open access

Vol 1, No 1 (2015)
Case report
Published online: 2015-09-16
Get Citation

Normotensyjny przełom nerkowy indukowany glikokortykosteroidami we wczesnej twardzinie układowej

Zenobia Czuszyńska, Marta Grono-Burakowska, Zbigniew Zdrojewski
Forum Reumatologiczne 2015;1(1):47-52.

open access

Vol 1, No 1 (2015)
Przypadki kliniczne
Published online: 2015-09-16

Abstract

Twardzina układowa to choroba tkanki łącznej, która charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych prowadzącym do ich niewydolności. Do zajęcia nerek dochodzi u około 10–40% chorych na twardzinę układową, u około 5–10% chorych rozwija się przełom nerkowy. Powikłanie to jest najgroźniejszą manifestacją zajęcia nerek i charakteryzuje się ostrym uszkodzeniem nerek oraz nadciśnieniem tętniczym. W około 10% przypadków przełomu nerkowego nadciśnienie tętnicze nie występuje. Taki wariant określa się mianem przełomu normotensyjnego.
Przedmiotem pracy było przedstawienie trudności diagnostycznych oraz terapeutycznych chorego z wczesną twardziną układową i normotensyjnym przełomem nerkowym.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 47–51

Abstract

Twardzina układowa to choroba tkanki łącznej, która charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych prowadzącym do ich niewydolności. Do zajęcia nerek dochodzi u około 10–40% chorych na twardzinę układową, u około 5–10% chorych rozwija się przełom nerkowy. Powikłanie to jest najgroźniejszą manifestacją zajęcia nerek i charakteryzuje się ostrym uszkodzeniem nerek oraz nadciśnieniem tętniczym. W około 10% przypadków przełomu nerkowego nadciśnienie tętnicze nie występuje. Taki wariant określa się mianem przełomu normotensyjnego.
Przedmiotem pracy było przedstawienie trudności diagnostycznych oraz terapeutycznych chorego z wczesną twardziną układową i normotensyjnym przełomem nerkowym.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 47–51

Get Citation
About this article
Title

Normotensyjny przełom nerkowy indukowany glikokortykosteroidami we wczesnej twardzinie układowej

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 1, No 1 (2015)

Article type

Case report

Pages

47-52

Published online

2015-09-16

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):47-52.

Authors

Zenobia Czuszyńska
Marta Grono-Burakowska
Zbigniew Zdrojewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl