Editorial Team

Editor-in-Chief
 1. Włodzimierz Samborski (Poznań) Poland AffiliationUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Vice Editor
 1. Marek Brzosko (Szczecin) Poland
Section Editors: Rheumatoid arthritis
 1. Marek Brzosko (Szczecin) Poland
 2. Sławomir Jeka, prof. UMK (Bydgoszcz) Poland
Editorial Office
 1. Piotr Leszczyński, prof. UM (Poznań) Poland
 2. Katarzyna Pawlak-Buś (Poznań) Poland
 3. Dorota Sikorska (Poznań) Poland AffiliationKatedra i Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Section Editors: Spondyloarthropathies
 1. Mariusz Korkosz, prof. UJ (Kraków) Poland
 2. Bogdan Batko (Kraków)
Section Editors: Systemic connective tissue diseases
 1. Stanisław Sierakowski (Białystok)
 2. Piotr Leszczyński, prof. UM (Poznań) Poland
Section Editors: Diseases caused by crystals
 1. Zbigniew Zdrojewski (Gdańsk) Affiliation(Gdańsk, Polska)
 2. Żaneta Smoleńska (Gdańsk) Poland
Section Editors: Metabolic bone diseases
 1. Piotr Leszczyński, prof. UM (Poznań) Poland
 2. Mariusz Korkosz, prof. UJ (Kraków) Poland
Section Editors: Osteoarthritis and soft tissue pain syndromes
 1. Włodzimierz Samborski (Poznań) Poland AffiliationUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
 2. Wojciech Romanowski (Śrem) Poland
Section Editors: Rheumatic diseases of developmental age
 1. Elżbieta Smolewska, prof. UM (Łódź) Poland
 2. Zbigniew Żuber, prof. AK (Kraków) Poland AffiliationOddział Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologii i Reumatologii Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
Section Editors: Imaging diagnosis of rheumatic diseases
 1. Sławomir Jeka, prof. UMK (Bydgoszcz) fakeEmailAddress1420179035@fakeDomain.null Poland
 2. Mariusz Korkosz, prof. UJ (Kraków) fakeEmailAddress6885811701@fakeDomain.null Poland
Section Editors: Health and drug policy in rheumatology
 1. Wojciech Romanowski (Śrem) fakeEmailAddress8519012035@fakeDomain.null Poland
 2. Marcin Stajszczyk (Ustroń) marcins@mp.pl Poland
Editorial Board Chairman
 1. Eugeniusz Józef Kucharz (Katowice) Poland AffiliationKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, Poland
Editorial Advisory Board
 1. Marek Bolanowski (Wrocław)
 2. Ewa Bryl (Gdańsk)
 3. Marek Brzosko (Szczecin) Poland
 4. Sławomir Jeka, prof. UMK (Bydgoszcz) Poland
 5. Jacek Kaczmarczyk, prof. UM (Poznań)
 6. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)
 7. Mariusz Korkosz, prof. UJ (Kraków) Poland
 8. Otylia Kowal-Bielecka (Białystok)
 9. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR (Warszawa) Poland
 10. Anna Kuryliszyn-Moskal (Białystok)
 11. Piotr Leszczyński, prof. UM (Poznań) Poland
 12. Maria Majdan (Lublin) Poland
 13. Andrzej Nowakowski (Poznań)
 14. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR (Warszawa)
 15. Wojciech Pluskiewicz (Katowice)
 16. Leszek Romanowski (Poznań)
 17. Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa) Poland
 18. Włodzimierz Samborski (Poznań) Poland AffiliationUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
 19. Stanisław Sierakowski (Białystok)
 20. Elżbieta Smolewska, prof. UM (Łódź) Poland
 21. Andrzej Tykarski (Poznań)
 22. Krzysztof Wiktorowicz (Poznań)
 23. Piotr Wiland (Wrocław)
 24. Zbigniew Zdrojewski (Gdańsk) Affiliation(Gdańsk, Polska)
 25. Irena Zimmermann-Górska (Poznań) Poland
 26. Ryszard Żaba (Poznań)
 27. Zbigniew Żuber, prof. AK (Kraków) Poland AffiliationOddział Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologii i Reumatologii Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
Publisher’s Editor
 1. Olga Hollek olga.hollek@viamedica.pl Poland

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl