open access

Vol 5, No 2 (2019)
Case report
Published online: 2019-06-26
Get Citation

Osteoporoza związana z ciążą i laktacją

Martyna Barbara Urban-Mocek, Jadwiga Szymczak
DOI: 10.5603/FR.2019.0012
·
Forum Reumatologiczne 2019;5(2):97-104.

open access

Vol 5, No 2 (2019)
Przypadki kliniczne
Published online: 2019-06-26

Abstract

Osteoporoza związana z ciążą i laktacją (PLO, pregnancy and lactation-associated osteoporosis) to rzadko występująca forma osteoporozy premenopauzalnej o zwykle ciężkim przebiegu, niejednoznacznej przyczynie i nieustalonym sposobie leczenia. Manifestuje się jako silny ból kręgosłupa, zaburzenia jego statyki i zmniejszenie wzrostu pod koniec ciąży lub w okresie laktacji, co wynika z niskoenergetycznych złamań trzonów kręgów. Zaprzestanie laktacji i wdrożenie farmakoterapii
(witamina D, teryparatyd, bisfosfoniany) skutkuje zwykle ustąpieniem bólu i znaczną poprawą gęstości mineralnej kości. W dalszym przebiegu choroby, kolejne złamania pojawiają się jednak u ponad 20% kobiet. W pracy przedstawiono trudności w diagnostyce i leczeniu osteoporozy powikłanej wieloogniskowymi złamaniami trzonów kręgów piersiowych i lędźwiowych u kobiety z PLO i z przebytą gruźlicą. Leczenie za pomocą teryparatydu i denosumabu przyniosło poprawę, ale nie spowodowało remisji choroby.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 2: 97–104

Abstract

Osteoporoza związana z ciążą i laktacją (PLO, pregnancy and lactation-associated osteoporosis) to rzadko występująca forma osteoporozy premenopauzalnej o zwykle ciężkim przebiegu, niejednoznacznej przyczynie i nieustalonym sposobie leczenia. Manifestuje się jako silny ból kręgosłupa, zaburzenia jego statyki i zmniejszenie wzrostu pod koniec ciąży lub w okresie laktacji, co wynika z niskoenergetycznych złamań trzonów kręgów. Zaprzestanie laktacji i wdrożenie farmakoterapii
(witamina D, teryparatyd, bisfosfoniany) skutkuje zwykle ustąpieniem bólu i znaczną poprawą gęstości mineralnej kości. W dalszym przebiegu choroby, kolejne złamania pojawiają się jednak u ponad 20% kobiet. W pracy przedstawiono trudności w diagnostyce i leczeniu osteoporozy powikłanej wieloogniskowymi złamaniami trzonów kręgów piersiowych i lędźwiowych u kobiety z PLO i z przebytą gruźlicą. Leczenie za pomocą teryparatydu i denosumabu przyniosło poprawę, ale nie spowodowało remisji choroby.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 2: 97–104

Get Citation

Keywords

osteoporoza związana z ciążą i laktacją; denosumab; teryparatyd; gruźlica

About this article
Title

Osteoporoza związana z ciążą i laktacją

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 5, No 2 (2019)

Article type

Case report

Pages

97-104

Published online

2019-06-26

DOI

10.5603/FR.2019.0012

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2019;5(2):97-104.

Keywords

osteoporoza związana z ciążą i laktacją
denosumab
teryparatyd
gruźlica

Authors

Martyna Barbara Urban-Mocek
Jadwiga Szymczak

References (23)
 1. Laroche M, Talibart M, Cormier C, et al. Pregnancy-related fractures: a retrospective study of a French cohort of 52 patients and review of the literature. Osteoporos Int. 2017; 28(11): 3135–3142.
 2. Smith R , Athanasou N , Ostlere S Pregnancy associated osteoporosis QJM. 1995; 88: 865–878.
 3. O'Sullivan SM, Grey AB, Singh R, et al. Bisphosphonates in pregnancy and lactation-associated osteoporosis. Osteoporos Int. 2006; 17(7): 1008–1012.
 4. Kyvernitakis I, Reuter TC, Hellmeyer L, et al. Subsequent fracture risk of women with pregnancy and lactation-associated osteoporosis after a median of 6 years of follow-up. Osteoporos Int. 2018; 29(1): 135–142.
 5. Dunne F, Walters B, Marshall T, et al. Pregnancy associated osteoporosis. Clin Endocrinol (Oxf). 1993; 39(4): 487–490.
 6. Namki H, Jo Eu, Su Ji, et al. Changes in bone mineral density and bone turnover markers during treatment with teriparatide in pregnancy and lactation associated osteoporosis, Clinical Endocrinology. 2018; 88(5): 652–658.
 7. Phillips AJ, Ostlere SJ, Smith R. Pregnancy-associated osteoporosis: does the skeleton recover? Osteoporos Int. 2000; 11(5): 449–454.
 8. Li LJ, Zhang J, Gao P, et al. Clinical characteristics and bisphosphonates treatment of rare pregnancy- and lactation-associated osteoporosis. Clin Rheumatol. 2018; 37(11): 3141–3150.
 9. Kovacs CS. Maternal Mineral and Bone Metabolism During Pregnancy, Lactation, and Post-Weaning Recovery. Physiol Rev. 2016; 96(2): 449–547.
 10. Kovacs CS. Calcium and bone metabolism disorders during pregnancy and lactation. Endocrinol Metab Clin North Am. 2011; 40(4): 795–826.
 11. Murphy S, Khaw KT, May H, et al. Parity and bone mineral density in middle-aged women. Osteoporos Int. 1994; 4(3): 162–166.
 12. Ijuin A, Yoshikata H, Asano R, et al. Teriparatide and denosumab treatment for pregnancy and lactation-associated osteoporosis with multiple vertebral fractures: A case study. Taiwan J Obstet Gynecol. 2017; 56(6): 863–866.
 13. Currie S, Galea-Soler S, Barron D, et al. MRI characteristics of tuberculous spondylitis. Clin Radiol. 2011; 66(8): 778–787.
 14. Pandit HG, Sonsale PD, Shikare SS, et al. Bone scintigraphy in tuberculous spondylodiscitis. Eur Spine J. 1999; 8(3): 205–209.
 15. Löfman O, Larsson L, Toss G. Bone mineral density in diagnosis of osteoporosis: reference population, definition of peak bone mass, and measured site determine prevalence. J Clin Densitom. 2000; 3(2): 177–186.
 16. Ristolainen L, Kettunen JA, Heliövaara M, et al. Untreated Scheuermann's disease: a 37-year follow-up study. Eur Spine J. 2012; 21(5): 819–824.
 17. Li LJ, Zhang J, Gao P, et al. Clinical characteristics and bisphosphonates treatment of rare pregnancy- and lactation-associated osteoporosis. Clin Rheumatol. 2018; 37(11): 3141–3150.
 18. Grizzo FM, da Silva Martins J, Pinheiro MM, et al. Pregnancy and Lactation-Associated Osteoporosis: Bone Histomorphometric Analysis and Response to Treatment with Zoledronic Acid. Calcif Tissue Int. 2015; 97(4): 421–425.
 19. Nakamura Y, Kamimura M, Ikegami S, et al. A case series of pregnancy- and lactation-associated osteoporosis and a review of the literature. Ther Clin Risk Manag. 2015; 11: 1361–1365.
 20. Hong N, Kim JoE, Lee SuJ, et al. Changes in bone mineral density and bone turnover markers during treatment with teriparatide in pregnancy- and lactation-associated osteoporosis. Clin Endocrinol (Oxf). 2018; 88(5): 652–658.
 21. Winarno AS, Kyvernitakis I, Hadji P. Successful treatment of 1-34 parathyroid hormone (PTH) after failure of bisphosphonate therapy in a complex case of pregnancy associated osteoporosis and multiple fractures. Z Geburtshilfe Neonatol. 2014; 218(4): 171–173.
 22. Choe EY, Song JeE, Park KH, et al. Effect of teriparatide on pregnancy and lactation-associated osteoporosis with multiple vertebral fractures. J Bone Miner Metab. 2012; 30(5): 596–601.
 23. Hellmeyer L, Boekhoff J, Hadji P. Treatment with teriparatide in a patient with pregnancy-associated osteoporosis. Gynecol Endocrinol. 2010; 26(10): 725–728.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl