Tom 1, Nr 2 (2022)
PRZYPADKI KLINICZNE
Opublikowany online: 2022-09-01
Wyświetlenia strony 4553
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Uogólnione zakażenie wywołane przez Aeromonas hydrophylia u pacjentki z niesklasyfikowanym zapaleniem stawów

Danuta Choroś1, Katarzyna Wyłuda1
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2022;1(2):86-90.

Streszczenie

W pracy opisano uogólnione zakażenie wywołane przez bakterię Aeromanas hydrophila u 69-letniej pacjentki z niesklasyfikowanym zapaleniem stawów, hospitalizowanej z powodu zaostrzenia choroby reumatycznej na Oddziale Reumatologii we wrześniu 2019 roku. Pacjentka była długotrwale leczona od początku choroby steroidami, przez kilka kolejnych lat chlorochiną, krótko metotreksatem — lek został odstawiony z powodu nietolerancji z przewodu pokarmowego. Bakterie z rodzaju Aeromonas powszechnie znane są jako etiologiczny czynnik chorób ryb (wrzodzienica łososiowatych, erythrodermatitis karpi). Dotychczas znane szczepy Aeromonas zagrażające zdrowiu człowieka to A. hydrophila, A. caviae, A. sobria., A. hydrophila, wywołują one zakażenia oportunistyczne u osób z zaburzonym układem odpornościowym. W literaturze opisywano przypadki zakażeń skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza w krajach tropikalnych i subtropikalnych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Prost M. Atypowe bakterie rodzaju Areomonas i wywołane przez nie choroby ryb. Medycyna Wet. 1999; 55(5): 285–286.
  2. Hochedez P, Hope-Rapp E, Olive C, et al. Bacteremia caused by Aeromonas species [corrected] complex in the Caribbean Islands of Martinique and Guadeloupe. Am J Trop Med Hyg. 2010; 83(5): 1123–1127.
  3. Sood S, Nerurkar V. Fatal Necrotizing Soft Tissue Infection by Aeromonas hydrophila. J Clin Diagn Res. 2014; 8(4): DD06–DD07.
  4. Kręgiel D, Rygała A. Występowanie heterotroficznych bakterii z rodzaju Aeromonas w wybranym systemie dystrybucji wody. Ochrona Środowiska. 2010; 32(4): 47–50.
  5. Kręgiel D, Rygała A. Bakterie Aeromonas sp. nowy wskaźnik mikrobiologiczny? Przemysł Spożywczy. 2008; 62(11): 46–47.
  6. Stasiak M, Lasek J, Witkowski Z, et al. Zakażenia skóry i tkanek miękkich — złożony i aktualny problem diagnostyczny i terapeutyczny lekarza każdej specjalności medycznej. Forum Medycyny Rodzinnej. 2012; 6(4): 191–200.
  7. Ligaj M, Sacharowski S. Wykrywanie bakterii Aeromonas hydrophila z zastosowaniem techniki multipleks PCR. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2011; 183: 60–78.
  8. Papadakis V, Poniros N, Katsibardi K, et al. Fulminant Aeromonas hydrophila infection during acute lymphoblastic leukemia treatment. J Microbiol Immunol Infect. 2012; 45(2): 154–157.
  9. Jung MH, Lee KH, Hwang DY, et al. Aeromonas hydrophila Myonecrosis in an Immunocompetent Patient. Infection and Chemotherapy. 2011; 43(2): 213.Forum Reumatologiczne - Edukacja