical Respiratory Medicine. 2012: 629–636.
 12. Cho YH, Chae EJ, Song JW, et al. Chest CT imaging features for prediction of treatment response in cryptogenic and connective tissue disease-related organizing pneumonia. Eur Radiol. 2020; 30(5): 2722–2730.
 13. Louza GF, Nobre LF, Mançano AD, et al. Lymphocytic interstitial pneumonia: computed tomography findings in 36 patients. Radiol Bras. 2020; 53(5): 287–292.
 14. Ichikado K. High-resolution computed tomography findings of acute respiratory distress syndrome, acute interstitial pneumonia, and acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis. Semin Ultrasound CT MR. 2014; 35(1): 39–46.
 15. Panagopoulos P, Goules A, Hoffmann-Vold AM, et al. Natural history and screening of interstitial lung disease in systemic autoimmune rheumatic disorders. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2021; 13: 1759720X211037519.
 16. Bendstrup E, Møller J, Kronborg-White S, et al. Interstitial lung disease in rheumatoid arthritis remains a challenge for clinicians. J Clin Med. 2019; 8(12).
 17. Fazeli MS, Khaychuk V, Wittstock K, et al. Rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: epidemiology, risk/prognostic factors, and treatment landscape. Clin Exp Rheumatol. 2021; 39(5): 1108–1118.
 18. Kondoh Y, Makino S, Ogura T, et al. Joint Committee of Japanese Respiratory Society and Japan College of Rheumatology. 2020 guide for the diagnosis and treatment of interstitial lung disease associated with connective tissue disease. Respir Investig. 2021; 59(6): 709–740.
 19. Yamakawa H, Ogura T, Kameda H, et al. Decision-making strategy for the treatment of rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease (RA-ILD). J Clin Med. 2021; 10(17).
 20. England BR, Hershberger D. Management issues in rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease. Curr Opin Rheumatol. 2020; 32(3): 255–263.
 21. Khanna D, Lescoat A, Roofeh D, et al. Systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: how to incorporate two food and drug administration-approved therapies in clinical practice. Arthritis Rheumatol. 2022; 74(1): 13–27.
 22. Vonk MC, Smith V, Sfikakis PP, et al. Pharmacological treatments for SSc-ILD: Systematic review and critical appraisal of the evidence. Autoimmun Rev. 2021; 20(12): 102978.
 23. Basuita M, Fidler LM. Myositis antibodies and interstitial lung disease. J Appl Lab Med. 2022; 7(1): 240–258.
 24. Wu W, Guo Li, Fu Y, et al. Interstitial lung disease in anti-MDA5 positive dermatomyositis. Clin Rev Allergy Immunol. 2021; 60(2): 293–304.
 25. Nannini C, Jebakumar AJ, Crowson CS, et al. Primary Sjogren's syndrome 1976-2005 and associated interstitial lung disease: a population-based study of incidence and mortality. BMJ Open. 2013; 3(11): e003569.
 26. Lee AS, Scofield RH, Hammitt KM, et al. Consensus Expert Panel (CEP) Members. Consensus guidelines for evaluation and management of pulmonary disease in Sjögren's. Chest. 2021; 159(2): 683–698.
 27. Ramos-Casals M, Brito-Zerón P, Bombardieri S, et al. EULAR-Sjögren Syndrome Task Force Group. EULAR recommendations for the management of Sjögren's syndrome with topical and systemic therapies. Ann Rheum Dis. 2020; 79(1): 3–18.Forum Reumatologiczne - Edukacja