open access

Vol 3, No 1 (2017)
Review paper
Published online: 2017-04-19
Get Citation

Wybór metody antykoncepcji u kobiet z chorobami reumatycznymi

Magdalena Marek
Forum Reumatologiczne 2017;3(1):13-17.

open access

Vol 3, No 1 (2017)
Prace poglądowe
Published online: 2017-04-19

Abstract

Temat antykoncepcji u pacjentek z chorobą reuma­tyczną jest ważny, jednak często pomijany. W trak­cie trwania choroby reumatycznej jest wiele mo­mentów, kiedy ciąża jest przeciwwskazana, takich jak: wysoka aktywność choroby, stosowanie leków niekorzystnie wpływających na płód. Aby uniknąć zajścia w niepożądaną ciążę, aktywna seksualnie kobieta musi mieć kontrolę nad swoją płodnością. Wybór skutecznej i bezpiecznej dla chorej metody antykoncepcji jest więc kluczowy. Przez wiele lat hormonalne metody antykoncepcji były uważane za przeciwwskazane u kobiet z chorobami reumatycz­nymi bez względu na rozpoznanie. Obecnie istnieje wiele dowodów na ich bezpieczeństwo w choro­bach reumatycznych. W pracy przedstawiono po­dział preparatów antykoncepcyjnych, dostępnych na rynku polskim, oraz oparte na przeglądzie pi­śmiennictwa wskazówki dotyczące wyboru metody antykoncepcji w zależności od rozpoznanej choro­by reumatycznej. Toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy są największym wyzwa­niem, jeżeli chodzi o wybór bezpiecznej i skutecznej metody zapobiegania ciąży. Natomiast w przypadku pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów czy spondyloartropatiami zapalnymi właściwie każda metoda antykoncepcji, z pewnymi zastrze­żeniami, może być zastosowana. Ostateczna de­cyzja zawsze należy do chorej, jednak odmawiając zastosowania antykoncepcji na pewnych etapach choroby, musi ona mieć świadomość konsekwen­cji swojej decyzji. Istotne znaczenie ma właściwa edukacja chorych oraz dobra współpraca pacjentki, reumatologa i ginekologa.

Abstract

Temat antykoncepcji u pacjentek z chorobą reuma­tyczną jest ważny, jednak często pomijany. W trak­cie trwania choroby reumatycznej jest wiele mo­mentów, kiedy ciąża jest przeciwwskazana, takich jak: wysoka aktywność choroby, stosowanie leków niekorzystnie wpływających na płód. Aby uniknąć zajścia w niepożądaną ciążę, aktywna seksualnie kobieta musi mieć kontrolę nad swoją płodnością. Wybór skutecznej i bezpiecznej dla chorej metody antykoncepcji jest więc kluczowy. Przez wiele lat hormonalne metody antykoncepcji były uważane za przeciwwskazane u kobiet z chorobami reumatycz­nymi bez względu na rozpoznanie. Obecnie istnieje wiele dowodów na ich bezpieczeństwo w choro­bach reumatycznych. W pracy przedstawiono po­dział preparatów antykoncepcyjnych, dostępnych na rynku polskim, oraz oparte na przeglądzie pi­śmiennictwa wskazówki dotyczące wyboru metody antykoncepcji w zależności od rozpoznanej choro­by reumatycznej. Toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy są największym wyzwa­niem, jeżeli chodzi o wybór bezpiecznej i skutecznej metody zapobiegania ciąży. Natomiast w przypadku pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów czy spondyloartropatiami zapalnymi właściwie każda metoda antykoncepcji, z pewnymi zastrze­żeniami, może być zastosowana. Ostateczna de­cyzja zawsze należy do chorej, jednak odmawiając zastosowania antykoncepcji na pewnych etapach choroby, musi ona mieć świadomość konsekwen­cji swojej decyzji. Istotne znaczenie ma właściwa edukacja chorych oraz dobra współpraca pacjentki, reumatologa i ginekologa.

Get Citation

Keywords

antykoncepcja; ciąża; choroba reumatyczna

About this article
Title

Wybór metody antykoncepcji u kobiet z chorobami reumatycznymi

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 3, No 1 (2017)

Article type

Review paper

Pages

13-17

Published online

2017-04-19

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2017;3(1):13-17.

Keywords

antykoncepcja
ciąża
choroba reumatyczna

Authors

Magdalena Marek

References (15)
 1. Sammaritano L. Contraception In Rheumatic Disease Patients. In: Sammaritano L, Bermans L. Contraception and Pregnancy in Patients with Rheumatic Disease.Sammaritano L. ed. Springer : 201–209.
 2. Curtis K, Tepper N. Zastosowanie antykoncepcji, wytyczne i skuteczność. In Shoupe D, Arici A. Antykoncepcja. Elsevier Urban and Partner. Wrocław. ; 2013: 10–11.
 3. Małolepsza E, Pawlik-Sobecka L, Kokot I. i in. Wpływ stosowania leków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej na gospodarkę lipidową, podstawowe parametry wątrobowe i koagulologiczne. Diagn Lab. 2011; 47. ; 4: 404.
 4. Majdan M. Przygotowanie do ciąży, ciąża i okres poporodowy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. W: Majdan M. Toczeń rumieniowaty układowy. Termedia, Poznań 2015: 204-205
 5. Majdan M, Ostanek L, Olesińska M. i In. Płodność, planowanie ciąży i farmakoterapia w okresie karmienia piersią u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Reumatologia. 2014; 52(1): 17–18.
 6. Clowse MEB, Magder LS, Witter F, et al. The impact of increased lupus activity on obstetric outcomes. Arthritis Rheum. 2005; 52(2): 514–521.
 7. Sammaritano L. Contraception In Rheumatic Disease Patients. In: Sammaritano L, Bermans L. Contraception and Pregnancy in Patients with Rheumatic Disease.Sammaritano L. ed. Springer : 211–214.
 8. Sánchez-Guerrero J, Uribe AG, Jiménez-Santana L, et al. A trial of contraceptive methods in women with systemic lupus erythematosus. N Engl J Med. 2005; 353(24): 2539–2549.
 9. Mishell D. Wkładki Wewnątrzmaciczne. W: Sammaritano L, Bermans L. Contraception and Pregnancy in Patients with Rheumatic Disease.Mishell D. ed. Springer 2014: 107–108.
 10. Browne H, Manipalviratn S, Armstrong A. Using an intrauterine device in immunocompromised women. Obstet Gynecol. 2008; 112(3): 667–669.
 11. Walsh T, Grimes D, Frezieres R, et al. Randomised controlled trial of prophylactic antibiotics before insertion of intrauterine devices. IUD Study Group. Lancet. 1998; 351(9108): 1005–1008.
 12. Petri M, Kim MY, Kalunian KC, et al. OC-SELENA Trial. Combined oral contraceptives in women with systemic lupus erythematosus. N Engl J Med. 2005; 353(24): 2550–2558.
 13. Sammaritano LR. Therapy insight: guidelines for selection of contraception in women with rheumatic diseases. Nat Clin Pract Rheumatol. 2007; 3(5): 273–81; quiz 305.
 14. Sammaritano LR. Contraception in patients with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Lupus. 2014; 23(12): 1242–1245.
 15. Ostensen M, Wallenius M. Rheumatoid Arthritis and Seronegative Spondyloarthropathy. In Sammaritano L, Bermans L. Contraception and Pregnancy in Patients with Rheumatic Disease. Springer 2014: 144.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl