Vol 6, No 3 (2020)
Research paper
Published online: 2020-11-19
Get Citation

Flexofytol®* (belgijski ekstrakt kurkuminy) w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku z chorobą zwyrodnieniową stawów i chorobami współistniejącymi

Sandra De Breucker, Héloïse Rouvière, Christian Mélot, Thierry Appelboom
Forum Reumatologiczne 2020;6(3):113-120.

paid access

Vol 6, No 3 (2020)
Prace oryginalne
Published online: 2020-11-19

Abstract

Wprowadzenie: Szeroki wybór metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów obejmuje obecnie kilka wyciągów z kurkumy, w tym Flexofytol®, biologicznie zoptymalizowany wyciąg z Curcuma longa. Jednak u starszych pacjentów wskazania do leczenia mogą być ograniczone przez choroby współistniejące i polifarmakoterapię. Dlatego też oceniono korzyści i ryzyka stosowania Flexofytolu® w populacji osób starszych, u których występują choroby współistniejące.

Materiał i metody: To retrospektywne badanie obserwacyjne objęło 31 pacjentów w wieku powyżej 70 lat (mediana wieku: 77 lat, przedział 71–81 lat), którzy byli leczeni Flexofytolem® z powodu bolesnej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych lub kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci mieli choroby współistniejące, takie jak cukrzyca (48%) i/lub niewydolność nerek (71%), lub przyjmowali leki przeciwzakrzepowe (35%). Efekty działania Flexofytol® oceniono po 0, 6 i 12 tygodniach za pomocą wizualnej skali analogowej VAS bólu i niepełnosprawności oraz kwestionariusza oceny jakości życia SF-12. Oceniano działania niepożądane Flexofytolu® oraz możliwe interakcje z innymi lekami. W szczególności oceniano czynność nerek, parametry cukrzycy oraz testy krzepliwości. Dane analizowano za pomocą nieparametrycznych testów Kruskala-Wallisa i Manna-Whitneya-Wilcoxona.

Wyniki: Pacjenci otrzymujący Flexofytol® wykazali znaczną poprawę: ból zmniejszył się o 50% (p = 0,0002), a stopień niepełnosprawności o 33% (p = 0,0075). Szereg parametrów jakości życia uległo poprawie w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia i przez 3 miesiące nie było wpływu na czynność nerek, parametry metaboliczne czy testy krzepliwości. Nie zaobserwowano żadnych istotnych działań niepożądanych.

Wnioski: Podsumowując, otrzymane wyniki sugerują, że Flexofytol® może być przydatny w leczeniu bolesnej choroby zwyrodnieniowej stawów, szczególnie u starszych pacjentów, którzy są obciążeni chorobami współistniejącymi i polifarmakoterapią. Otrzymane wstępne wyniki powinny zostać zweryfikowane w przyszłych badaniach.

Abstract

Wprowadzenie: Szeroki wybór metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów obejmuje obecnie kilka wyciągów z kurkumy, w tym Flexofytol®, biologicznie zoptymalizowany wyciąg z Curcuma longa. Jednak u starszych pacjentów wskazania do leczenia mogą być ograniczone przez choroby współistniejące i polifarmakoterapię. Dlatego też oceniono korzyści i ryzyka stosowania Flexofytolu® w populacji osób starszych, u których występują choroby współistniejące.

Materiał i metody: To retrospektywne badanie obserwacyjne objęło 31 pacjentów w wieku powyżej 70 lat (mediana wieku: 77 lat, przedział 71–81 lat), którzy byli leczeni Flexofytolem® z powodu bolesnej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych lub kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci mieli choroby współistniejące, takie jak cukrzyca (48%) i/lub niewydolność nerek (71%), lub przyjmowali leki przeciwzakrzepowe (35%). Efekty działania Flexofytol® oceniono po 0, 6 i 12 tygodniach za pomocą wizualnej skali analogowej VAS bólu i niepełnosprawności oraz kwestionariusza oceny jakości życia SF-12. Oceniano działania niepożądane Flexofytolu® oraz możliwe interakcje z innymi lekami. W szczególności oceniano czynność nerek, parametry cukrzycy oraz testy krzepliwości. Dane analizowano za pomocą nieparametrycznych testów Kruskala-Wallisa i Manna-Whitneya-Wilcoxona.

Wyniki: Pacjenci otrzymujący Flexofytol® wykazali znaczną poprawę: ból zmniejszył się o 50% (p = 0,0002), a stopień niepełnosprawności o 33% (p = 0,0075). Szereg parametrów jakości życia uległo poprawie w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia i przez 3 miesiące nie było wpływu na czynność nerek, parametry metaboliczne czy testy krzepliwości. Nie zaobserwowano żadnych istotnych działań niepożądanych.

Wnioski: Podsumowując, otrzymane wyniki sugerują, że Flexofytol® może być przydatny w leczeniu bolesnej choroby zwyrodnieniowej stawów, szczególnie u starszych pacjentów, którzy są obciążeni chorobami współistniejącymi i polifarmakoterapią. Otrzymane wstępne wyniki powinny zostać zweryfikowane w przyszłych badaniach.

Get Citation
About this article
Title

Flexofytol®* (belgijski ekstrakt kurkuminy) w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku z chorobą zwyrodnieniową stawów i chorobami współistniejącymi

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 6, No 3 (2020)

Article type

Research paper

Pages

113-120

Published online

2020-11-19

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2020;6(3):113-120.

Authors

Sandra De Breucker
Héloïse Rouvière
Christian Mélot
Thierry Appelboom

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl